Älskad som du är… MEN…

2014-06-08 Predikan Sörbrokyrkan

Jakob var en fuskare
Petrus hade ett okontrollerat humör
David var otrogen
Noa söp sig full
Jona sprang från Gud
Paulus var en mördare
Gideon var osäker
Miriam skvallrade
Marta oroade sig
Tomas tvivlade
Sara var otålig
Elia var deprimerad
Mose stammade
Sackeus var kort
Abraham var gammal
Och Lasarus var till och med död….

TROR du att du är något?
VEM tror du att du är?
Jag tror att vi alla hört den där lilla rösten någon gång…
Helt säkert hörde Jakob, Petrus, Miriam, Sara och Mose också den där lilla rösten och jag tror att de svarade den rösten med ett klart och tydligt NEJ.

NEJ, jag är ingen, jag är inget.
I mig själv är jag INGET, men i Gud är jag ALLT!

Två saker måste vi veta om den där lilla rösten innan vi går vidare!
Det första är att rösten INTE kommer från Gud, utan från den Onde, från Satan själv!
Det andra är att orsaken till att frågorna får på många på fall, är att de är sanna! Satan använder sanningar och halvsanningar i sin tjänst just för att de är så mäktiga!

MEN han undanhåller alltid HELA sanningen, den del av sanningen som är lösningen på vår situation! Den undanhåller han och det är DEN delen vi ska söka efter idag!

Vi börjar sökandet i Paulus skrifter, för Paulus hade en del att säga om detta med vår egen kraft och förträfflighet!

Romarbrevet 15:17 Det är alltså tack vare Kristus Jesus som jag kan berömma mig av vad jag gör inför Gud.

I Apostlagärningarna 17:28 förklarar Paulus Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, som också några av era egna skalder har sagt: Vi har vårt ursprung i honom.

I andra korintierbrevet 13:9-10 beskriver Paulus sin mänskliga svaghet: Men Gud svarade: ”Min nåd är allt du behöver.” Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark.

I Filipperbrevet beskriver Paulus allt vad han åstadkommit av utbildning och världslig makt, och det är i och för sig inte lite, men i 3:7-9 säger han att: allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger utan med den som kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror.

Vad har allt detta bedrövliga prat om svaghet och vår otillräcklighet med pingst att göra?
Vad ska vi få ut av detta?

Tre saker vill jag utifrån detta komma fram till.
Dels vårt värde som människor.
Dels hur vi ska kunna säga tillsammans med Paulus ”Ty när jag är svag, då är jag stark.”
och till sist vägen framåt!

Vi börjar med värdet!
Vad har vi för värde?

Den här insikten som Paulus hade, att vi inget kan, att vi är hjälplösa i oss själva, är en impopulär sanning, en sanning som vi skjuter ifrån oss med full kraft och jag tror att anledningen till att vi vägrar ta till oss det är att vi så hårt kopplar vad vi gör och kan göra, vår förmåga och tillräcklighet, med vårt värde som människor!

Ser vi oss runt omkring i vår värld, vårt land, vårt samhälle och också i vår församling, så finns det tydliga tendenser till att vi får vårt värde, vår status, ifrån vad vi gör och tillför till det sammanhang vi befinner oss i!

Våra rättigheter, vårt värde, ska liksom förtjänas på något sätt…

Och att då påstå att det vi gör inte har något värde, att vad vi än gör så KAN vi inte förtjäna, göra oss förtjänta av, det som Jesus ger oss, ja det blir ett hot mot det vi uppfattar som vårt värde som människor!

Det är till stor del därför som Paulus, Luther och Jesus är så impopulära!

Romarbrevet 2:24 och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus.

Vi har inte, KAN inte göra oss förtjänta av vår frälsning!
Det är det NÅDEN betyder! Att det är gratis!
INTE för att Gud är en snäll farbror som ger oss något gratis även om vi faktiskt har ”råd” själva, utan för att Gud ger oss något när vi inte KAN göra oss förtjänta av det och betala!

Och det är liksom DÄR hela nyckel till vårt människovärde ligger!

