Pingst

2015-05-24 predikan Millesvik

Johannes 14:25-29
Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det när det har skett.

Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det när det har skett, säger Jesus och vi kan läsa i Apostlagärningarnas andra kapitel om att det skedde några dagar efter att Jesus farit upp till himlen.

Vad var det som hände den där dagen egentligen?
Ulla läste och Gertrud återberättade dagens episteltext som är Apg 2:1-11

När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.
I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de: ”Är de inte galileer, alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elamiter, vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och Asien, i Frygien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen, vi är inflyttade från Rom, vi är judar och proselyter, kretensare och araber – ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds väldiga gärningar!”

Någonting stort och häftigt var det som hände!
Lärjungarna, som rädda och skrämda hade låst in sig, gick helt plötsligt ut på gator och torg och berättade om Jesus, och vi kan i verserna efter detta läsa om Petrus predikan på pingstdagen. När han fylldes med Helig Ande blev han frimodig och talade på främmande språk om det han fått uppleva.

Många gånger har den här första pingstdagens händelser, där beskrivningen som vi hört handlar om att de talade främmande språk, tagits som kvitto på att det är just det främmande språket som betyder att man fått Helig Ande.

Men stämmer det?

Nja. I första Korintierbrevet 12 ställer sig Paulus följande frågor: Kan alla göra under? Eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal?

Och han svarar på sina egna frågor med ett ”Nej”

Så vi kan inte säga att tungotal är ett kvitto på andedopet.

Vad är då andegåvorna?
Ja, andegåvorna är många. Det finns tre längre uppräkningar av andegåvor i nya testamentet och de finner vi i 1 Kor 12:1-4, Rom 12:6-8 och Ef 4:11.

Det handlar om
förmedla vishet
förmedla kunskap
skilja mellan andar
tala profetiskt
tala i tungor
tolka tungotal
vara apostel
vara lärare
vara herde
göra under
hela
hjälpa
styra
tjäna
trösta
frikostigt dela med sig
vara nitisk som ledare
visa barmhärtighet
visa gästfrihet
Trons gåva
Förbönens gåva

Så inte är tungotalet allt, och jag tror inte att den här uppräkningen är allt heller, utan att anden ger gåvor som kommer till nytta för församlingen, vad det än kan vara för gåvor. Vi kan alltså inte förutsätta att den ena eller andra gåvan är eller inte är från Anden bara för att den råkar finnas med i en speciell uppräkning eller inte. Men vi KAN pröva om det är en andegåva eller inte genom att se på gåvan i ljuset av Bibeln.

Det finns en hel del att säga om det, men jag vill ge tre proberstenar, tre testverser som vi kan använda oss av.

Först har vi 1 kor 14:26 där det står att ”allt skall syfta till att bygga upp”. Det är det första testet. Om det inte har som syfte att bygga upp, så är det inte från Anden. Men det räcker inte med det, för ibland upplever vi inte att en specifik gåva bygger upp. Förmodligen för att det känns obehagligt. Och det kan det faktiskt göra även om det bygger upp, så det finns ett par verser till…

I dagens evangelietext har vi Joh 14:26 där det står: Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.
Det handlar alltså om att en andegåva ska lära oss något och påminna om Jesus. Det är ytterligare ett test.

Och nästa test påminner om detta. Det är hämtat från Joh 15:26 och där står det: Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig.

Vad kan vi lära oss av det? Jo, om det är en andegåva så används den för att vittna, peka på, upphöja och lyfta fram Jesus. Precis om den gåva som Petrus fick den första pingstdagen då han förkunnade på Jerusalems gator!

Så tungotal eller inte är inget kvitto på andedopet, att tala obegripliga språk kan både onda och goda, kristna och icke kristna göra. Istället kan vi se på de tre verserna vi läst och fråga oss: Bygger det upp? Påminner och undervisar det om Jesus? Vittnar och sprider det Jesus? Svaren på de frågorna är betydligt mycket mer giltiga kvitton än tungotal.

Men jag säger som Paulus. Jag talar mer i tungor än många av er, så det är inget fel i sig självt, men det är heller inget oemotsägligt bevis.

Vad har då alla de här gåvorna för betydelse idag?
Finns de ens idag?
Finns de i vår församling?

På det två sista frågorna är svaren ja. Gåvorna finns idag och de finns i vår församling. Helt klart och utan tvekan. Om jag upprepar gåvorna: hjälpa, styra, tjäna, trösta, frikostigt dela med sig, visa barmhärtighet och att visa gästfrihet verkligen är gåvor från Anden, så räcker det med att vi ser oss runt i bänkraderna här för att tydligt se att gåvorna finns och är verksamma.

Jag vet, eftersom jag träffat på dem, att alla andra gåvor som räknats upp OCKSÅ finns i församlingen, men av olika anledningar så har de inte kommit fram lika tydligt. Men de finns och är verksamma!

Jag skulle till och med vilja påstå, och det är delvis också svaret på den första frågan, att om inte alla gåvorna finns och är i funktion så finns det ingen församling. Så gåvorna har en stor betydelse idag. Samtidigt så ser jag väldigt tydligt att församlingen blir lidande av att inte alla gåvor utövas med frimodighet. Så Andens gåvor har stor betydelse för oss i vår församling idag och vi behöver uppmuntra och släppa fram dem mer.

Vem är det då som har tillgång till dessa andens gåvor?

Alla kristna!
Gåvorna är ett erbjudande som ges från Gud.
Det är en så kallad win-win situation där Jesus bjuder in dig att ta emot Honom och att vandra med honom.
Med Honom får vi frälsning, evigt liv och Andens gåvor!
Det handlar om en livsvandring, precis som med allt annat i att vara kristen, att ta emot Jesus. Det kommer inte från att en gång för länge sedan säga ja, utan det kommer av att när man sagt ja, så lever man i det man lovat!

Belöningen är enorm och Jesus längtar efter att ge det till oss alla!

Det här inlägget postades i Lennart, Predikan, Värmlandsnäs och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s