Kristi Himmelsfärd – Tjänstegåvorna

2014-05-29 Sörbrokyrkan

Dagens episteltext är Efesierbrevet 4:7-13
Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Därför heter det: Han steg upp i höjden och tog fångar, han gav människorna gåvor. (Att han steg upp, måste inte det betyda att han också har stigit ner i underjorden? Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting.)

Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet.

På ett tydligt sätt finns det tre delar i den här texten…

Först nämns den nåd som vi fått av Jesus, och sedan förklaras vem Jesus ÄR.
Detta att vi fått våra nådegåvor av Jesus borde ge oss en vink om vem han är, men Paulus förklarar ännu mer. Jesus Har kommit från Himlen, han har varit i underjorden och Han har stigit upp till Himlen igen. Han är dessutom den som ger nådegåvor…

Ja, vi kanske inte ser det så idag men för de som först läste det eller hörde det var det klart att detta som tillskrivs Jesus är attribut som hör till Gud.

Det är den centrala delen.

Den andra delen är att Paulus lägger ut vad nåden vi fått från Jesus verkligen är…
Nåden, den nåd som vi så gärna framhåller i våra sammanhang, är inte heller i den här texten en möjlighet att SLIPPA göra det Jesus befaller oss, nej, Nåden är den att Jesus utrustar oss för att göra det!

Vi lever i en värld där vi tror att Nåden är detsamma som att vi tillåts göra allt och slippa konsekvenser, medan Bibeln beskriver det på ett HELT annat sätt…

Ja, Nåden som det talas om i de här verserna syftar inte till något mindre än att vi ska bli ” fullvuxna och nå[r] en mognad som svarar mot Kristi fullhet.”. Det är inte lite det, och det är ganska tydliga förväntningar på oss!

Den tredje delen, som jag tänkte uppehålla mig vid lite är det som står i vers 11 Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare.

De gåvor som nämns i den här versen är de som brukar skiljas av från de andra gåvorna och kallas för tjänstegåvor. Det är gåvor som man tänker sig att de som fått dem på ett särskilt sätt ”skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp”.

Gåvorna är liksom MER riktade till församlingen, att tjäna församlingen.

Nu är ju detta en tradition och som sådan inget som är hugget i sten och begreppet tjänstegåvor är inget som är hämtat ur Bibeln. Det behöver inte betyda att det inte är SANT, det står inte att Abraham är Jakobs farfar heller, men det blir inte mindre sant för det!

Så, hur fungerar då tjänstegåvorna?
Ja…

Det finns många olika teorier om detta, men häromdagen kom det ett nytt nummer av ”Ingång” hem till oss, som pratar om EFS ur ett tjänstegåvoperspektiv.

Nu finns det ju en del som vi inte kan plocka direkt från EFS sammanhang och till vårt, och det får vi hoppa över, men Anden är den samma, gåvorna är desamma och Gud är densamme, så det finns mycket vi kan dra nytta av hos varandra.

Just beskrivningen av nådegåvorna tror jag är en sådan sak som vi kan ta till oss och därför kommer jag låna friskt från Jens Gunnarsson som skrivit numret!

De fem tjänstegåvorna som identifieras är då apostel, profet, evangelist, herde och lärare.

Apostel tänker man sig en en som står i kontakt med och som till viss del också kan utöva, de övriga gåvorna. Man kan beskriva det som en tumme.

En tumme kan nå varje finger på handen, men den står INTE över en enda av de andra fingrarna, samtidigt som den ger handen sin styrka och funktion.

En apostel utövar oftast ledarskap, tar emot uppenbarelse från Gud och vilket skede kyrkan och församlingen befinner sig i och formar vägen kyrkan bör gå. Funktionerna beskrivs som att n Apostel gör underverk, är en strateg, grundar församlingar, korrigerar felsteg och formar strukturer. Dessutom når hen onådda områden, utser och tränar ledare och befrämjar enhet. Har ett örnperspektiv på den breda kristenheten, arbetar nitiskt och bli ofta rastlös och vill ta evangeliet till nya platser med nya metoder. Blir kallad att tala inför många, men utsätts också för förföljelse och lidande för sin tro.

Profeten är pekfingret, för att fortsätta liknelsen med en hand.
Profeten pekar ut vägen och är Guds mun som korrigerar, uppenbarar och ger vägledning år en person, nation eller församling.

Evangelisten delar evangeliet med icke-kristna och åtföljs ofta av underverk. Har ett stort hjärta för de förlorade och en attraktiv personlighet men frestas att inte bry sig om dogmatiska frågor.

