Vårt uppdrag…

Vårt uppdrag…

Att predika om vårt uppdrag idag känns bra.
Vi står mitt i vårt uppdrag, uppdraget att VARA FÖRSAMLING.
Ett uppdrag som utförts här på Värmlandsnäs på olika sätt under många många år och idag firar vi att vi utfört arbetet under ytterligare ett år!

Olika tider har kommit och gått och församlingen har förändrats för att möta tidens utmaningar. På ett sätt är det just det vi gör idag också. Vi börjar vakna upp till insikten att tiden förändrats och att vi måste möta den just här och nu.

Förändring borde inte vara skrämmande för en församling, i synnerhet inte för den här församlingen, för vi är vana med det genom historien. Det är ovant och osäkert, men att sprida evangeliet på det sätt som det låter sig göras är vad vi alltid gjort och alltid kommer att göra.

Det är det som är församlingens kärna och liv och det är något som ALDRIG förändras.
HUR vi lever ut och HUR vi presenterar evangeliet för omvärlden, ja DET MÅSTE förändras med tiden, men ALDRIG evangeliet i sig självt.

Tiden, världen, förändras. Men evangeliet, det eviga, förändras aldrig.

Jag arbetar efter lite nya metoder att läsa och sprida evangeliet, det har ni säkert märkt.

Ni behöver inte använda just de här metoderna eller frågorna för att göra lärjungar, det är helt OK!

Det finns många olika varianter och modeller att ta till. Men som den världskände predikanten Moody sa när någon kritiserade hans sätt att evangelisera: ”Jag tycker bättre om mitt sätt att göra det än ditt sätt att inte göra det”

Med det sagt så tittar vi på texten som jag valt idag. Johannes 20:19-23

Vi tar en paus så alla hinner hitta det i sina biblar…

På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: ”Frid åt er alla.” Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen: ”Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” Sedan andades han på dem och sade: ”Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.”

Ni kommer ihåg frågorna vi ställer till texten och oss själva:
1. Vad säger den här historien om Människorna?
2. Vad säger den här historien om Jesus/Gud/Guds Rike?
3. Vad säger den här historien till Dig? Vad ska Du göra?
4. Vem behöver få höra den här historien? Vem ska jag dela det med?

Första frågan då: Vad säger den här historien om Människorna?

Ja, den säger två tydliga saker.
Först sitter de ”bakom reglade dörrar av rädsla för judarna” och sedan blev de glada när de såg Jesus.

De satt bakom reglade dörrar för att de var rädda…

Rädslan hindrade dem från att gå ut från där de befann sig…

För mig är igenkänningsfaktorn hög.
Jag har fått många tillfällen att gå ut på byn för att göra Jesus känd.
Jag har fått många tillfällen att gå ut från lägenheten och sprida evangeliet.
Jag har fått många tillfällen att gå ut från våra missionshus för att prata om Jesus!

Jag tror inte att jag är ensam om att ha fått de tillfällena, men jag kan bara prata för mig själv…

Trots att jag fått alla de där tillfällena så har jag inte tagit dem, en del av dem har jag tagit, långt ifrån så många som jag velat eller borde, men de flesta tillfällena har jag inte tagit.

Jag tror inte att jag är ensam om att ha förspillt de tillfällena, men jag kan bara prata för mig själv…

Anledningen till att jag inte tagit varje tillfälle som givits mig är till största delen rädsla!
Rädsla för både det ena och det andra. Rädsla för vad folk ska tycka, vad folk ska säga, vad min familj ska tycka, vad församlingen ska tycka, vad de som bestämmer ska tycka… Och så vidare…

Jag tror inte att jag är ensam om att ha missat tillfällen på grund av rädsla, men jag kan bara prata för mig själv…

Vad är det då vi är rädda för?
Vad var lärjungarna rädda för?

Ja, det finns ju konkreta saker. Lärjungarna var troligen rädda för sina liv, medan jag var rädd för att göra bort mig… Det är ju en ganska pinsam skillnad mellan dem och mig på det sättet, men jag tror att det finns en djupare förklaring, något som gör att deras rädsla har samma grund som min…

Jag tror att den största rädslan kommer från att vi blandar ihop det eviga och det som inte är evigt!

Precis som jag pratade om till att börja med: Om vi inte lär oss att skilja på det eviga evangeliet och det som inte är evigt, ja då blir vi rädda! Om vi får vårt värde, vår trygghet, vår identitet, vår självkänsla, inte från det eviga evangeliet utan från något som inte är evigt, ja då blir vi rädda!

