Jag vill inte bo i ett kristet land! (Troligen inte du heller)

Överskriften kräver så klart en förklaring, för visst vill jag väl bo i ett land, eller en värld där alla är kristna, dvs lever efter Jesu bud.

Det jag menar är att innan Jesus kommer så är det inte bara omöjligt utan dessutom inte heller önskvärt att ett land, en nation, ska vara kristen. Vad menar jag med det då?

Jag menar en hel del olika saker, men till att börja med så är tanken på nationalstaten i sig själv något som är svårt att förena med den kristna tron. Med den gammaltestamentliga lagen går det bättre, men inte med det specifikt kristna.

När det gäller hur en stat ska styras så brukar man hänvisa till att vår lag bygger på tio Guds bud. Och det är väl inte fel? Nej, det är inte fel, men tio Guds bud bygger på lagen, är en del av lagen, och inte specifikt kristen.

Hur skulle ett ”kristet” land se ut?
Ja det skulle så klart ha i sina lagar de bud som Jesus gav oss!

Det finns mycket, men vi kan ju titta i bergspredikan till att börja med!

Matteus 5: 38-47 Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.
Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.

Det finns mer, både före och efter detta, men jag tar detta som exempel.
Sätt detta i kontrast till till exempel Romarbrevet 13:4b Det är inte för inte som överheten bär sitt svärd; den står ju i Guds tjänst som hämnare, för att vreden skall drabba den som gör det onda

Den som är kristen förväntas handla på ett visst sätt (bergspredikan) och överheten förväntas agera på ett annat. En nation, den världsliga makten, är överheten och till sin natur inkompatibel med Jesu bud. Överheten kan inte, förväntas inte, följa evangeliets bud. Ja den vore en olämplig överhet enligt Romarbrevet 13 om den gjorde det! En värld där inte alla har en levande relation med Jesus skulle, om nationerna vore kristna och följde Jesu bud, falla i kaos.

Därför är en kristen nation inte bara en utopi, det är en självmotsägelse och till och med något icke-önskvärt.

En icke-kristen nation är inte heller något per definition dåligt, en nation KAN inte vara kristen och bör därför vare sig sträva efter det eller dömas för att den inte är det.

(Som en eftertanke kan man i detta sammanhang undra över vad som menas med att ta TILLBAKA Sverige till Gud. När var Sverige någonsin en kristen nation?)

Det här inlägget postades i Lennart, Politik, Undervisning och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Jag vill inte bo i ett kristet land! (Troligen inte du heller)

  1. Ping: Anabaptismen – Del 5 – Teologi (Våldet och Staten) | Hälleberget – Predikningar, funderingar och artiklar om Jesus!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s