Lag och nåd… En gång till…

Sammanfattning av de förra predikningarna
Under ett par söndagar har jag predikat över detta med lagen och att det faktiskt finns en lag också i det nya förbundet. Jag ska så här i början av gudstjänsten ta en snabb repetition av vad jag tidigare sagt.

Jag har börjat de två predikningarna i Guds kärlek.
Gud ÄR kärlek, det är det viktigaste att komma ihåg. Det första, främsta, största och viktigaste. Gud ÄR kärlek.

Men vi måste också förstå att Gud inte är en laglöshetens Gud, utan att det faktiskt också i nya förbundet i Jesus Kristus finns lagar, regler och bud.

Jag tänker ta upp en del bibelställen för att peka på detta och börjar med första johannesbrevet 3:24 där det står: Den som håller fast vid hans bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gett oss.

Och i Matteus 28:19-20 står det: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.

Johannes 14:15 Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud.

Johannes 14:21 Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig.

Johannes 15: 10-11 Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig.

Det är helt klart så att det finns vissa bud, och att det har en stor betydelse att vi följer dem. Men lag? Är inte lagen uppfylld, upphävd och borta? Ersatt av något nytt?

Vad säger Bibeln? Finns det fortfarande lag?

Första korintierbrevet 9:21:
För dem som är utan lag har jag blivit som en utan lag för att vinna dem som är utan lag, fast jag själv inte är utan Guds lag utan lyder under Kristi lag.

Gal 6:2 Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.

Romarbrevet 3:31
Upphäver vi då lagen genom tron? Verkligen inte! Vi upprätthåller lagen.

Och i Första Johannesbrevet 3:4 står det: Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för synd är brott mot lagen.

Så visst finns det bud, lag och regler i nya förbundet!

Men all undervisning om att vi inte har någon lag, ligger det då inget i den?
Både ja och nej.

Paulus, samma Paulus som skriver att lagen finns kvar, skriver också i Efesierbrevet 2:15
I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra de båda till en enda ny människa och så skapa frid.

Och i Romarbrevet 7:4-6
Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud. Så länge vi levde i köttet var de syndiga begären som väcktes genom lagen verksamma i våra kroppar så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Nu står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst.

Det hela verkar motstridigt, det sliter och river och det ställer saker på ända. Det gjorde det för Paulus också!

Han skriver i Romarbrevet 7:21-25
Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda: att det onda finns hos mig. I min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp.
Jag arma människa! Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.

Och nu börjar vi närma oss något viktigt…
Paulus skriver i Romarbrevet 7:4-6 att vi inte står i bokstavens gamla tjänst utan i Andens nya tjänst! Och i 7:21-25 så skiljer han på två olika sorters lag…

Och nu blir det intressant!

Vi har bibelord som säger att lagen är borta och bibelord som säger att lagen finns kvar. Och vi har bibelord som säger att det finns två olika SORTERS lag…

Vi ska titta ett sista bibelord:
Romarbrevet 8:2 Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.

I Bibel 2000 står det: Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag.
Hur får man ihop allt detta?
Jag har ett förslag! Ta till er det och bedöm det utifrån Guds ord.

Paulus talar om två olika sorters lagar.
Synden och dödens lag mot Livets Andes lag, eller Kristi lag.
Han talar också om två olika delar av lagen.
Lagens bokstav och lagens Ande.

Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.

Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag.

Eller för att försöka säga det på ytterligare ett sätt, som Paulus gör i andra korintierbrevet 3:6 Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

Det rör sig alltså om två olika lagar, två olika delar, två olika förbund.
En som är upphävd eller uppfylld och inte är aktivt bindande längre.
Och en del som i allra högsta grad är aktiv och påverkar det kristna livet.

Jag lämnar det med detta för en stund, så går vi in i mer av musik, tillbedjan och bön.

Vem är du i Kristus?
Jag ska innan vi slutar idag tala en gång till förutom denna gång. Lite fler, men mycket kortare predikningar helt enkelt…

Jag vill bara nu ge er en sanning, en djup innerlig sanning från Gud till er!
När du tar emot Jesus så händer det något!
Gud vill att du ska veta vem du verkligen, verkligen är. Han vill att du ska veta vad som är den yttersta sanningen om dig!

I Johannesevangeliet 1:12 står det: Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

Låt oss börja där. När du tagit emot Jesus så ÄR du Guds barn. Det är den första sanningen som du behöver få veta. Resten av sanningarna handlar om vem du ÄR som Guds barn!

