Lottas första predikan som präst

Detta är Lottas predikan/beredelseord på hennes första mässa i Västerstrandkyrkan i Karlstad 2015-01-25

På sändningsgudstjänsten vid Johannelund fick vi som gått praxis en uppmaning att fundera över.
Det var: Vad ska jag predika om?
Svaret kan tyckas enkelt. Jag och två med mig har idag fått avge vigningslöften där en av styckena bestått av vårt ja till kallelsen att förkunna evangeliet rent och klart.
För när Guds ord predikas så ska ordet vara rent som bara Jesus är ren. Och klart så att varje del av det leder till tro på och ära för Gud Fadern.
Joh.6:66-69
Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sade till de tolv: ”Inte vill väl ni också gå er väg?” Simon Petrus svarade: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och vi förstår att du är Guds helige.”
Och precis som texten Kaspar läste nyss: ”Jag skäms inte för evangeliet…(och) det är en Guds kraft… (och) i evangeliet uppenbaras (nämligen) en rättfärdighet från Gud…”, så är det det glada budskapet om Jesus som är centrum, och det är det som ska vara temat för alla våra predikningar.
Ändå påstod talaren på Johannelund att frågan skulle komma att vara vår eviga följeslagare från dagen vi trädde in i vårt verk. För evangeliet, det glada budskapet om Jesus, går att berättas på så många olika sätt. Och att försöka täcka in alla sätt att berätta det på riskerar att landa i att vi predikar evangliet visserligen rent, men inte klart och tydligt så att det går att förstå.
Talaren på Johannelund hade en lösning. Han sa åt oss att välja ett tema i evangeliet och bygga våra predikningar kring detta. En tråd att följa, eller ett sätt att berätta.
För, sa han:
”Även om ni håller er till samma tema tills dagen ni går hem till Gud så kommer innehållet i det temat aldrig att tömmas ut.”
Genom att följa hans råd, sa han, så skulle vi både kunna hålla vårt löfte att predika evangeliet rent och klart och tydligt. Våra predikningar skulle komma att rent lysa upp Jesus och klart vara en hjälp att lära känna och komma till tro på Gud Fadern.
”När ni förbereder er första predikan efter vigningen, välj temat noga. Be och lyssna på vad Gud säger åt er ska vara er röda tråd genom evangeliet och håll er till det.”
Så jag har bett och lyssnat för att höra vilket tema Gud vill att jag ska hålla mig till. Vilken tråd Han vill att jag ska följa för att berätta det glada budskapet om Jesus på. Det som från idag och tills dan jag får komma hem till min Far ska vara vägmärket när frågan ”vad ska jag predika” dyker upp.
Min förhoppning idag är att det löfte jag gett och som bara Jesus själv kan bära mig genom, genom prästen på Johannelunds råd ska få leda till att dagens och framtidens predikningar om det glada
budskapet om Jesus- i hans namn ska få hållas rent och för oss andra klart så att det leder till att vi lära känna honom och kommer till tro på honom.
Men innan något annat så skickar jag med de två bibelverser som jag alltid gör, inför det som kommer sägas.
Kor: Ni är förnuftiga människor, avgör själva vad jag säger.
Tim. Pröva allt.
PRÖVA ALLT!
Det är inte bara vår förmån som kristna att själva gentemot Bibeln pröva varje ord som sägs, det är faktiskt också vårt ansvar att göra det.
Så jag ber er. Allt som sägs idag- pröva det gentemot Guds levande ord!
VI BER
När Guds ord predikas så ska ordet vara rent som bara Jesus är ren. Och klart så att varje del av det som sägs leder till tro på och ära för Gud Fadern.
För tro är förutsättningen för att ha en relation till Gud och tron är också resultatet av vår relation till Honom. Och dagens kyrkoårstema handlar om tro. Närmre bestämt: ”Jesus skapar tro”.
Och jag börjar i det Mikael läste om officeren som sökte upp Jesus i Kafernaum för att be om helande för sin son. Ett utmärkt exempel på just tro. Men inte en tro som vi idag ofta definierar som tro. Utan en tro som Jesus definierar den. Vad menar jag med det? Jo, tro enligt Jesu definition är aldrig begränsad till en förståelse eller övertygelse i våra tankar, en intellektuell analys eller något vi bara är eniga med.
Nej, tro i Bibeln handlar om att det vi med hjärtat tagit emot och med vårt sinne erkänt leder till något konkret.
Matt. 7:20,21
