Anabaptismen – Del 3 – Teologi (Bibeln och Dopet)

Anabaptismen har ingen bekännelseskrift på samma sätt som till exempel den lutherska kyrkans bekännelseskrifter, eller katolska kyrkans trosbekännelser och katekes, men det går ändå att finna en del teologiska särdrag hos anabaptismen som sammantaget kan sägas utgöra en anabaptistisk teologi.

Precis som Jonas Melin påpekar om det första försöket till sammanställning i Schleitheim 1527 så finns det många punkter där anabaptistisk teologi inte skiljer sig från annan kristen teologi. Att man bekänner Jesus som Gud inkarnerad, treenigheten är en självklarhet, även om det ifrågasatts (Jonas skriver om det HÄR) har man gemensamt med alla kristna överallt. Övertygelsen om nödvändigheten i reformationen och dess ”sola”, inte minst Sola Scriptura, Skriften allena, placerar anabaptismen tydligt i den reformatoriska traditionen (Jonas skriver om Sola Scriptura HÄR).

Om man gör en del nedslag i den anabatistiska traditionen, från Scheltheimbekännelsen från 1527, via föreläsningen ”The Anabaptist Vision” av Harold S. Bender från 1943 och Biblical Interpretation in the Anabaptist Tradition av Stuart Murray (Författaren till bland annat “The naked Anabaptist”) och predikan av Boyd och Carvey från 2012 (filmklipp i slutet av sidan) så framträder vissa gemensamma saker. Dessa nedslag är givetvis inte heltäckande, men väl förankrade i den anabaptistiska traditionen och representativa för den.

Inget av dessa särdrag är sådant som man bara finner i anabaptismen, men det är bara i anabaptismen man finner dem alla. De särdrag som jag menar är mest framträdande är följande förhållanden: Förhållandet till Bibeln. Förhållandet till dopet, Förhållandet till församlingen, Förhållandet till efterföljelse, Förhållandet till våld och Förhållandet till stat och myndigheter.

Jag väljer att ta upp förhållandet till Bibeln och dopet i den här posten, helt enkelt för att det är positioner som delas av många andra protestantiska samfund. De ytterligare förhållandena kommer jag ta upp i senare poster.

Bibeln
Det går inte att skriva om den anabaptistiska traditionen utan att skriva om Bibeln och dess ställning först. Det är nämligen på Bibeln som det hela vilar.
Anabaptismen ställer sig på ett tydligt sätt i den reformatoriska traditionen och anammar, som tidigare skrivits, de ”sola” som Luther framförde och främst bland dem har ”Sola Scriptura” kommit att bli.

Tanken på Skriften, Bibeln, som gudomligt inspirerad delas av alla kristna traditioner, men vilken betydelse detta får är olika. I de ortodoxa och katolska kyrkorna underställs Bibeln tradition och läroämbete, vilket reformationen gjorde upp med och sammanfattade i ”Sola Scriptura”, vilket innebär att det är Bibeln och inget annat som ska avgöra vad som är rätt tro. Traditioner och annat kan man självklart inte undvika, men tanken är att traditionen ska underkastas Bibelordet och inte tvärt om.

De olika reformatorerna ville gå olika långt i hur mycket och vad som skulle underkastas Bibeln. Inte ens Luther som är ursprunget till ”Sola Scriptura” lät alla traditioner underkastas skriften. Ämbete, dop, våld och makt är exempel på områden som undantogs från nödvändigheten att underställas skriften. Andra reformatoriska traditioner valde andra vägar, men huvudsakligen togs beslut, tolkningar och avgöranden om vad som skulle vara bindande eller adiafora av ett prästerskap, en liten elit. Den anabaptistiska Bibelläsningen fick konsekvenser för församlingens utseende och också för dess ledarskap, vilket syns i avsaknaden av auktoritära ledare som dikterade nya teologi. Detta kommer beröras i senare inlägg.

Den anabaptistiska traditionen är en del av den radikala reformationen som menade att de stora reformatorerna som Luther och Zwingli inte gick långt nog i att följa Bibeln. Man anammade ”Sola Scriptura” men menade att detta fick konsekvenser som gick långt utöver vad de stora reformatorerna var beredda att erkänna.

I andra radikalreformatoriska rörelser kunde det till exempel handla om spiritualitet, men
i anabaptismens fall handlade det om att Bibeln skulle få inflytande över fler delar av det utlevda kristna livet. Inte minst när det gäller de punkter som nämnts: Förhållandet till dopet, Förhållandet till församlingen, Förhållandet till efterföljelse, Förhållandet till våld och Förhållandet till stat och myndigheter.

Dopet
Den mest synliga skillnaden i den anabaptistiska teologin var synen på dopet. Anabaptist betyder ”Vederdöpare” eller ”Omdöpare” och är ett skällsord från både katoliker och andra protestantiska rörelser som praktiserar barndop.

Vid sin Bibelläsning såg man att det ingenstans i nya testamentet talas om att barn döptes. Man såg också av de många beskrivningarna av dopet som finns i nya testamentet att bara ett dop av en människa i medveten ålder kan uppfylla allt det som Bibeln tillskriver dopet. Inte minst det medvetna mottagandet av Guds handlande i dopet.

Anabaptisterna såg sig inte som ”omdöpare” utan menade att ett barndop helt enkelt inte är ett giltigt dop. Det första och enda dopet är alltså dopet vid medveten ålder.

Det är också därför som 21 januari 1525 är ett så viktigt datum i den anabatisktiska historien eftersom det var då det första troendedopet ägde rum i Zürich och en församling av troende och döpta lärjungar formades.

Anabaptismen är ursprunget till den moderna baptismen som håller fast vid troendedop, men som förklarat flera av de andra grundläggande anabaptistiska frågorna för adiafora

Kuriosa:
Här finns två predikningar, en av Greg Boyd och en av Bruxey Cavey, som går igenom vad den anabaptistiska teologin innehåller.

http://media.whchurch.org/2012/2012-05-13_Boyd_Our-Anabaptist-Thread.wmv

http://media.whchurch.org/2012/2012-05-20_Cavey_Our-Anabaptist-Thread.wmv

Det här inlägget postades i Lennart, Undervisning och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Anabaptismen – Del 3 – Teologi (Bibeln och Dopet)

  1. Ping: Anabaptismen | Hälleberget – Predikningar, funderingar och artiklar om Jesus!

  2. Ping: Revolution? | Hälleberget – Predikningar, funderingar och artiklar om Jesus!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s