Du ÄR:
En ny skapelse! (Andra korintierbrevet 5:17)
Rättfärdig och friköpt! (Romarbrevet 3:24)
Försonad med Gud! (Andra korintierbrevet 5:19)
Given evigt liv! (Romarbrevet 6:23)
Frälst, räddad och kallad till tjänst! (Andra Timoteus 1:9)
Fri från fördömelsen! (Romarbrevet 8:1)
Full av nåd! (Första korintierbrevet 1:4)
Förlåten av Kristus! (Efesierbrevet 4:32)
Fri från syndens och dödens lag! (Romarbrevet 8:2)
Någon som fått rättfärdighet, helgelse och återlösning från Gud! (Första korintierbrevet 1:30)
Helig! (Första korintierbrevet 1:2)
Befäst och helgad i Jesus! (Andra korintierbrevet 1:21)
Arvtagare till Guds löften och välsignelser till Abraham! (Galaterbrevet 3:14)
Nära Gud! (Efesierbrevet 2:13)
Kallad till evig härlighet! (Första petrusbrevet 5:10)
Del av gudomlig natur! (Andra petrusbrevet 1:4)

Du är mycket, mycket mer än så!
Att läsa Bibeln lär oss inte bara vem Gud är, utan vi får också lära oss vilka vi är.
Vilka vi VERKLIGEN VERKLIGEN är!

Detta är de vi är!
Detta är sanning!
Låt det sjunka in i er. Ta till er det!
Har du inte tagit emot detta genom att ta emot Jesus, så uppmanar jag dig verkligen att göra det!

Du är underbar, fantastisk och älskad!

Men det känns ju inte alltid så!

Om detta är sant, varför märks det inte? Varför känns det inte? Varför syns det inte? Varför upplever vi det inte?

För att vi inte lever ut det!
Och det är DÄR Jesu Kristi lag, Livets Andes lag, kommer in. Det är genom DEN och inte genom syndens och dödens lag som vi mer och mer kan ta del av den sanning som Jesus ger oss om oss själva!

Låt oss reflektera över det, vilka vi verkligen är i Kristus, när vi nu går in i ytterligare sång och tillbedjan!

Jesu Kristi lag som hjälp för att förverkliga den du VERKLIGEN är!
Om vi nu ska försöka lägga ihop de två saker jag sagt, att det finns bud och lag, och att sanningen om vilka vi är i Jesus, var hamnar vi då?

Kan det vara så att Jesu Kristi lag är ett sätt, en möjlighet, given till oss av Guds kärlek, för att vi ska kunna leva i den sanning om oss som Gud berättar om?

Just så tror jag att det är!
Guds lagar har aldrig varit och är inte nu heller ett uttryck för något annat än ren kärlek! Gud är kärlek och drivs av kärlek och inget annat, det måste då betyda att eftersom det finns bud och lag, så kommer också de ur kärleken!

Så vad är skillnaden mellan Jesu Kristi lag, Livets Andes lag och Dödens och Syndens lag.
Jag tror inte att det är så enkelt som att säga att det handlar om gamla och nya förbundets lagar. Det är helt klart en del av skillnaden, men jag tror inte det är allt. Gud var kärlek också i gamla förbundet. Jag tror att man med lite god vilja kan se också Livets Andes lag också i det gamla förbundet.

Skillnaden tror jag istället främst är något annat.

Förra gången pratade jag om drivkrafter som en skillnad.

De båda typerna om lagar talar om att lyda. Men motivationen, drivkraften, för att lyda skiljer sig åt.
Den första typen av lag handlar om hot om straff för den som inte lyder.
Den andra talar om liv för den som lyder.

Eftersom den första typen av lag handlar om straff för den som inte lyder, så blir tanken genast: ”Hur lite kan jag göra och ändå klara mig?”, eller ”Hur mycket kan jag komma undan med?”

Eftersom den andra typen av lag handlar om ett erbjudande så blir tanken ”Hur kan jag göra mer?” eller ”Hur ska jag kunna få mer?”

Visst finns det belöningar också i den första typen av lag, men den typen av lag handlar om tänket ”Om jag gör si eller så mycket, så får jag den eller den belöningen”

Den andra typen av lag handlar om ”Eftersom jag redan fått, så vill jag göra” och ju mer man inser att man redan fått, desto mer vill man göra…
När vi förstår Guds kärlek så vill vi göra lagen. Lyda Lagen. om vi inte vill göra så har vi inte förstått eller tagit emot nåden i Guds kärlek.

Ett annat sätt att se skillnaden på skulle kunna vara att titta på detaljer eller principer, eller modeller och principer.

Syndens och dödens lag talar om ”Gör X och gör inte Y”, det blir fasta regler, en modell som ska uppfyllas och endera klara man det eller så gör man inte det. Det är fasta detaljer eller modeller.

Tittar man istället på Livets Andes lag, Jesu Kristi lag, så framträder en annan sak. Det finns underliggande principer som är överställda de fasta reglerna! Det kommer tydligast fram när Jesus säger: ”MEN jag säger er” och så lägger Han till eller drar ifrån till lagen. Några exempel på det efter en snabb sökning på nätet är: Matteus 3:9, 5:22, 5:28, 5:32, 5:34, 5:39, 5:44, 12:6.

Vill man ha exempel på lagar och bud som Jesus ger oss så rekommenderar jag sökning på ”Jag säger er”… Men det är för den som vill ha hemläxa.

När Jesus säger ”MEN jag säger er” så börjar Han i lagens bokstav: Som i Matteus 5:38-42
Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.

