Feminism Del 5

Feminism i kyrkan
År 1945 togs skillnaden mellan kvinnor och män helt bort ifråga om tillträde till statliga ämbeten och tjänster, men prästtjänsten undantogs fortfarande från denna reglering. Efter en motion i riksdagen av pastor J V Johansson utsågs 1946 en statlig kommitté, med biskop Torsten Bohlin som ordförande, för att ännu en gång utreda frågan om kvinnors möjlighet att bli präst. Kommittén framlade ett förslag (SOU 1950:48) där det bland annat stod att ”Vår kyrkas bundenhet vid Bibeln som norm för kristen tro och kristet liv kan icke ur någon synpunkt anföras som skäl mot kvinnans tillträde till prästämbetet”. Förslaget gick på remiss. Samtliga domkapitel utom Linköping avstyrkte förslaget. Även Allmänna svenska prästföreningen avstyrkte. Domkapitlen i Linköping, Skara, Karlstad, Visby och Stockholm samt majoriteten i Uppsala teologiska fakultet såg från principiell kristen synpunkt inget hinder men avstyrkte förslaget med hänvisning till den splittring inom kyrkan som man befarade. Politiska och allmänna kvinnoförbund tillstyrkte förslaget och angav bland annat teologiska motiveringar. Man hänvisade till kyrkan som evangelisk luthersk och ”den evangeliska tanken om allas lika värde utan hänsyn till klass, nation och ras”.

1951 sade samtliga professorer och docenter vid Lunds och Uppsala universitet, med undantag för en docent, att en ordning med kvinnliga präster vore oförenligt med det som bibeln lärde om prästämbetet i Nya Testamentet. Detta yttrande har blivit känt så som den s.k. exegetdeklarationen.
1957 lades ett förslag fram i kyrkomötet om kvinnans behörighet till prästerlig tjänst. Kyrkomötet avvisade förslaget med röstsiffrorna 62-36.
Kyrkomötets avslag fick dock regeringen att reagera. Regeringen lade fram en proposition till lag i riksdagen våren 1958 om kvinnors rätt till prästerlig tjänst. Lagförslaget kom på kyrkomötets bord i september. Under året hade ämnet diskuterats flitigt och flera böcker som behandlade frågan hade givits ut.
Vid omröstningen i kyrkomötet lördag den 27 september 1958 röstade 69 för förslaget och 29 mot. Av biskoparna röstade 6 för förslaget och 5 mot. Styrkeförhållandet motsvarade således röstetalet vid 1957 års kyrkomöte mellan de som principiellt var mot och de som då ville få mer tid för samtal och utredning.
10 april 1960 vigdes de första tre kvinnorna till präster. Elisabeth Djurle vigdes i Storkyrkan i Stockholm av biskop Helge Ljungberg, Ingrid Persson i Härnösands domkyrka av biskop Ruben Josefson och Margit Sahlin på S:ta Katarinastiftelsen i Stockholm av ärkebiskop Gunnar Hultgren.

1948 startades det i Svenska Missionsförbundet en utredning om kvinnliga pastorer. Det skedde efter att Alsters missionsförsamling ville att deras evangelist, Signe Eriksson, skulle ordineras och bli ordinarie predikant. Hon hade i praktiken verkat som pastor i församlingen i två år. Utredningen hade två utgångspunkter – hur det såg ut i andra samfund och om det teologiskt gick att motivera att kvinnor kan bli pastorer. I Sverige var situationen i de flesta frikyrkor ungefär densamma som i Missionsförbundet – kvinnor fick predika och verkade som evangelister, men de fick inte inneha titeln pastor. I andra länder fanns det både kvinnliga pastorer och präster – i danska statskyrkan prästvigdes de första kvinnorna 1948 och i Schweiz (i vissa kantoner) redan 1918.
1952 skrev den första kvinnan in sig på pastorsutbildning på Teologiska seminariet. Hon hette Essie Eklund och var sedan tidigare utbildad till lärare och höll på att utbilda sig till psykoterapeut när hon påbörjade sin pastorsutbildning. Hon hade arbetat både som lärarinna i småskolan och sekreterare, bland annat för evangelisten Frank Mangs. 1955 ordinerades hon till pastor.

Det här inlägget postades i Lennart, Politik och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Feminism Del 5

  1. Ping: Feminism, sammanfattning | Hälleberget – Predikningar, funderingar och artiklar om Jesus!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s