Vårt dop

Vi försöker nu komma ikapp med några av Lottas predikningar.
Denna om dopet

FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – Vårt dop
Temat för idag är ”Vårt dop”, och som många av er säkert vet så lever jag i ett hem där det finns flera och vitt skilda åsikter om vad ett dop är och hur det ska gå tillväga. Och när jag säger flera så menar jag inte bara två vitt skilda åsikter, inte bara Lennarts och min. Utan nu har dessutom Kaspar och Anna börjat få åsikter om vad dopet är och betyder. Barndop, vuxendop, troendedop, medlemskap i en kyrka, få ett namn. Diskussionerna går ibland ganska livligt till får jag erkänna.
Så att närma sig det här temat är inte enkelt, det finns många olika sätt att göra det på. Det finns många sätt att tänka, att tolka och att tala om dopet. Och det är inte konstigt, för dopet är en av de saker som Jesus själv la stor vikt vid. Alltså är dopet en del av kärnan av vad vi som kristna är kallade till. Det är det uppdrag vi har fått, att döpa och undervisa.
Matt. 28:19-20
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla allt som jag har lärt er.
Men även om det finns många olika åsikter dopet så finns det några delar av det, oavsett våra mänskliga tankar och tolkningar, som vi inte får förhandla med. Som inte går att rubba. Och det är det som Bibeln säger om dopet. Svart på vitt, utan omskrivningar. För det som står i Bibeln är det Gud vill att vi ska veta och vara säkra på. Alltså, pröva det som sägs idag mot Bibeln, och se om det håller. Gör det det så kan vi veta att oavsett mänskliga teorier så är dopet åtminstone det vi idag kommer se.
Med det sagt så vill jag stryka under att det på en kort predikan inte går att täcka in allt som Bibeln säger om dopet. Men det går att kasta ljus på en del viktiga punkter.
Och dagens text ur de brev som skickades runt till de första kristna församlingarna och som ligger till grund för Kyrkans tro sammanfattar en del av de punkterna. Alltså fokuserar vi idag på dagens brev. Brevet från Paulus till romarna.
BÖN!
Kärnan av dopet är Guds handlande genom Jesu död och uppståndelse som gör vår död från synden och uppståndelse till ett nytt och evigt liv i hans namn möjlig.
Rom. 6:3-4,7
Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet… Ty den som är död är friad från synd.

Dopet in i Jesu död öppnar alltså i och med Guds nåd vägen till syndernas förlåtelse.
Det märks ännu tydligare i det Petrus säger i Apg. 2:38:
Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder.
Vi kan genom dopet lita på att vi fått dö bort från synden. Inte bara de fel vi gjort, utan också det som all synd bottnar i- att vi vänt ryggen till Gud och inte har en hel relation med Honom.

Men det är inte en lätt död, döden från synden. Till och med Jesus hade som människa här på jorden- trots att han var fullkomlig- ångest och kamp inombords när han skulle tömma bägaren ur Faderns hand och dö för synden han tog på sig.
Mark. 14:36-41
Sorg och ängslan kom över honom, och han sade till dem: ”Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig.” Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: ”Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill.” Han gick tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, och han sade till Petrus: ”Ni orkade alltså inte hålla er vakna en enda timme med mig? Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag.”
Döden från synden är svår. Men, i och med att Jesus vann över det svåra, i och med att han drack kalken och sedan också öppnade vägen till uppståndelsen när han vann över döden, så kan vi- i honom- också göra det.

Något annat som kommer fram i de här verserna är att dopet helt och hållet är från Gud. Jesus dog för våra synder, han valde att göra det för oss så att vi genom dopet i hans namn också skulle kunna dö från synden. Men han uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. I en annan Bibelöversättning står det genom Faderns makt. Uppståndelsen, det nya livet, kom från Fadern.
På samma sätt är vårt dop helt och hållet från Gud. Jesu död och uppståndelse var vägen till livet som vi inte haft del i att öppna. På samma sätt har vi inte del av Guds handlande i dopet. Det som är vår del är att vara villiga, att vilja ta emot det. Vilja och välja att dö från synden. Jesu uppståndelse har Gud gett utan kostnad- genom Sin makt. Och förlåtelsen för synderna och uppståndelsen till livet får vi gratis genom dopet i Jesu namn- för att Gud ger oss det.

