Att växa i tro

Predikan 2015-05-03

Temat för söndagen är ”Att växa i tro” och det är ju något som alltid är aktuellt!

Inte minst vill och behöver vi växa i tro i och med vår vision: ”Att göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd på Värmlandsnäs”.

Den visionen innebär växande tro på flera sätt.
Dels behöver vi mer tro för att uppfylla den.
Dels kommer vi få mer tro när vi uppfyller den
Dels kommer tron på Värmlandsnäs växa när vi uppfyller den!

Jag tolkar det som så att i och med att evangelietexten för dagen är Johannes 16:5-11 så har man tänkt sig att den texten också har med temat att göra. Det är inte alltid jag upplever att det går att se kopplingen och kanske är det en tveksam koppling mellan text och tema också idag, men jag gör ett försök.

Texten är alltså Johannes 16:5-11
Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men när jag nu har sagt er detta, är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen: Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er.
Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd: de tror inte på mig. Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Om dom: denna världens furste är dömd.

Utifrån temat och texten så kan man ana att det är Andens, Hjälparens, undervisning som kommer öka tron, få tron att växa!

Men vad innebär det?
Tre saker berättar Jesus att Anden ska inte bara undervisa om, utan till och med överbevisa oss om!

Det första är Synd
Det andra är Rättfärdighet
Det tredje är Dom

Låt oss titta lite på de tre!

Vi börjar med synden.

Idag är det ett ämne vi i kyrkan ofta undviker att tala om.
Det är ett omodernt begrepp som i huvudsak förnekas och som har ersatts av tanken på att det jag vill och det jag gör kan inte vara synd.

Men Jesus säger något helt annat.

För Jesus är synden i allra högsta grad verklig och får verkliga konsekvenser. Det går inte att neka till om man tror på Jesus. Och det är just det, att tro eller inte tro på Jesus som han i de här verserna beskriver som synd.

Om synd: de tror inte på mig

Tror inte på mig…
Tror inte på mig, vad betyder det?
På personen Jesus?
Att Han funnits eller att Han var den Han var?

När vi säger till någon ”du tror inte på mig”, vad menar vi då?
Att den vi pratar med inte tror att vi finns?

Nej, oftast är det så att när vi säger ”du tror inte på mig” så menar vi att den vi pratar med inte tror att det vi säger, gör, visar eller står för är sant.

Och på samma sätt är det med tron på Jesus.
Det går inte att säga att man tror på Jesus, om man inte faktiskt tror på Honom, inte bara som person och att Han var den Han var, utan tror på det Han säger, gör, visar och står för!

Ja, det säger sig självt.

Om man tror på Jesus, om man tror att Han var Gud som kom till oss.
Hur kan vi då neka till att det han sa, gjorde, visade eller stod för också är sant?

Det är helt enkelt inte hållbart i längden!
Vad är källan till vår kunskap om Jesus?
Bibeln!
Hur kan man då vara trovärdig när man godtar vissa saker om Jesus som Bibeln lär samtidigt som man förkastar annat?
Vad, förutom att man själv tycker att det passar en, säger att det eviga livet och uppståndelsen är sann, men att dom och att lyda Jesus inte är det?
Samma bok säger detta, men utifrån tycke och smak så säger man att det ena är sant och det andra inte.

Kontentan blir att man inte tror på Jesus och det Han sa och lärde helt enkelt.

Man väljer vad man ska tro på av det Jesus talar om.
Ja tack till evigt liv, himmelrike och frälsning, men nej tack till att göra gott, hålla sig borta från världen och göra som Jesus säger…

Det andra handlade om Rättfärdighet och Jesus säger:
Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre.
Vad menar Jesus med detta? Hur ska man då visa att man tror, om det är svårt att förstå?

Det är skönt när man får problem med det man sagt för bara några sekunder tidigare!
Eller problem och problem…
En sak som vi i västvärlden lider av är tanken på att vi måste kunna förklara och begripa allt, annars kan det inte vara sant. Vi har oerhört svårt för att acceptera för sant sådant som vi inte själva kan förklara eller åtminstone få förklarat för oss.

Den inställningen leder till en hel del ganska konstiga utläggningar när man försöker klämma in saker och förklara saker i Bibeln som inte alls är tänkt att förklaras, utan bara tros.

Saker KAN vara sanna också utan att jag förstår dem. Den inställningen rekommenderar jag för en mer fridfull läsning av Bibeln.

Trots det så har jag en tänkbar förklaring på den här meningen.
Om rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre.

Det skulle kunna betyda, och jag tror att det är så, att det har att göra med att genom Jesu offer och himmelsfärd, när Jesus gått till Fadern och lärjungarna inte längre såg Honom, så fanns en helt ny väg till rättfärdighet som Anden uppenbarade.

I Romarbrevet 1:7 beskrivs den vägen när det står: I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva genom tron.

Den vägen är öppen i och med att Jesus gått till Fadern, och jag tycker att förklaringen är lite elegant eftersom den knyter ihop med meningen innan, alltså att det handlar om TRO.

Den tredje punkten är när Jesus säger; ”Om dom: denna världens furste är dömd.”

Jag tror att också detta handlar om tor. Tro på det Jesus säger och visar om världen. Han gör en tydlig skillnad mellan världen, denna världen, och den värld, det rike, som Han kommer med. I Johannes 18:26 säger Jesus ”Mitt rike hör inte till denna världen.” och förklarar om och om igen att det Han kommer med är radikalt annorlunda mot det som vi som människor förväntar oss eller tycker är logiskt, rätt och riktigt. Han rike är fullständigt upp och ner. Det låter som dårskap skrev Paulus. Guds vishet skiljer sig från världens vishet: 1 kor 2:6 ”Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter.”

Men ÄNDÅ är det det Han kommer med och det också vi kristna är kallade till!

Johannes 15:18-19 Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er.

Johannes 17:14-16 Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen.

Jesus förklarar här motsatsförhållandet mellan Hans Rike och världen. Den som tror och hör till Jesus hör inte längre till världen. Den som hör till världen döms tillsammans med den herre man då har, denna världens herre, och för den som hör till och finns i Jesus Kristus blir det ingen fällande dom! (Rom 8:1)

Eller som Waldenström formulerade sig: Den som gör sig till ett med synden (och denna världen) kommer drabbas av domen och straffet som Gud har för synden och denna världen. Inte för att Gud vill straffa människan, utan för att Han MÅSTE straffa synden.

Tro, Rättfärdighet och Dom

Kommer det att få vår tro att växa?
Ja, men inte om vi tror att tro är motsats till tvivel, utan det kommer ge oss mod och styrka att handla, att agera, utifrån tron, TROTS tvivel!

Det är tro och det är det som ska växa så att vi gör Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd på Värmlandsnäs”

Det här inlägget postades i Lennart, Predikan, Värmlandsnäs och har märkts med etiketterna , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s