På deras frukt skall ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.
Officeren i Kafernaum gjorde Jesus häpen genom att visa just sådan tro som Jesus under sin tid på jorden- tro som ledde till att han gjorde sig besväret att söka upp Jesus för att öga mot öga be honom om hjälp för sin son. Officeren hade förstått vad det handlade om, han hade insett vad tro ytters mynnade ut i.
Det glada budskapet om Jesus ledde till tydlig och konkret frukt. Det är ett evangelium klart. Så är det den frukt, det konkreta uttryckssätt vår tro leder till som jag kommer att predika tills jag flyttar hem till Far?
Nej. Men också ja. Frukten av tron går aldrig att stryka ur en predikan. Den är så tätt sammanvävt i
evangeliet att det vore våld på Guds ord att tona ner det. Men. Ett evangelium med bara trons frukt vore inte bara halvdant, det kan faktiskt vara rent utan skadligt. Så nej, tron frukt kommer inte ensamt att stå i fokus för det som ligger på mitt hjärta.
För er som har fått mail från mig någon gång så brukar det stå några verser längst ner hämtade från 2 Kor.5:11-20:
Jag vet alltså vad fruktan för Herren är och försöker därför vinna människor; Gud vet hurdan jag är, och jag hoppas att ni också gör det innerst inne.
Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer skall leva för sin egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem.
Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst… han anförtrodde mig budsk-apet om denna försoning.
Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.
Men vad jag än gör, är det kärleken från Jesus Kristus som driver mig.
Kristi kärlek lämnar inget val…Det är kärleken från Jesus Kristus som driver….
Tro i Bibeln handlar om att det vi med hjärtat tagit emot och med vårt sinne erkänt leder till något konkret. Tro handlar om att vi som officeren gör oss ansträngningen att leta upp Jesus för att möta honom och be om hjälp för de omkring oss.
Men kärnan av tron, där trons frukt föds, är Jesus och hans offer för oss på korset. Temat för idag är Jesus skapar tro. Inte vi själva. Aldrig vi själva. Kristi kärlek lämnar inget val…Det är kärleken från Jesus Kristus som driver….
Utan detta, utan Jesu kärlek, är evangeliet inte rent. Trons frukter är ett klart evangelium, men Jesu offer och Guds kärlek till oss är det rena evangeliet.
För att Gud älskade mig först!
Så är det detta som jag kommer att predika tills jag flyttar hem till Far? Det glada budskapet om Jesu offer, Guds oändliga kärlek till oss och det som föds i oss ur denna kärlek? Ja absolut! Men nej, inte enbart. För det finns en sak allt mynnar ut i. Något som evangeliet visserligen är rent och klart utan, men som evangeliet i vår värld inte klarar sig utan.
Det är ett stort påstående. Vår värld inte klarar sig utan… Hur kan jag säga det? Jo, för att Jesus själv säger det! Han till och med befaller det!
Matt. 28:19,20
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens
namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
Att predika evangeliet rent och klart. Det är det löfte jag och några med mig fått avge idag. Men det är inte begränsat till mig. Det inkluderar oss alla. Vi har alla fått befallningen, Jesus vädjar till oss alla att dela det rena och klara evangeliet vidare.
Som officeren som i tro sökte upp Jesus för att be om helande för sin son, så ska vi söka upp Jesus för att be om helande för de människor vi möter som ännu inte haft chansen att själva möta honom.
Så oavsett hur Gud kallat oss att dela evangeliet, oavsett vilken röd tråd vi följer, oavsett våra egna erfarenheter, tankar, känslor. Oavsett vad, så landar evangeliet alltid och slutgiltigt i att vi ska dela med oss av det. Vi kan inte, vi får inte behålla det för oss själva.
Kaspar läste för en stund sedan ur Romarbrevet:
Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva genom tron.
Jag skäms inte för evangeliet- nej, jag vittnar om det på alla sätt jag kan- om nödvändigt predikar jag det med ord.
Varför? Jo, för att Gud älskat oss först.
Med denna visshet i våra hjärtan får vi idag ta emot vår Herre Jesus i bröd och vin, i den nattvard vi i hans namn får fira. Som minne av att Gud älskat oss först.

Det här inlägget postades i Predikan. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s