Treenigheten

Vi försöker nu komma ikapp med några av Lottas predikningar.
Denna om treenigheten

I fredags var jag på en utbildningsdag som Sveriges Kristna Råd höll i, om konvertiter i asylprocessen.
Och där fanns en kvinna som själv en gång konverterat- från islam till kristendom- och nu verkade som präst, ofta engagerad i andra ärenden som gällde konversion. Hon sa nåt väldigt intressant när det gäller vår kristna tro som jag tänkte att vi nu skulle ta avstamp i.
Hon sa att personer från andra religioner som gått in i en process där de mött Jesus och vill följa honom, speciellt de som haft sin första tillhörighet i religioner vi idag möter i vårt land, ofta kan acceptera och ta till sig det mesta med kristen tro.
Men när det kommer till treenigheten sker något. Hon sa att treenigheten, Fader och Son och den heliga Ande som en enhet, var en sorts brytpunkt som var svår att ta sig över. Nästintill omöjlig. Men att så mycket av mötet och efterföljelsen av vår Gud hänger på ett accepterande och en förståelse av just treenigheten att hon personligen inte kunde gå i god för någon konvertit inför Migrationsverket om hen inte tagit till sig den.

Och treenigheten är en ofrånkomlig del av förståelsen av Guds person. Det är en central ”lära” (om vi ska använda det ordet) i kristendomen. Och jag tror att vi alla kan hålla med om det.
Men är det lätt att ta till sig den? Nu talar jag inte bara om konvertiter till kristendom, nu talar jag också om oss själva. Är treenigheten enkel att förstå, att ta till sig eller att förhålla sig till? Personligen tycker jag inte det. Kanske fler här håller med mig i det. För också våra stora kristna tänkares försök att förklara vad det är eller hur det hänger ihop så blir slutsatsen oftast att treenigheten är ett mysterium.
Men idag är det den HELIGA TREFALDIGHETS DAG enligt kyrkoåret. Temat för dagen är Gud – Fader, Son och Ande. Och därför ska vi ta chansen att fördjupa oss i detta mysterium en del, och om möjligt få med oss en lite bättre förståelse av detta vi kallar Guds treenighet.

BÖN!

Och vi börjar med Bibeln. Bibeln som är facit på det Gud vill att vi ska förstå och ha klart för oss. Bibeln som vi har ett ansvar och en befallning att pröva allt det som sägs- också det som idag sägs- mot.
Med det sagt kommer frågan: Vad säger Bibeln om treenigheten? Och till den frågan kommer svaret: Ingenting.
Men även om ordet treenighet inte nämns i Bibeln är begreppet tydligt redan i Bibelns första verser.
1 Mos 1:1-2
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet.
Gud Fadern skapar himlarna och jorden och Guds Ande svävar över vattnet.
Och när vi läser första verserna i Johannesevangeliet ser vi att Ordet som är Jesus också fanns med i begynnelsen.
1 Joh 1:1
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till.
Så redan i begynnelsen, i skapelsen, i de allra första mötet med Gud visar Han oss sin treenighet.

Nu i resonemanget kommer en bra öppning för att gå tillbaka till de språk Bibeln skrevs på för att bättre möta mysteriet med treenigheten och förstå vad den handlar om. Lyssna till teologer och tänkare som analyserat och förklarat detta. Eller att leta upp texter av gamla kyrkofäder för att följa deras tankebanor. Och jag uppmuntrar varenda en av er att ta chansen att göra det, om ni vill och är nyfikna. Det kan vara väldigt givande och intressant. Det finns otroligt många mycket duktiga personer som lagt ner bön, möda och engagemang för att belysa detta.
Men själv är jag ganska enkel i mitt sätt att förhålla mig till det Bibeln lär. Speciellt i denna typ av läror eller kunskap som kan kallas ett oförklarligt mysterium. Till och med Jesus visade att ett enkelt förhållningssätt inte behöver vara fel.
Matt 11:25
I den stunden började Jesus tala och sade:
”Jag tackar dig, Fader, Herre över himmel och jord, eftersom du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är okunniga, hjälplösa.
För i praktiken handlar hela vår tro och vårt förhållningssätt till Bibeln om fyra saker. Vad står det? Varför står det? Vad betyder det? Och vad ska jag göra med det? Det är på det sättet jag hoppas få fortsätta denna undervisning tillsammans. Enkelt.

Vad står det?
Det konstaterade vi redan. Det står att Gud är treenig. Gud Fadern- Sonen Ordet och Gudsvinden eller Guds heliga Ande är i enhet med varandra. Fadern är inte densamma som Anden och Ordet är inte densamma som Fadern. Men de är i enhet med varandra. Enighet mellan och av tre.