Lärjungarna trodde att Jesu jordiska liv skulle vara evigt, de satte sitt hopp, sin trygghet och sin identitet i Jesu jordiska liv. När Han sedan dog, när det visade sig att det inte var för evigt, så blev de rädda…

Lärjungarna var rädda för att mista sina korta mänskliga liv…
Jag är rädd för att få ett skadat rykte eller sämre ekonomi…
Vad är du rädd för?

Ju mer jag sätter min tillit till Jesus och evangeliet, desto mindre rädd blir jag och desto mer tillfällen tar jag tillvara på. Ja, det kostar på i form av skadat rykte, det tror jag säkert, men bara man fått prioriteringarna klart för sig så betyder de förlusterna mindre och mindre.

Jag har LÅÅÅÅÅNG väg kvar och jag har inget att skryta över, jag låter fortfarande allt för många tillfällen gå mig förbi, men idealet är klart och tydligt och jag rör mig stadigt ditåt! Jag kommer aldrig nå fram, men det FÅR inte betyda att jag nöjer mig utan att sträva!

När jag flyttat vad jag får mitt värde från, min trygghet, min identitet, min självkänsla, från det som inte är evigt och till den evige Jesus, ja då finns det inget som kan skrämma mig!

Jo, det är klart att jag är rädd, bara att stå här och säga detta är otäckt. Jag vet att jag stör och gör mig obekväm och jag vet att det påverkar hur en del av er ser på mig. Jag är rädd, men jag jobbar på det! Eller rättare sagt, jag vet att Jesus jobbar på det!

När Lärjungarna fick se den evige Jesus, ja då står det att de blev glada!
När vi får se den verklighet som den uppståndne är och lägger våra liv, vårt värde, vår trygghet, vår identitet, vår självkänsla i Honom istället för något annat…

Ja då blir vi glada! Så är det!
Inte för att allt blir bra och enkelt, utan för att vi förstår vad som är viktigt, riktigt och sant!

När vi blandar ihop det eviga med det som inte är evigt, ja då blir vi rädda…

Och då kommer vi tillbaks till det jag började med…

Vår församling har förändrats för att möta tidens utmaningar och förändring är inget skrämmande för en församling eller för oss som medlemmar… Så länge som vi vet vad som är viktigt!

Får vi våra liv, vårt värde, vår trygghet, vår identitet, vår självkänsla från missionshus, inventarier eller verksamheter… Ja, då blir förändring otäck och skrämmande, får då lägger vi allt detta i något som inte är evigt.

Om vi istället får våra liv, vårt värde, vår trygghet, vår identitet, vår självkänsla från Jesus och låter Honom vara det viktigaste, ja då är inga förändringar i världen skrämmande!

Andra frågan är, som vi vet: Vad säger den här historien om Jesus/Gud/Guds Rike?

Jag skulle vilja sammanfatta det med orden Jesus säger: ”Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”

Jesus ger FRID. Så är det, och så kommer det alltid att vara. Det ska vi minnas, det ska vi ta till oss, det ska vi leva på! I evighet! Amen!

MEN han ger inte frid genom att ta oss ur alla jobbiga situationer, nej tvärt om. Han säger ”Jag ger er frid, ut och sprid evangelium”… Ja Han sänder oss som får in bland vargar säger Han vid ett annat tillfälle. Och ÄNDÅ ger han oss frid!

Anna ska ha ett vittnesbörd i EFS kyrkan idag och hon kommer prata om Apostlagrnignarna 23:11 På natten kom Herren till honom och sade: ”Var inte rädd. Så som du har vittnat om mig i Jerusalem måste du också vittna i Rom.” och det är samma sak! Var inte rädd, jag sänder dig… Rakt in i döden! Jesus sa, var inte rädd, sedan skickade Han Paulus till Rom, dör han fängslades och dog! Det handlar INTE om att komma undan från det obehagliga! Det handlar om Frid I det obehagliga!

Han ger oss inte frid FRÅN otäckheter och jobbigheter, Han ger oss frid I otäckheter och jobbigheter! Han sänder oss, ja ordet för sända i tex Lukas 10, är samma ord som Han använder när Han driver ut demoner, så han inte bara sänder oss utan han DRIVER UT oss i den otrygga, farliga världen, där många får dö för att Jesus sänt dem, men ÄNDÅ ger Han frid!