Herden är ringfingret som bär ringen som symboliserar Guds förbund med sitt folk. Han ger näring, rådgivning och vägledning och håller sig oftast stadigt på en plats eller i en grupp.

Läraren är lillfingret som balanserar upp handen. Rensar örongångarna så att människor kan höra Guds ord.

De här gåvorna och hur de beskrivs finns tydligt i Bibeln om man vill pröva det, så det är inget konstigt i det, men teorierna runt dem, hur goda de än är, är fortfarande teorier och förklaringar på något vi inte helt kan vare sig förstå eller förklara.

Ett allt för stort fokus på teorierna runt gåvorna kan leda till missbruk av gåvorna. Det finns en skrift som heter didache, de tolv apostlarnas lära, som räknas till kyrkofäderna. Skriften kan ha tillkommit så tidigt som runt år 100 och visar tydligt att det redan då hade börjat smyga sig in konstiga påbud i församlingarna. Något som Aposteln Johannes också varnar för vid samma tid! I skriften uppmanas kristna att ta emot apostlar som om det vore Jesus själv, och de kristna blir varnade för att pröva det som en apostel säger! Tvärtemot det som Bibeln lär!

Å andra sidan så ger till och med didache ett tydligt tecken på vad som är en falsk apostel och det är någon som hävdar att Anden säger att man ska ge aposteln pengar på något sätt!

Nåja, att de tidiga kristna utnyttjades och fick falska läror till sig är en sak, men de höll sig till apostlarnas brev och kunde bevara Jesu ord. Problematiskt blir det först när man ger de skrifter som strider mot Bibeln auktoritet att döma Bibeln… DET ska vi vara på vår vakt emot!

När det sedan gäller tjänstegåvorna så är det, tror jag, på samma sätt med dem som med alla andra gåvor.

Vi ska alla be för sjuka, och förvänta oss helanden, men vi är inte alla utrustade med helandets gåva eller ska stå i helandetjänst. Fler än de som fått profetens tjänst, kan profetera, fler än den som fått lärarens tjänst kan undervisa, fler än den som fått evangelistens tjänst kan evangelisera… Det handlar inte om exklusiva uppdrag som ingen annan kan eller får utföra, utan ”bara” en särskild kallelse till att använda sina särskilda gåvor lite mer på ett område än på andra!

Alla har vi fått andliga gåvor, precis alla troende har fått dem!

I Första Korintierbrevet 12:3 står det: ”ingen kan säga: ”Jesus är herre”, om han inte är fylld av den heliga anden.”

Det låter ju lite lättvindigt, och visst är det så att också den som inte tror kan säga orden, ja jag är övertygad om att den onde själv kan säga orden… man att SÄGA orden i den här bemärkelsen är att bekänna dem, som i Romarbrevet 9:10 Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.

DET är vad det innebär att ”säga” Jesus är Herre, det handlar om bekännelsen, och det innebär alltså att ingen kan bekänna att Jesus är Herre, alltså vara kristen, och inte ha Helig Ande.

Alla kristna har fått Helig Ande, och därmed är det som står i första korintierbrevet 14:26 enkelt! När ni samlas har var och en något att bidra med: sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt skall syfta till att bygga upp.

Här har vi en annan uppräkning av de andliga gåvorna, och det finns fler uppräkningar. I Första koriniterbrevet 12:8-10 läser vi detta: Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal.

I Romarbrevet 12:6-8 läser vi: Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet.

Det finns fler ställen som visar på de andliga gåvorna, och inte heller är de andliga gåvorna särskilt andliga!

I andra Moseboken 35:30- 35 får vi lite andra exempel på Andens gåvor!
Mose sade till israeliterna: ”Hör: Herren har utvalt Besalel, son till Uri, son till Hur, av Juda stam och fyllt honom med gudomlig ande, med insikt, förmåga och kunskap och allt slags hantverksskicklighet, så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld och silver och koppar, slipa stenar för infattning, snida i trä, ja, utföra alla slags konstfulla arbeten. Han har gett både honom och Oholiav, Achisamaks son, av Dans stam, gåvan att lära upp andra. Han har utrustat dem med förmåga att utföra alla slags hantverk, väva konstväv och brokig väv av violett, purpurrött och karmosinrött garn och fint lingarn, och även annan vävnad, ja, att utföra alla slags uppgifter och tänka ut konstfulla arbeten.

De andliga gåvorna är många, märkliga och mäktiga, och jag ska tala lite mer om dem på pingst, MEN vi ska veta att vi alla som bekänner oss till Jesus HAR FÅTT den Heliga Ande!

GUD har gett dig de gåvorna!

Upptäck dem!
Använd dem!
I Jesu namn!
Amen!

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s