Vi får INTE vårt värde efter förmåga, godhet eller förtjänst, utan av det att vi är skapade till Guds avbilder, för att vi ÄR de vi ÄR och är ÄLSKADE av Gud!

Det är i de vi ÄR som vårt värde finns, inte i det vi GÖR…

Att vi bara skulle vara värda det vi förtjänar är en lögn som den onde själv har lurat i oss!

Det är en lögn som skadar så oerhört mycket mer än vi någonsin kan greppa, och varför då? Ja det är en predikan i sig själv, men jag ska ge två anledningar!

Den första anledningen till att vi inte får vårt värde ifrån det vi gör eller inte gör är att vi då börjar jämföra oss med varandra… Jag kan predika, städa, snickra, baka, sjunga, spela eller vad det nu kan vara, så jag har ett värde och jag har i och med det också ett värde som inte den som inte kan det jag kan har!

Jag är på något sätt viktig för att det jag kan och det jag gör är unikt…

Att vi ALLA har något att tillföra är rätt och riktigt, det är BIBLISKT, men INTE att vi får vårt värde från det unika vi kan tillföra! Det skulle innebära att ju färre som kan utföra en uppgift desto större värde får uppgiften och den som utför den! DET är FALSK matematik för då blir det motsatta också sant, att den som INTE har en unik förmåga, eller kan bidra mycket, har ett MINDRE värde!

BORT DET!

Den andra anledningen till att vi inte får vårt värde ifrån det vi gör eller inte gör är att om vi får vårt värde utifrån våra meriter, det vi förtjänat, ja då ska vi i sådana fall inte jämföra oss med varandra, utan med JESUS! Och då faller vi ALLA tillkorta!

Det finns många många fler anledningar till att vi inte får vårt värde från det vi gör, eller att vi ska förtjäna vårt värde, men dessa två är, tror jag, de viktigaste.

Vårt värde kommer av att vi är skapade till GUDS AVBILD, varenda en av oss, och att JESUS dött för oss, INTE för att vi förtjänat det, utan av KÄRLEK till oss!

Vi, du och jag, har ett oändligt värde!
INTE för att vi är duktiga och präktiga eller förtjänar det, utan för att vi är ÄLSKADE!

Värdet är helt enkelt något GUD GER! Av NÅD, gratis, fritt!

Efesierbrevet 2:8-9 Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.

Och nu kommer vi in på punkt två i predikan!
Hur vi ska kunna säga tillsammans med Paulus ”Ty när jag är svag, då är jag stark.”
Jakob, Petrus, Miriam, Sara och Mose och gänget som jag började med, vilket värde hade de utifrån det de gjorde? INGET!

Och vilket värde fick de i sin svaghet, med sina brister genom Guds NÅD? OÄNDLIGT!

De var svaga, och i deras svaghet, INTE genom att de förnekade sin svaghet eller otillräcklighet, i deras svaghet, kunde GUD arbeta och vända svagheten till styrka!

HUR?

Vår svaghet är och förblir svaghet, det kan vi inte ändra på, men NÄR vi är svaga, när vi GÖR oss svaga, så kan GUD fylla oss med styrka! INTE vår styrka, GUDS styrka!

Dagens evangelietext är Johannes 7:37-39 På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Hemligheten, eller lösningen, på ALLA problem man stöter på när det gäller teologin är JESUS!

Så är det också den här gången!

Jesus sänder Anden, som vi hörde förra söndagen, och Anden fyller oss med kraft!
INTE vår kraft, utan GUDS kraft! Gratis, av nåd!

Vi får gåvor i den kraften som vi ska använda för att peka på Gud och upphöja Jesus!

Jakob, Petrus, Miriam, Sara och Mose och gänget var inte duktiga och ordentliga, de hade stora och uppenbara brister, de var inte utrustade för det arbete Gud hade utsett dem till!

MEN Gud UTRUSTADE dem!
De var älskade PRECIS som de de var, men i den kärleken fick de kraft att förändras till något MER än de de var!
Som Siv sa. Vi är älskade även när vi känner oss trötta och uttorkade! Så är det! MEN det är inte det vi är kallade till och vi HAR erbjudande om att få Anden och komma ifrån det!

Gud kallar inte de utrustade, Han utrustar de kallade!