Eller för att koppla tillbaks till den första frågan: Friden kommer inte från det som inte är evigt, som trygghet, hus, hem eller att vara fri från våld eller övergrepp… Nej, det är inte eviga saker… Friden kommer från JESUS, som är EVIG och därför är det en frid som är större än ALLT som världen kan kasta på oss!

En annan sak som jag skulle vilja ta upp är detta att Jesus SÄNDER ut oss, ja driver ut oss, och att Han säger till oss att hålla Hans bud… Det är något som vi måste ta till oss och fundera över, för det är något som nästan försvunnit i vår kyrkliga tradition!

Evangeliet är nämligen inte kravlöst!
Jesus ställer krav på oss som kristna!

Eller om du inte tycker om ordet ”krav” så säg ”förväntningar” istället…

Jesus förväntar sig saker av oss…
Och det är inga småsaker Han förväntar sig!

Jag läser från Matteus 5:38-48 och vi ska minnas att detta är inte några abstrakta, andliga saker som förvantas, eller beordras, det här är ytterst verkliga förhållningsorder!

Matteus 5:38-48 alltså och Jesus säger:

Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.

Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.

Jag tar det sista en gång till: Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.

Vad ska vi göra av det?
Ja det finns många lösningar, både bättre och sämre.
En av lösningarna är att påstå att Jesus inte menar det Han säger. Att det Han säger av någon anledning skulle kunna bortförklaras. Jag använder ju varken skjortor eller mantlar, så det gäller inte mig… Man förvränger bibelns ord så att det inte gäller just mig.

En annan lösning är att säga att nåden inte ställer några krav, eller att mena att nåden överskyler synden så därför är det ok att inte försöka.

Båda lösningarna är dåliga lösningar!

Det första är en dålig lösning eftersom det är att förneka Guds ord. Istället menar jag att Guds ord måste TOLKAS, inte FÖRNEKAS! Ett exempel: I fallet med skjorta och mantel så kan man endera FÖRNEKA att bibelns ord har giltighet på grund av dessa detaljer, ELLER så kan man TOLKA orden så att det gäller också de klädesplagg vi använder idag. Man kan också tolka in den mosaiska lagens förbud mot att ta någons mantel och förvandla undervisningen till undervisning om civil olydnad. De olika tolkningarna menar jag har olika värde, utifrån min kunskap och mina preferenser, men skillnaden mellan att TOLKA och FÖRNEKA måste vi vara tydliga med!

Ett annat exempel: Hur domen kommer se ut går att göra flera olika tolkningar på, men huruvida man påstår att det kommer komma en dom eller inte är HELT beroende på om man förnekar bibelns ord eller inte

Det där med att nåden inte ställer krav eller att nåden överskyler synden då… Varför är det en dålig lösning? Är det inte så?

Njao, men ändå inte…

Nåden ställer inga krav!
Det är en biblisk sanning som vi ska falla på knä och prisa Gud för!
MEN det är INTE detsamma som att evangeliet inte ställer krav, eller att Jesus inte ställer krav!

Nåden överskyler våra synder!
Det är också en biblisk sanning som vi ska falla på knä och prisa Gud för!

MEN det är INTE detsamma som att det inte längre finns någon synd, eller att allt skulle vara tillåtet!

Vi HAR klara order, ja för att ta exemplet med att Jesus sänder oss, så inte bara sänder Han oss, nej Han DRIVER ut oss!

Nåden är till för att rädda oss när vi misslyckas med att följa Jesus förhållningsorder, den är INTE till för att vi ska slippa göra vårt yttersta för att följa dem!

Om vi struntar i att följa Jesu order, om vi inte utför vårt uppdrag, ”för vi har ju nåden”, ja då säger bibeln att vi är ute på en farlig väg!

Alla behöver vi nåden, för det finns ingen fullkomlig utom Jesus, vi KAN inte göra oss fullkomliga, men ändå är det just det vi är kallade till och ska sträva mot! Det är det Jesus säger till oss att vara! Det finns inga ursäkter för att låta bli att sträva mot det! MEN när vi faller så fångas vi upp av nåden! Gud vare tack och lov!

De sista frågorna:Vad säger den här historien till Dig? Vad ska Du göra? Och Vem behöver få höra den här historien? Vem ska jag dela det med? Lämnar jag som vanligt öppna! Det är bara DU som vet vad Gud säger åt dig och det är bara DU som vet vem du ska dela hoppet om evigt liv med!

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Vårt uppdrag…

  1. Ping: En ny rörelse… |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s