Nåd och tjänst (och lite kärlek)

Nåd och tjänst är temat för dagen och dagens episteltext är Filipperbrevet 1:3-11

3 Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. 4 I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje, 5 eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu.6 Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag.
7 Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, för jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni alla nåden med mig. 8 Gud är mitt vittne att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet.
9 Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme,10 så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, 11 rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris.

Det finns så klart mycket att säga och lägga ut runt en sån här text, men det finns några teman som jag upplever går igen i texten.

Det första är uthållighet, det andra är kärlek och det tredje är Guds ära.

Paulus skriver att han uthålligt ber, att han kämpar också i fängelset, att han längtar och att församlingen ska växa.

Uthållighet, inte minst i bönen är något som upprepas om och om igen i nya testamentet.
Rom 12:12
Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen.

Apg 1:14
Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder.

1 tess 5:16-18
16 Var alltid glada, 17 be utan uppehåll 18 och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.

Uthållighet i bön alltså. Det är något som understryks av Paulus, men också av Jesus själv i berättelsen om den som bultar på dörren och ihärdigt ber. Be och ni ska få, bulta så ska dörren öppnas. Samtidigt så understryks uthållighet inte bara i bönen, utan på andra områden också. I Hebreerbrevet 10:36 skriver Paulus: Uthållighet är vad ni behöver för att kunna göra Guds vilja och få vad han har lovat,

Uthållighet är vad vi behöver! Uthållighet!
Det kan vara viktigt att påminna sig om när det känns tungt och motigt, när man allra helst vill ge upp och kasta bort allt. Uthållighet.
Kanske orkar man inte mer. Kanske behövs det vila snarare än fortsatt kamp, men vila uthålligt. Ge inte upp. Jesus själv säger det: Matteus 24:9-13

9Då skall man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk skall hata er för mitt namns skull. 10Då skall många komma på fall och ange varandra och hata varandra.11Många falska profeter skall framträda och bedra många. 12Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. 13 Men den som håller ut till slutet skall bli räddad.

Uthålligheten, också och kanske särskilt uthållighet genom svårigheter, får till sist sin belöning. Den som håller ut till slutet ska bli räddad.

Det är det första jag hämtar ur episteltexten.
Det andra är kärlek.

”Jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet” skriver Paulus, i andra översättningar handlar det inte om ömhet utan om kärlek. Med Jesu Kristi kärlek. I tisdags pratade vi om kärlek på bibelstudiet på södra näset. I Bibeln används på grekiska två olika ord för kärlek och ytterligare två typer finns representerade.

På grekiska kallas de Eros, Philos, Storge och Agape, och de har alla skilda innebörder.
Eros-kärleken är en passionerad eller sexuell kärlek, vilket kan anas då vårt ord “erotik” kommer från just det här grekiska ordet. Eros är inte en negativ form av kärlek utan är viktig i de mellanmänskliga relationerna i till exempel ett äktenskap. Men samtidigt är det så att eros-kärleken inte är uppbygglig i alla situationer. Till exempel utanför äktenskapet (Matt 5:28)

Eros-kärleken misstas ofta för den kärlek som kallas storge. Storge-kärleken är en typ av kärlek som man kan finna till exempel i en familjesituation. En naturlig och otvungen typ av kärlek som man till exempel kan se mellan Marta, Maria och Lasarus eller den kärlek Jakob känner för sina bröder och sin far när de återförenas i Egypten.

Dessa två typer av kärlek finns inte uttryckligen omnämnda i Bibeln även om man kan se dem i praktiken. Men de andra två, philos-kärleken och agape-kärleken, finns där och har stor betydelse.

Philos-kärleken kan beskrivas som syskonkärlek och kommer fram i nära vänskapsrelationer. Bästa kompisar visar ofta en generositet mot varandra och försöker göra varandra glada. I Bibeln har vi ett tydligt exempel på den typen av kärlek mellan Jonatan och David: ”Efter samtalet mellan David och Saul blev Jonatan innerligt fäst vid David; han älskade honom lika högt som sitt eget liv. Från den dagen tog Saul David till sig och lät honom inte återvända hem. Jonatan slöt ett förbund med David; han älskade honom lika högt som sitt eget liv. Han tog av sig manteln han bar och gav den åt David, liksom sina övriga kläder och till och med svärdet, bågen och bältet.” (1 sam 18:1-4)

Dessa tre första typerna av kärlek är alla på något sätt kopplade till känsla, eller är ibland till och med huvudsakligen känsla.

Men det finns en fjärde typ av kärlek. Den kärlek som är mest framträdande i nya testamentet. Agape-kärleken. I den klassiska grekiskan innebär agape en oförbehållsam kärlek. Det är en kärlek som vill andra gott, också när det innebär en kostnad för oss själva. Ja man skulle till och med kunna säga att kostnaden för den egna individen inte finns med som en faktor i agape-kärleken. Det är agape-kärleken, den oförbehållsamma uppoffrande kärleken, som ledde Fadern att sända sin ende son att dö för oss, för våra synder och det också medan vi ännu var Guds fiender. Den kärlek som är Jesu Kristi ”ömhet” för oss, som Paulus skriver om.

Agape-kärleken är inte en känsla och är helt oberoende av känslor. Det är den typ av kärlek man kan, och som vi uppmanas, visa för sina fiender. Det är sant och riktigt att vi inte kan känna de känslor som till exempel är förknippade med philo-kärleken för våra fiender, men vi kan välja att visa agape-kärlek för dem.

Och det leder till det tredje jag tar med mig från episteltexten.

Guds ära.

Som Luther sa: Soli Deo Gloria
Endast till Guds ära!

Allt sker till Guds ära!

All utgivande kärlek, all uthållighet, all kallelse, allt arbete, all nåd, allt allt allt!

Allt är till Guds ära och pris!

Det här inlägget postades i Lennart, Predikan, Värmlandsnäs och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s