Pingst

Vi försöker nu komma ikapp med några av Lottas predikningar.
Denna från pingstdagen

Apg. 2:2-4
Då kom plötsligt ett ljud (dån) från himlen, som när en våldsam storm drar fram, och fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld syntes, de fördelade sig och satte sig på var och en av dem. De blev alla uppfyllda av den helige Ande…

Den heliga Ande är något vi ibland känner oss lite obekväma med, lite främmande för.
Frågar man fågeln vad luften är så kan ha inte svara. Inte heller kan fisken förklara vad vattnet är. Samtidigt kan en fågel utan luft under vingarna inte flyga, och en fisk utan vatten kan inte ens leva. För många av oss kristna är det på samma sätt med den Heliga Ande. Vi känner henne dåligt trots att vi hela tiden lever av henne.
Det beror troligen på några saker. Det ena är att vi inte helt kan förstå, inte helt förklara vad den heliga Ande är. Det andra kan ha att göra med att vi inte helt är säkra på vad den heliga Ande gör eller har för funktion.

Samtidigt, eller kanske just därför, är det väldigt viktigt att vi anstränger oss att lära känna den heliga Ande mer och bättre. Hon är en del av vår treeniga Gud, det talas om henne om och om igen i Bibeln och Jesus själv undervisade om henne.
Idag är pingstdagen, dagen då vi enligt kyrkoåret manas att på ett speciellt sätt rikta fokus på helig Ande, denna del av vår treeniga Gud. Så idag ska vi anstränga oss lite extra för att minnas och lära känna den heliga Anden närmre och bättre.
Men Fadern, Skaparen, kan vi ana oss till genom att använda vårt förnuft och genom bön. Sonen, Jesus kan vi läsa om i bibeln och möta i våra liv. Men hur lär man känna Anden?

BÖN!

Vi läste nyss texten om apostlarna i den första kristna gemenskapen, de kristna som först av alla mötte och tog emot den heliga Ande. Så det är där vi ska börja vårt möte med den heliga Ande- med Bibelns beskrivning av henne och det som hon fick att hända i förhållande till apostlarna och den första församlingen av kristna.
Så. Hur beskriver dagens text ur Bibeln den heliga Ande? Vilka bilder använder sig Gud av för att förklara vad den heliga Ande är, för att försöka göra det möjligt för oss att lära känna henne.
Apg. 2:1
Då kom plötsligt ett ljud (dån) från himlen, som när en våldsam storm drar fram…

Anden kom över apostlarna som i en stormvind. Och det är inte konstigt att det är just bilden av en vind som används för att beskriva Anden. Både här och på andra ställen i Bibeln. På hebreiska heter ande ruah, och på grekiska, pneuma, men bägge orden kan också betyda vind. På svenska så har vi en koppling mellan ande och vind i ordet andedräkt. Jesus använder också vinden som bild av Anden bland annat i sitt samtal med Nikodemus. Och just vinden är kanske den viktigaste bilden av henne.
För vi kan inte kontrollera vinden, vi bestämmer inte över den. Vi kan inte fånga den men vi kan låta oss fångas av den. Vinden är osynlig men ändå syns det den gör. På samma sätt med Anden. Den helige Ande är Guds vind, vi kan inte kontrollera eller bestämma över den. Vi kan inte fånga den eller se den. Men vi kan låta oss fångas av den, och vi kan se det den gör.

Så, vad hände de första kristna när de lät sig fångas av Guds heliga Ande, Guds vind. Jo, tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av lärjungarna.
Apg. 2:2
Tungor som av eld syntes, de fördelade sig och satte sig på var och en av dem.

Och elden är den andra bilden av Anden. En eld kan ha tre funktioner: den värmer, den renar och den lyser upp.
Anden är som en värmande eld för vår inre människa. När vi är kalla och likgiltiga, när allt känns fruset och dött så kan Livgivaren, Anden, värma oss, ge oss liv igen. Den ger oss motivation.

Men elden har också en renande funktion. När man renar guldet i elden så bränner man bort allt smuts så att bara guldet blir kvar. På samma sätt behöver också vi renas från allt som hindrar oss att vara dem vi är skapade till att vara.
Sak. 3:8,9
I hela landet, säger Herren, skall två tredjedelar utrotas och gå under, men en tredjedel skall lämnas kvar. Den tredjedelen skall jag låta gå genom eld, jag skall rena den… de skall åkalla mig och jag skall svara dem. Jag skall säga: ”Detta är mitt folk”, och de skall säga: ”Herren är vår Gud.”

