Efterföljelse, Bibel och Jesu bud…

Som ni säkert märkt så inbillar jag mig att Jesus var radikal.
Inte radikal på världens sätt, inte vänsterradikal eller högerradikal eller feministradikal eller anarksitradikal… Nej, han var ”bara” radikal!

Vi är vana vid alla dessa radikala krafter i vår värld, de har alla mer eller mindre fungerande lösningar på det de anser vara fel i världen. Vi kanske inte alltid håller med om deras problemformulering och kanske ännu mer sällan om deras lösning på problemet, men gemensamt har de att de ser ett problem och försöker (med varierande framgång) finna en praktiskt möjlig väg ut ur ett problem, eller till en lösning.

Den sortens radikalitet kan vi stå ut med och hantera, vi kan argumentera utifrån vad vi upplever som praktisk, resurseffektivt, ekonomisk, möjligt eller vad vi nu sätter som kriterier för en bra problemlösning.

Men Jesus är inte den sortens radikal!
Hans problemformulering kan de flesta kristna hålla med om, människan är syndare. Kan man inte hålla med om det så kan man kanske hålla med om att det finns synd i världen och att det är problemet. Tror man inte på synd över huvud taget, ja då faller liksom hela poängen med Jesus och vad Han gjorde, men det är en annan diskussion. En viktig diskussion, ja, men en annan diskussion.

På något sätt så inser vi att det finns ett problem och att det måste få en lösning, lösningen är de kristna överens om att det är Jesus.
Sedan blir det problem!

För Jesus kommer hit till världen med en lösning på problemet, en radikal lösning. Och vi människor sätter genast upp kriterier för hur en sådan lösning kan eller bör se ut. Vi resonerar och argumenterar precis som med andra radikala element, alltså utifrån vad vi upplever som praktisk, resurseffektivt, ekonomisk, möjligt eller vad vi nu sätter som kriterier för en bra problemlösning.

Vi förutsätter att Jesus och den lösning Han presenterar opererar utifrån samma regler som alla andra lösningar på alla andra problem vi någonsin ställts inför men vi glömmer oftast att det Jesus kommer med inte bara ligger utanför vår erfarenhet, utanför vår värld, utan att det faktiskt går rakt emot vår värld!

Vi strävar efter att passa ihop Guds Rike, det Rike Jesus kommer med, den lösning Jesus kommer med, är inte av denna världen. Det är inte likt NÅGOT annat, inga ideologier, inga teorier, inga erfarenheter från världen kan ens börja komma i närheten.

Inte bara det!
Det Jesus kommer med går TVÄRS EMOT det som världen kommer med!
Det är helt enkelt inkompatibelt med världen, det är ”fiendeskap” med världen!
Vår omedelbara reaktion är att förkasta det eftersom det utifrån vår horisont inte är praktisk, resurseffektivt, ekonomisk eller ens möjligt… Men ÄNDÅ är det vad Jesus kallar oss till!

Kristendomen, Guds Rike, är vad som brukar kallas ”counter cultural”, alltså något som går emot de värderingar som världen/kulturen bygger på och kommer med något annorlunda!

HELT annorlunda!
Det är inte bara en variant av världen, fast med en lite twist, en liten förändring som gör just vår version av världen bättre tack vare Jesus. Nej det är ett helt annorlunda, helt uppånervänt, sätt att leva och se på världen!

Förunderligt nog så finner man denna ”counter cultural” tanke hos de allra flesta teologer i någon utsträckning oberoende av samfund eller hur konservativ respektive liberal man är. Och det mest fascinerande är att det gemensamma för alla dessa olika teologer och teologier är att ju mer och närmare man följer (sin uppfattning av) Jesus, ju mer utrymme Jesus får, desto mer ”counter culural” är man…

Bild o text
Jag såg denna bilden på google när jag sökte på ”counter cultural” och den beskriver ganska bra vad det handlar om

Om vi följer Jesus KAN vi inte följa världens värderingar!

Temat i nya testamentet är hela tiden att det finns en distinkt skillnad mellan oss som kristna och hur världen funkar. Jag kan inte se det som annat än att det är ett genomgående tema genom hela nya testamentet (och för all del gamla testamentet också, med Israels utvaldhet och avskiljande från världen. Det var när det ville bli lika alla andra folk som det gick illa…)

Allt detta, och ÄNDÅ, så vill vi inte stöta oss med världen eller använda andra metoder, vapen, handlingar, än världen utan vår strävan är att vara så smidigt följsamma för världen som vi bara kan!

(Läs gärna, och helst, verserna i sitt sammanhang)

Joh 1:10 Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte.

Joh 14:27 Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.

Joh 15:19 Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er.

Joh 17:14 Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen.

Joh 17:16 De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen.

Joh 18:36 Jesus svarade: ”Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag.”

Apg 17:6 ”Dessa som har vållat oro i hela världen har nu kommit hit också,

Rom 12:2 Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

1 kor 1:21 Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror.

1 kor 1:27-28 Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam, och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam, och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till,

1 kor 2:6 Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter.

1 kor 7:31 31och de som lever i världen som om de inte levde av den. Ty den värld som nu är går mot sitt slut,

2 kor 10:3-4 Jag lever i världen men strider inte med världsliga vapen. Ty de vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader

Gal 6:14 Men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen.

Ef 2:12 kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen.

Kol 2:20 Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna, varför beter ni er då som om ni levde i världen och underkastar er påbud som:

1 tim 6:17 Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud, som rikligt skänker oss allt vi behöver.

Jak 1:27 Men att söka upp faderlösa och änkor i deras nöd och hålla sig själv obesmittad av världen, det är en fromhet som är ren och fläckfri inför vår Gud och fader.

Jak 4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.

1 joh 2:15-17 Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.

1 Joh 3:1 Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom.

1 joh 3:13 Bröder, bli inte förvånade om världen hatar er.

1 joh 4:5 De kommer från världen, och därför talar de som världen, och världen lyssnar på dem.

1 joh 5:4-5 eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son?

1 joh 5:19 Vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den Ondes våld.

Ytterligare läsning om ”counter cultural” från teologer som jag i övrigt inte håller med, men vi är överens om Jesus och att av det följer att man tar efterföljelse på allvar….

Christians find it increasingly necessary to be counter-cultural if they are to live faithfully to the Gospel. – Richard Bauckham

Klicka för att komma åt Counter-Cultural%20Church.pdf

“The fullness of the Christian life that God carries out in man, in fact, is always threatened by the temptation to succumb to the spirit of the world,” – Fanciskus
http://www.catholicnewsagency.com/news/be-counter-cultural-pope-encourages-university-students/

En predikoserie utifrån Filipperbrevet som ”counter cultural” från en kyrka som jag inte helt känner till… http://www.chapelinthehills.org/index.php/sermon-series-counter-cultural-philippians/

Det här inlägget postades i Lennart, Livet, Politik, Undervisning och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s