Så dopet i Jesu namn är ett dop som vi inte har del av annat än att ta emot. Ett dop som ges av Gud.
Dopet in i Jesu död och uppståndelse ger oss förlåtelse för synder, befrielse från det som tidigare bundit oss. Men inte bara det. Det inte bara befriar oss från det gamla, utan också ger oss möjligheten att leva ett nytt liv.
Rom. 6:6, 8-9
Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden… Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom.

Genom dopet är vi inte längre slavar under synden, slavar under resultatet av en bruten relation med Gud. Vi har dött bort från den. Vi behöver inte reagera på samma sätt som vi tidigare gjort när vi möter svåra situationer i våra liv. För Gud har väckt oss till ett nytt liv. Synden har inte längre någon makt över oss. Genom dopet står dörren alltid öppen till Gud och vår relation till Gud är hel genom Jesus. Genom dopet har vi möjligheten att leva ett liv för Gud, genom Jesus. Inte bara leva tack vare Gud- utan också för Gud.
Rom. 6:11
Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.

Här behöver vi stanna upp lite. Därför att detta lätt kan missuppfattas. Om dopet betyder att synden inte längre har makt över oss, att vi inte längre är slavar under synden, betyder det att vi efter dopet inte längre kommer synda?
Absolut inte. Om det hade varit så skulle inte Guds förlåtelse eller nåd behövas, Gud skulle inte behöva ta initiativet till att nå oss. Vi skulle kunna välja att vara fullkomliga! Vi skulle kunna neka till att vi faktiskt var syndare alls, neka till att vår relation med Gud så länge vi är människor inte är hel. Men den tanken är inte bara till skada, utan den är rent av farlig.
1 Joh. 1:7-10
Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare, och hans ord finns inte i oss.

Men är det inte det texten säger när den talar om att vi genom dopet inte längre är slavar under synden?
Jag är inte mycket för att hänvisa till kända människor, jag brukar hålla mig till Bibeln. Men Luther säger något väldigt bra när det kommer till detta. Han pratar om dopet dels som något vid själva doptillfället, men också något som vi får välja att leva i. Varje dag.
Jesus dog en gång för alla, och genom dopet får vi del av hans död.
Rom. 6:10
Ty hans död var en död från synden en gång för alla…
Men så länge vi är människor, så behöver vårt dop vara något som sker varje dag tills vi är hemma hos Gud igen.
Luk. 8:23-24
Och han sade till alla: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall rädda det.
I dopet säger Gud till oss, precis som Jesus sa till lärjungarna: Följ mig. Och varje dag vi lever, får vi välja att leva i vårt dop, välja att följa. Välja att mista vårt liv, dö från synden, få förlåtelse för våra synder så Gud ska kunna rädda våra liv.

Och det är förlåtelsen som öppnas genom dopet i vattnet, som gör att vi kan leva i vårt dop varje dag, dö från synden varje dag och leva det nya livet varje dag. Det är denna makt som är bruten. Inte att vi är fullkomliga, men att vi har friheten att genom Guds förlåtelse uppstå från döden och leva det nya livet- varje dag.

För synden har genom dopet i Jesu namn inte längre makten att blockera livet- det eviga livet i Jesus.
Rom. 6:4-5,7
Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans… Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också skall leva med honom.
Snart får vi gå in i nattvarden. Och i den här stunden, när vi dricker ur bägaren som Jesus drack ur, när vi minns att han vann över synden så att vi ska kunna dö och leva tillsammans med honom, i den här stunden får vi också minnas och vila i vårt dop.

Genom att dela nattvarden får vi välja att tro på att den synd som finns i oss i Guds ögon bara är dimmor och skuggor som vi genom dopet in i Jesu död fått dö ifrån, som vi genom hans uppståndelse får förlåtelse för och som vi i hans namn är fria från.
Så låt oss nu först ställa oss upp och bekänna den tro vi delar, för att sedan trygga bekänna vår synd inför Gud, ta emot förlåtelsen i Jesu namn och del av livet i hans uppståndelse genom att bryta brödet och dricka ur bägaren.
Rom. 6:10-11
Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men det liv han lever, det lever han för Gud. Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.

Den dag vi blev döpta. Och varje dag sedan dess.

Det här inlägget postades i Predikan och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s