Anden kallas också för Heliggöraren. Hon vill göra oss heliga, och att vara helig betyder att höra till Gud. Allt som drar oss bort ifrån Gud tas av den heliga Ande av oss. Det är en process som pågår hela livet, även efter döden, och det sker genom den Helige Anden eld.

Detta är två bilder som vi genom dagens Bibeltext får möta den heliga Ande genom. Det gemensamma för dem är de pekar på helig Ande som kraft. Och orsaken till att vi får dem är att vi ska kunna känna igen den heliga Ande när vi möter henne. Men varför är det så viktigt att vi ska känna igen den heliga Ande, räcker det inte med Gud Fadern och Jesus Kristus?
Ett skäl är ju självklart det vi tog upp i början, att vi vill och att det är viktigt att vi känner vår treeniga Gud på ett komplett sätt. När Gud tar plats ett i våra liv behöver vi lära känna Honom mer och mer.
Men ett annat skäl är att när vi beskriver helig Ande som en kraft behöver vi fråga oss vad denna kraft är till för? Inget hos Gud är en slump, så att en del av treenigheten är ren kraft måste ha ett speciellt syfte, en mening. Svaret på detta blir väldigt tydligt i dagens text.

För den heliga Ande alltid kommer med ett uppdrag. Eller rättare sagt, den heliga Ande kommer alltid för att bära oss genom ett uppdrag. Helig Ande går inte alltid att greppa eller förstå, inte helt att beskriva eller förklara. Men skälet till att vi har och får heliga Ande är inte ett dugg diffust. Tvärtom, det är klart och tydligt uttalat och förklarat. Helig Ande är den kraft vi får möta och ta del av för att göra en uppgift.
Apg. 2:4
De blev alla uppfyllda av den helige Ande och började tala i andra språk (tungor, andra språk än sitt modersmål), allt eftersom Anden gav dem ord för ord (klart och tydligt uttal, ord inspirerade av Gud)…
Och i dagens text ur evangelierna står det:
Joh. 11:25
Detta har jag sagt er medan jag fortfarande är kvar hos er. Men hjälparen (den pålitliga vännen, rådgivaren), den helige Ande, som Fadern ska sända i mitt namn, han ska undervisa er allt, och han ska påminna er om allt jag har sagt er (ta upp det till ert medvetande).

Och uppgiften vi får helig Andes kraft till? Jo, hennes uppdrag är att på alla sätt göra oss klara för att, hjälpa oss att:
Apg. 2:11
… tala om Guds underbara (mäktiga, stora) gärningar.”
Så vad den heliga Andes kraft är till för och varför vi behöver känna igen den behöver vi inte tvivla på. Det är en kraft vi får del av för att vi ska kunna ge ära åt Gud och sprida vidare den kärlek och nåd som vi mött i Fadern och genom Jesus.

Allt det vi har talat om idag kan väldigt enkelt sammanfattas i det Jesus själv sagt till oss i dagens text ur evangeliet:
Joh. 14:25-29
Men hjälparen, den pålitliga vännen, den helige Ande, som Fadern ska sända i mitt namn (den tredje delen av vår treeniga Gud), han ska lära er allt, och han ska påminna er om allt jag har sagt er (den heliga Ande har ett syfte, kommer med ett uppdrag).
Frid, harmoni lämnar jag åt er. Jag ger er min frid. Jag ger inte på världens sätt. Sluta att känna oro (Guds kärlek innehåller inte rädsla), och sluta vara rädda och försvagade (helig Ande är en enorm kraft). Ni har hört att jag sade till er: ‘Jag går bort, men jag kommer tillbaka till er.’ Om ni älskade mig skulle ni redan glatt er över att jag går till Fadern, för Fadern är större än jag (till ära för Gud). Nu har jag sagt detta till er innan det sker, för att ni ska tro, när det sker.

Guds heliga Ande är kraft, den ingjuter respekt. Det är en mäktig eld och en dånande vind. Det är en del av vår mäktiga treeniga Gud. Den driver oss att dela med oss av det vi vet, den kärlek vi själva får ta emot av Gud.

Så, hur ska vi bjuda in helig Ande i våra liv redan om någon timme när vi kliver ut genom dörrarna här i kyrkan? På vilket sätt ska vi be att bli hjälpta av helig Ande att bära ära åt Gud? Hur ska vi välkomna Guds otroliga makt som i och för sig kan få oss att tappa andan men som kommer med frid och kärlek?

Det här inlägget postades i Predikan och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s