Han börjar alltså i lagens bokstav: Öga för öga och tand för tand.
Och Han slutar i lagens Ande: Värj er inte mot det onda.

Lagens bokstav är något mätbart, gör si, gör inte så och endera följer man det eller inte.
Lagens ande skulle kunna beskrivas som en strävan, en princip. Det står inte bestämt att du inte ska värja dig på det ena eller andra sättet, eller att man får värja sig på ett sätt men inte ett annat. Nej det är ett högt satt mål, en princip, en vision. Så här ska det se ut.

Om man då lägger ihop detta med det jag sa tidigare om drivkrafter så handlar det om ”vad är det minsta jag måste göra” och då passar fasta regler väldigt bra. ”Detta måste du göra. Öga för öga” Varken mer eller mindre. Uppfyll eller uppfyll inte.

Drivkraften för ”värj dig inte” blir hela tiden att göra mer…
Jesus säger värj dig inte, hus ska jag kunna avstå från det mer, eller kanske med ett bättre resultat?

Tittar man på lagen, på reglerna, de fasta bokstäverna, så finns det dels fastställda regler, men också fastställda resultat. Tittar man på Livets Andes lag och belöningar så handlar det om en strävan att göra mer hela tiden, men samtidigt så beskrivs våra belöningar på följande sätt:

Romarbrevet 15:13
Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett ALLT RIKARE hopp genom den heliga andens kraft.

Filipperbrevet 4:17
Men det är inte era gåvor jag är angelägen om utan den ALLT RIKARE vinsten för er egen räkning.

Andra petrusbrevet 1:2
Nåd och frid åt er i ALLT RIKARE mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår herre.

Judas brev 2
Barmhärtighet, frid och kärlek åt er i ALLT RIKARE mått.

Nyckelorden är ALLT RIKARE!
På samma sätt som vi strävar efter mer och mer, så får vi mer och mer!
På samma sätt som vi inte förväntas nå en viss nivå och sedan sluta, utan sträva efter mer, så sluter inte heller Gud att ge, utan ger mer och mer!

Eller för att säga det på ytterligare ett sätt.
Synden och dödens lag är digital.
Jesu Kristi lag är analog.

Hur menar jag med det då?

Med digitalt menas att det finns två lägen. 1 och 0
Endera är värdet 1 eller så är det 0
Endera är ljusknappen på, eller så är den av
Det finns inga mellanting, ingen riktning, ingen utveckling.
På eller av.
1 eller 0

Det finns en regel och endera uppfyller du den eller inte och får belöning eller straff utifrån det.

Med analogt menas att det är en kontinuerlig rörelse.
Värdet är varierande, ibland högt, ibland lågt.
Istället för en ljusknapp så är på eller av, så är det en dimmer som kan ge olika starkt ljus.
Det finns mer eller mindre, men allt handlar om riktning och utveckling istället för av eller på.

Det finns ett mål och endera rör du dig mot det eller bort från det och får belöning, eller går miste om den, utifrån riktningen du rör dig, inte utifrån hur långt du kommit.

De bud och lagar som formuleras av Jesus ses, tror jag, alltså bäst i detta ljuset. Som ett ideal att kämpa mot. Ett exempel: Jesus talar om att älska sina fiender. Han ger tydliga exempel på det, som att vända andra kinden till, och Han visar det med hela sitt liv eftersom Han dör för oss medan vi ännu är fiender. Han talar om principen, han ger exempel och Han visar med sitt liv. Det är Livets Andes lag!

Han stakar ut riktningen och vårt mål är att fullfölja den väg Han visar, att gå i samma riktning som Han visar oavsett om vi tror att vi kommer nå fram eller inte. Det är analogt. En kontinuerlig, pågående resa. En resa som ger och ger, från första steget!

Syndens och dödens lag däremot sätter upp en regel som endera hålls eller inte. Oftast inte. Ett mål som ska nås eller inte. Om man inte når fram så har man inte nått fram. Det är digitalt, endera eller och om man inte nått fram så han man inte lyckats hur nära man än kommit.
Det är till och med så att en del föreslår att denna lag inte kan eller är till att uppfyllas och att det är hela meningen, att skapa dåligt samvete… Luther kallade det för lagens andra bruk.

I slutänden betyder det, för att koppla ihop allt, att det vi erbjuds av Gud, det som är sant om oss, redan är sant och att Livets Andes lag kan hjälpa oss nå närmare den sanningen. Inte att vi ska nå till en punkt och sedan är det sant, utan att det redan är sant och att vi genom Livets Andes lag kan leva ut den sanningen mer och mer! Vi kan med hjälp av Jesu Kristi lag leva ut och göra den sanningen mer och mer verklig!

Det är en resa, ett äventyr, som Jesus erbjuder oss alla att följa med på. Men vi kan itne följa med genom att inte röra oss framåt!

Därför uppmanar jag dig att gå med Jesus, att säga ja till att gå med Honom!
Det är ett enormt äventyr!

Kom med på Livets Väg!

Det här inlägget postades i Lennart, Predikan, Värmlandsnäs och har märkts med etiketterna , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s