Anabaptismen – Del 4 – Teologi (Efterföljelsen och Församlingen)

I detta inlägg tänkte jag ta upp två aspekter till av den anabaptistiska teologin Efterföljelse och Församlignen.

Efterföljense

Lydnad, lärjungaskap, efterföljelse, helgelse. Allt är olika ord för i stort sett samma företeelse. I korthet handlar det om att den kristna tron behöver ta sig praktiska uttryck.

Hermeneutiken, tolkningen, av Bibeln som är lärans grund, kan inte förneka de ytterst praktiska konsekvenser texten pekar på. Exegetiken och hermeneutiken tenderar därför att vara lättillgänglig och praktiskt orienterad och också medlemmar i församlingen som inte har teologisk utbildning ges möjlighet att tolka. Detta motsätter så klart inte att det också görs ”djupare” utläggningar, men sällan för utläggningens egen skull, utan främst för att det har en praktisk betydelse för människors tro och liv.

Bibeln ska inte bara läsas och förstås, utan också tas på allvar så att den gör skillnad i de troendes liv. Det man tror på, det lever man också. Greg Boyd tar liknelsen med ett brinnande hus. Om man tror på en ledare som säger sig kunna rädda livet på en, ja då sitter man inte stilla när han säger ”Jag vet vägen ut, följ mig”. Om man tror, så följer man.

Därför är Jesus inte bara en lärare och filosof, utan en ledare, en Herre, någon att lyda och följa på alla plan i livet.

Ett exempel är det som kallas ”Hermeneutics of obedience” och som ses som en typiskt anabaptistisk ingång till bibeltolkning och läsning.

Detta blir en fortsättning på avsnittet om Bibeln, men som tidigare påpekats så går många av ämnena in i varandra. Ben C. Ollenburger skriver om Hermeneutics of obedience:

Anabaptisterna hade i stort sett samma syn som övriga reformatoriska rörelsen när det gäller de följande punkterna:
Bibeln är en auktoritet för kykran
Bibeln är menad att förstås
Bibeln har delar som är svåra att förstå
Bibeltolkning kan göras på olika sätt
Bibeln är fri för alla att tolka
Bibeln ska lydas

Detta var man alltså överens med andra om, men ändå skilde sig de tidiga anabaptisternas tolkning så mycket att de ansågs förtjäna döden.

Ollenburger pekar på tre avgörande saker i den anabaptistiska tolknignstraditionen.

Först handlar det, som han skriver, om i vilken grad Bibeln ska vara ”sola”, alltså ensam. Finns det andra auktoriteter? Om inte över, så vid sidan av? Anabaptisterna hävdade bestämt nej, medan till exempel lutheranerna inte övergav det särskilda prästadömet.

Det andra är en avgörande förförståelse eller tolknignsförutsättning som anabaptisterna hade och det var en skarp åtskillnad mellan nya och gamla testamentet.

Det tredje och kanske mest avgörande var att anabaptisterna ansåg att Jesus skulle följas. Detta är så klart sant i de flesta traditioner men för anabaptismen är detta ett så kallat conditio sine qua non, ”ett villkor, utan vilket icke” (en sak är möjlig), ett oeftergivligt villkor.

Ollenburger skriver: That is why this essay is called “The Hermeneutics of Obedience.” The Anabaptist genius lay not in any exegetical technique or hermeneutical novelty or even in any theological discoveries, but rather in the simple (and expensive) commitment to do what Jesus says.

Alltså, det handlar inte om en speciell tolkningsteknik eller unikt exegetiskt raster, utan det handlar om lydnad. Att inte bara höra, utan också göra, det Jesus säger.

Detta tolkningsval gör man ofta till ett högt personligt och kollektivt pris. Det innebär att följa Jesus framför allt och att tack vare det ta avstånd från företeelser som ses som självklara i den samtida kulturen, eller som till och med är lag. Exempel är de första kristna som vägrade offra till kejsaren eller anabaptister som ställt stig utanför krigsmakt och regeringsmakt för Jesu skull och blivit straffade, fängslade eller till och med dödade för det.

Detta leder oss till leder oss till församlingen.

I traditioner med ett uppsatt och upphöjt ledarskap är hermeneutiken i mycket begränsad till detta ledarskap. Församlingen tror vad man blivit lärd helt enkelt och det ses som suspekt att komma med egna eller nya tolkningar som strider mot ledarskapets.

Anabaptismen hävdar att de första församlingarna, de vi läser om i Bibeln, ska vara stilbildande för de församlingar vi har idag och även om det förvisso fanns ett ledarskap i de församlingarna så hade inte ledarskapet monopol på de andliga frågorna utan förutsatte att alla kristna tog del och ansvar för helheten.

Att se Bibeln och församlingen i Bibeln med en ”hermeneutics of obedience” betyder att saker som prästerskap, nattvardsgemenskap, medlemskap, styrelse och så vidare ställs på sin spets. Det allmänna prästerskapet betonas, nattvarden ses som en gemensam minnesmåltid, medlemskapet är baserat på tro och dop, inte enbart dop och ledningen av församlingen baseras på gåvor snarare än titlar.

Jonas Melin delar med sig av ett exempel från den första anabaptistiska tiden i inlägget ”En enkel församlingsordning från 1527

Det handlar om en enkel gemenskap, fokuserad på den inbördes kärleken och tillbedjan i ord och handling, genom bibelläsning och goda gärningar. Ett fokus på Guds Rike, att som församling gestalta detta Rike redan nu, är också kännetecknande för anabaptistisk ecklesiologi.
Detta är ett sätt att vara kyrka som återupptäcks med jämna mellanrum genom historien då grupper av människor tar Jesu bud på allvar.

Det här inlägget postades i Lennart, Undervisning och har märkts med etiketterna , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Anabaptismen – Del 4 – Teologi (Efterföljelsen och Församlingen)

  1. Ping: Anabaptismen | Hälleberget – Predikningar, funderingar och artiklar om Jesus!

  2. Ping: Revolution? | Hälleberget – Predikningar, funderingar och artiklar om Jesus!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s