Där har vi en annan del av nåden, inte nåden att slippa det Gud kallar oss till, utan nåden att komma igenom det vi ställs inför! För att vi ska klara det, så får vi ALLA gåvor! DET är också en del av NÅDEN!

Vi blandar så ofta ihop NÅD och beNÅDning!
Vi tror att eftersom nåden finns, så finns vare sig förväntningar, krav eller synd längre, men det kunde inte vara mer fel!

Nåd KAN ha innebörden benådning, när det används som det engelska ordet mercy, förbarmande! MEN den vanligaste innebörden, det vi menar när vi säger att vi är frälsta av nåd, att vi lever av nåd, det har sin motsvarighet i det engelska ordet grace!

Nåd på latin är Gratia…
Det som på engelska blir Grace och som på svenska blir Gratis!
Det är samma ord!
Fritt och för intet FÅR vi detta!

Nåden handlar inte om att slippa något, utan att FÅ något!
Att FÅ frälsningen och att FÅ Andegåvorna, Nådegåvorna!

Och det är DET allt prat om svaghet och Nåd har att göra med Pingsten och Andens gåvor! Andegåvor, NÅDegåvor, Gratis, av NÅD!

Jag pratade om det för ett par veckor sedan, att ALLA som bekänner sig till Jesus får Andegåvor, så jag ska inte gå in mer på det just nu, men det finns goda bibliska skäl att påstå det. ALLA som tror, som bekänner och har tagit emot Jesus, har fått Andegåvor!

ALLA har fått någon eller några gåvor att använda i kampen för Guds Rike!
Det finns många uppräkningar i Bibeln om vad det kan handla om för gåvor, att från att undervisa, sjunga, dela med sig och trösta till att snickra och utföra hantverk av olika slag. ALLT är gåvor från Gud och ALLT är meningen att användas för Guds Rike!

Du HAR också fått kallelsen att arbeta för Guds Rike!
Du HAR också blivit rustad av Gud att göra ditt arbete!
Du är KALLAD och RUSTAD!

Allt fritt och av Nåd!
Nåd och åter nåd!

DÄRFÖR säger Paulus och de andra att det INTE handlar om dem själva, att de är svaga, otillräckliga och inte förtjänat det de fått, eftersom de fått ALLT de har och är fritt och för intet av GUD!

GRATIS!
AV NÅD

Kallelsen och erbjudandet ligger där och väntar på dig, inte som ett tvång, inte som ett krav, utan som en reaktion på den enorma KÄRLEK du AV NÅD får ta emot från Gud! HAR du tagit emot kärleken, så blir det SJÄLVKLART en reaktion på den!

Det är den kärleken som leder oss till vägen framåt!

Vår otillräcklighet och Guds gåvor och styrkor leder oss framåt!
Framåt!

Paulus hade fått nåden, fyllts av Ande, predikat evangeliet, skapat lärjungar och planterat församlingar! Vad gjorde han då, när han gjort allt det?

Lutade han sig tillbaks och såg på det han gjort och sa, nu räcker det, nu är det trevligt och bra så inget mer behöver göras?

Jag läser fortsättningen på det ur Filipperbrevet som vi läste förut, 3:12-16 Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det, när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Det är så vi skall tänka, alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt skall Gud upplysa er även där. Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit.

Paulus uppmanar oss, genom sitt eget exempel, att även om vi fått ALLT, så ska vi inte slå oss till ro, inte luta oss tillbaks och slappna av utan att hela tiden sträva framåt!

Att löpa mot målet!
Att sträcka sig efter det som ligger framför!
Att fortsätta på den väg som fört oss hit!

Låt oss löpa, sträcka oss och fortsätta!
Tillsammans!
I Jesu namn!
Amen!

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Älskad som du är… MEN…

  1. En syster i tron skriver:

    Hej jag gillade verkligen din predikan. Den gick rakt in i mitt hjärta . Ibland kan man som kristen känna sig misslyckad och svag, men gud vet om mina tvivel och tillkortakommanden, och han vill ge mig frid. Frid som ej världen kan ge när han förde min själ ifrån mörker till ljus fick jag underbar underbar frid.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s