Nästa fråga: Varför står det?
Den frågan har i stort sett samma svar oavsett vilken text eller vilka uppenbarelser vi får från Bibeln. Svaret är: ”För att Gud vill att vi ska lära oss något av det”.
Just i detta fall handlar det om att Gud vill att vi direkt vid vårt första möte med Bibeln ska se kärnan av vem Han är. För att vi ska lära oss mer om Honom. För att vi ska lära känna Honom. Guds treenighet och enheten mellan de tre är kärnan av vem Han är. Gud är enhet.
Men varför spelar just det en så stor roll? Varför visar oss Gud detta i allra första raderna i Bibeln? Varför är just den delen av Gud så otroligt viktig att vi inte får veta något annat om Honom innan det?
Jo, för att allt i Guds väsen, allt i Guds handlande, allt i Guds förhållningssätt till oss handlar om just detta. Guds enhet.
För tre eniga som En betyder att det finns relationer mellan tre som tillsammans blir en odelbar enhet. Gud är relation i Sitt innersta väsen. Och Guds högsta handlande baseras på relation. Guds hela sätt att förhålla sig till oss är relation.
Och vi är också menade att vara i relation och i enhet. Med Gud och med varandra. Det var sådan Han skapade oss.
1 Mos 1:26…
Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss…” Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.

Vad betyder det?
Vår Gud är relation, hans innersta väsen är enhet i en relation. Men den relationen eller enheten Gud strävar efter stannar inte vid Hans eget väsen. Den sträcker sig till oss. För Han har skapat oss till att också vara relation. Han har skapat oss till Sin egen avbild.
Vår Gud är alltså en Gud som också vet att en relation består av flera parter, och Han vet att en relation handlar om att alla parter behöver hålla en enhet.
Men så kom ju det där med syndafallet in. Att vi människor valde bort enheten till förmån för vår egen personliga vilja eller strävan. Vi gömde oss från Gud som strövade i trädgården för att möta oss.
1 Mos 3:8
De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud.
Jag började med att säga att treenigheten är den läran som är svårast för många icke- kristna att ta till sig eller acceptera. Och detta är orsaken. Vår treeniga Gud är så mycket mer än bara en Gud att dyrka, lyda, sträva efter att nå fram till och följa. Vår Gud är en Gud som strävar efter en personlig relation med oss.
Han strävar efter den till den grad att Han ensam går oss till mötes i relationen för att vi ska kunna vara del av den enhet Han skapat oss till. Han möter oss som Jesus Kristus för att vi med våra egna förblindade ögon ska kunna se och lära känna Honom och hans innersta väsen av enhet, för att vi ska kunna komma till tro på den Han är och vända om tillbaka till Honom så vi inte dör av relationsbrist med Honom.
Det är vår Gud. Vår treeniga Gud och följderna av Hans natur.

Så vad ska jag göra med det?
Av alla frågor är denna den viktigaste. Vad ska vi göra av detta? Vad ska Guds treenighet rent konkret få för konsekvenser i våra dagliga liv?
Det finns flera och olika svar på denna fråga. Men ett svar funkar alltid och oavsett vad det gäller. Och det är det vi idag möter i den gammaltestamentliga texten:
5 Mos 6:6-9
Dessa ord som jag idag befaller dig ska du [först] lägga på ditt hjärta. Vi ska göra det till vårt eget, vi ska ta till oss vår Guds treenighet i våra hjärtan. Kanske också utan att helt förstå med vårt intellekt.
Du ska [sedan] inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går på vägen [på resa], när du lägger dig [på kvällen] och när du stiger upp [på morgonen]. Vi ska berätta och undervisa om Guds natur, hans väsen av relation, oavsett var vi är eller vem vi möter. Vi ska sprida Guds kärlek i ord, handlingar och sätt att mötas på.
Du ska binda dem som ett tecken kring din arm, och de ska vara ett kännemärke på din panna. Skriv dem på dörrposterna i ditt hus och era portar. Det ska inte gå att tvivla på att vi tror som vi gör. På att vi vet att vår treeniga Gud över allt annat vill ha relation med oss och därför själv kom till oss som Jesus Kristus för att göra den relationen möjlig. Vi ska leva i den kunskapen. Leva med det i vår vardag.

Och ett sätt vi får leva med det är att tillsammans få möta Jesus som idag kommer till oss i nattvarden.
Men först får vi ställa oss upp, bekänna den tro vi lever i och står för och efter det bekänna för Gud hur vi har vänt oss bort från Honom för att också kunna ta emot Hans nåd och kärlek.

Det här inlägget postades i Predikan och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s