Pingst i Oktober

Min predikan från pingstdagen

Pingst, En av mina favorithelger!
Det finns så mycket att säga!

Vi har hört den klassiska pingsttexten, den som beskriver det som vi brukar kallas ”församlingens födelsedag”. Den kan man lägga ut och titta närmare på. Ja inte bara de första 11 verserna i apostlagärningarna, utan hela andra kapitlet är oerhört spännande när vi kan läsa, fundera och diskutera hur församlingen formades av Anden… Vad innebar det, vad kan vi lära oss och så vidare…

Det är den ena saken, vi kan om vi vill få se på en oerhört spännande och utmanande text och ta till oss av vad den kan läsa församlingen idag. Men Pingst är inte minst ett tillfälle då Den Helige Ande får stå i fokus, och det gör han inte så ofta…

I en del sammanhang pratar man mycket om andens gåvor, om manifestationer, smörjelse och så vidare. Och det tror jag är bra och viktigt, men Vem är Anden? Det talas det inte så mycket om… Men det vill jag tala lite runt här idag.

Jag vill börja i en av Migrationsverkets frågor till kristna asylsökande som handlar om treenigheten. För jag tror att det är fler än konvertiter och migrationsverket som tjänar på att veta mer om treenigheten.

Vi vet att treenigheten finns, att den liksom är självklar, men vi pratar inte så mycket om den, och när vi gör det, så har vi svårt att helt få till det. Vad vi än säger om treenigheten så prickar det aldrig riktigt rätt.

En del, som Jehovas vittnen, säger att det beror på att det är en falsk lära och påpekar att ordet treenighet inte finns i bibeln. Att ordet treenighet inte nämns i Bibeln har de helt rätt i, men vad betyder det? Det betyder inte något alls! Treenigheten är en utombiblisk beskrivning av något som framträder i Bibeln.

Det står till exempel ingenstans att Abraham är farfar till Jakob, ordet farfar används aldrig för att beskriva deras relation. Men är det då en falsk lära att påstå att Abraham var Jakobs farfar, trots att det inte står i Bibeln? Nej, ordet farfar är ett utombibliskt ord som beskriver något som framträder i Bibeln, precis som ordet treenig gör.

Därför tror jag att det inte riktigt lönar sig att gå in och förklara själva ordet treenighet och alla de små detaljerna i det, utan jag föredrar att tala om vad det är som gjorde att vi började använda ordet till att börja med…

Så vad är det ordet ”treenig” beskriver?
Jo, när man läser Bibeln så blir det tydligt först att Fadern är Gud, och att Jesus är Gud och också att Anden är Gud. Samtidigt så är den judiska trosbekännelsen i 5 moseboken 6:4 och framåt, den att Gud är en. Och det är en trosbekännelse som Jesus själv upprepar i Markus 12:29 och framåt.

Så för att förklara det som framträder i Bibeln, att Fadern är Gud, Jesus är Gud och att Anden är Gud, samtidigt som Gud är en, så använder vi ordet treenig. Det finns massor av sätt at lägga ut begreppet treenig, men det blir inte fokus just idag, utan vi ska se på påståendena att Fadern, Jesus och Anden är Gud. Och med ett särskilt fokus på dagens huvudperson, Den Helige Ande.

Det första har vi oftast inga problem med. Fadern är för många av oss synonym med Gud. Vi använder ofta orden Fader och Gud som likvärdiga ord, utan att reflektera närmare på det. Så självklart är det att Fadern är Gud. Och visst är det självklart, det håller jag med om, men jag tror att vi skulle tjäna på att reflektera ett ögonblick över hur vi använder orden… För när vi kommer till Jesus så kan det bli lite konstigt…

Hur många har hört uttrycket ”Gud och Jesus”? Jag har hört det ofta, och om jag inte tänker mig för så händer det ibland att jag själv råkar säga det…

”Gud och Jesus”…
Inte ”Fadern och Jesus” eller ”Fadern och sonen”…
Eftersom Fadern är Gud, så är det egentligen inte fel, men eftersom Jesus också är Gud, så blir det om vi tänker ett varv till lite konstigt. Vi säger ju inte ”Gud och Gud”, även om vi lika gärna skulle göra det, nej om vi sätter Fadern och Sonen bredvid varandra, så tänker vi ibland att den ene är Gud och den andre ”bara” Jesus… Inte så bara, men det blir en skillnad som är problematisk.

Så vad får oss att säga att Jesus är Gud?
Är det verkligen så?
De flesta kristna vet och håller med om detta, men det finns ett ökande antal som vare sig vet eller håller med om det och ändå hävdar att man är kristen. Idag när Fake News och alternativa sanningar är vardagsmat så är det inte så konstigt att man inte bryr sig nämnvärt om vad Jesus säger om sig själv, utan man skapar sig sin egen uppfattning och sanning. Just Jesu gudomlighet skulle kunna bli en predikan i sig själv det också, men vi tar en snabb repetition av en av de mest centrala bevisen, att frälsa och förlåta synder.

Ni har säkert hört det förut, men i Markus 2:5-11 står det så här:
5 Jesus såg deras tro och sade till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.”
6 Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte i sina hjärtan: 7″Varför talar han så? Han hädar! Vem kan förlåta synder utom Gud?” 8 Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så inom sig, och han sade till dem: ”Varför tänker ni så i era hjärtan? 9 Vad är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Res dig, ta din bädd och gå? 10 Men för att ni ska veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig” – och nu talade han till den lame: 11 ”Res dig, ta din bädd och gå hem!”

Det intressanta i den här texten är att Jesus, som visste PRECIS vad som pågick i de skriftlärdas hjärtan, inte säger emot det de skriftlärda vet och har rätt i. Det ÄR bara Gud som kan förlåta synder. Och Jesus understryker därför att HAN kan förlåta synder. Det är helt enkelt ett sätt för Jesus att förklara vem Han är… Han skulle kunna ha sagt ”Ni säger att bara Gud kan förlåta synder, det har ni rätt i, och nu förlåter jag synder, vad betyder det?”

Eller som han säger på ett annat ställe, I johannes 5:39-40 Ni forskar i Skrifterna för ni tror att ni har evigt liv i dem. Det är just de som vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv.

Samma gruppering av människor i båda fallen, de skriftlärda. De vet att skriften vittnar om Gud. Det vet att bara Gud kan förlåta synder. Men Jesus säger att HAN kan förlåta synder och att skriften vittnar om HONOM.

Sedan har vi det där med frälsningen…
I Hosea 13:4 står det:
Jag är Herren din Gud, alltsedan du var i Egyptens land.
Du ska inte veta av någon annan Gud än mig,
och det finns ingen annan frälsare än jag.
Ingen annan frälsare än Gud och om Jesus står det först i Matteus 1:21 när ängeln talar till Josef:
Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder.

Det kan kanske vara ett svagt argument, men i Apostlagärningarna 4: 11-12 säger Petrus till stora rådet: Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten. 12 Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.

Gud säger att frälsningen inte finns hos någon annan än Gud, och i Apostlagärningarna står det att frälsningen finns hos Jesus.

Som sagt, det finns mer att säga i frågan, men allt pekar på att Jesus är Gud.

Så, att Fadern är Gud, det är så gott som alla överens om.
Att Jesus är Gud, det greppar de flesta.
Så hur är det med Den Helige Ande?

Är det verkligen så att Den Helige Ande också är Gud?
Det beror ju på vem man frågar…
Frågar man Jehovas vittnen så säger de att Anden är Guds verksamma kraft, men inte en person. En kraft som Gud använder, men inte något levande i sig självt. Och ska vi vara ärliga så är det oftast så det talas om Anden också i andra sammanhang. Andens gåvor är något Fadern eller Jesus ger och vi pratar gärna om Andens frukter, Andegåvor eller smörjelse, men sällan om vem Anden verkligen ÄR.

Så om vi ska börja med det grundläggande först.
Är Anden bara en opersonlig kraft som utgår från Jesus eller Fadern?
I första Korinterbrevet 2 så berättas om andens gåvor och i 11 versen står det så här: Men i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.

Det är alltså ANDEN som fördelar gåvorna så som HAN vill… Anden är alltså inte en opersonlig livlös kraft, utan någon, en ”han”, som har en vilja.

Jag ska ta ett par ställen till:
Johannes 15:26 Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig.

Anden är en ”han” som självständigt från Jesus vittna om Honom.

Eller från texten i inledningen:
Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

Det är inte Fadern eller Sonen som genom en opersonlig kraft inger den ord att tala, utan det är Anden SJÄLV som inger dem vad de ska säga…

Och så vidare till Hebreerbrevet 10:15 Även den helige Ande vittnar om detta för oss. Först säger han 16 Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med dem.

Här nämns Anden än en gång som en ”han”, men inte minst så är det här ingen skillnad mellan Fadern som sluter förbund med folket, eller Anden som sluter förbund med folket…

Extra intressant är det att på just det här stället så syftar Paulus på Jeremia 31:33 där det står: Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren: Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk.

Det som Herren säger i Jeremia, att Han ska sluta förbundet med folket och att Han kan göra det för att han är Gud, det säger sedan Anden i Hebreerbrevet…

Anden, precis som Jesus, gör saker i egen kraft som är förbehållet Gud. Det kan endera betyda att de ljuger, men den rimliga tolkningen utifrån Bibeln och summan av all undervisning är att de INTE är lögnare, utan att de är EXAKT det de utger sig för att vara.

Gud.

Fadern, Sonen och Anden, alla är det Gud, och samtidigt som de tre är Gud, så är Gud EN.

Det är den bibliska sanning och mysterium vi väljer att kalla treenigheten.

Bön:
Fader – Du är Skaparen, Du ensam har skapat himmel och jord, människa, djur och all natur.
Jesus – Du är Förlåtaren. Du ensam kan förlåta jordens stora ondska och få allt att börja om på nytt.
Ande – Du är Hjälparen. När människan är maktlös och allt är hopplöst då kan du ensam komma till hjälp.

Det här inlägget postades i Lennart, Predikan, Undervisning. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s