Jesu kraft! Kamp!

Predikan Millesvik 2013-10-13

Vi sjöng nyss att det finns “Kraft, kraft, mäktig underbar” (Psalmer och Sånger nr 615) och visst är det så!

Vi har erbjudande om en fantastisk kraft i Jesus!

Jesus själv säger i Johannes 14:12 Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större.

I Lukas 10:19 säger Han: Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting skall skada er.

Och i Markus 16:15-18 säger Han: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd. Dessa tecken skall följa dem som tror: i mgitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska.”

Det berättas om att kristna får möjlighet att uppväcka döda, hela, driva ut demoner och så vidare, hela tiden får vi bekräftelse på den fantastiska kraft Gud ger oss genom den Helige Anden, om och om igen!

Jesus ger oss fantastiska gåvor, inte bara några få utvalda av oss, utan precis som vi läste i Markus, till alla som tror på Jesus Kristus! Vi ska tro och ta emot, och inte minst använda de gåvor vi får!

Här skulle predikan kunna sluta, eller så skulle jag kunna fortsätta med vittnesbörd om vad jag fått uppleva eller vad jag fått uträtta med de gåvor jag fått och göra en predikan runt det. Jag har nog med material för en hel predikoserie. Eller så skulle jag kunna berätta vad vänner och bekanta gjort och upplevt och vi skulle kunna fylla varje predikan från nu tills jag går i pension med vittnesbörd om Guds kraft.

Många gör just det, ger vittnesbörd istället för att predika, men det viktigaste är inte vad jag eller någon annan gör eller har gjort. Vi kan lyssna på berättelser dagarna i ända, men för att kunna förstå Jesu Kraft, vad den manar oss till, vad vi kan förvänta oss och vad den leder till så behöver vi se närmare på Guds eget ord, Bibeln! Det är det vi kommer göra under tre söndagar framåt i en kort predikoserie med huvudrubriken ”Jesu Kraft!”. Underrubrikerna för de tre söndagarna är ”Kamp!”, ”Förvandling!” och ”Seger!”.

Idag är alltså underrubriken ”Kamp!” och då kanske ni anar vartåt det är på väg…

All den där makten och kraften som vi får från den Helige Ande, vart leder den oss?

Leder den oss till stillhet och trygghet?
Leder den oss till lycka och välgång?
Leder den oss till hälsa och rikedom?

En del påstår det, men jag undrar om det verkligen kan vara hela sanningen!

Låt oss ta en del exempel från Bibeln!
Låt oss se på de första kristna, de som vi ska ha som exempel och lära av…

Vi kan börja med den första församlingen i Jerusalem…
Var det stillhet och trygghet, lycka och välgång och hälsa och rikedom som kännetecknade den församlingen och deras medlemmar?

Bland det första som händer, i kapitel 2, är att vi får reda på att man gör sig av med sin personliga egendom, lite senare får vi reda på att man gör det för att ge till de fattiga.

I kapitel 3 och 4 får vi se hur Petrus och Johannes hamnar inför rådet och förbjuds tala om Jesus, men också att de genast bryter förbudet och gör det i alla fall. I kapitel 5 fortsätter rådets förföljelse av de kristna.

I slutet av kapitel 6 och i kapitel 7 så läser vi om Stefanos och att evangeliet leder honom till att bli stenad till döds. Han blir den förste martyren!

I kapitel 8 läser vi om hur Sauls förföljelse börjar, hur han ”trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse.”

Ja, vi skulle kunna gå igenom nästan varje kapitel av Apostlagärningarna och finna en enorm kärlek till Jesus, framgång för evangeliet, men knappast mycket av rikedom, hälsa, trygghet, vila och stillhet!

Men kanske det är undantag?
Vi kan se till Paulus! Han har ju ändå skrivit det mesta av Nya Testamentet, så han om någon borde ju kunna visa upp framgångens tecken!

I Apostlagärningarna 22:19 säger han ”Herre, de vet ju att jag i alla synagogor lät gripa och piska dem som trodde på dig.” och i Apostlagärningarna 16:23 står det om Paulus och Silas att ”Man gav dem många rapp och satte dem sedan i fängelse.”

Själv skriver han i andra korintierbrevet 11:23-27 ”Jag har arbetat mer än de flesta, suttit i fängelse mer än de flesta, fått prygel i övermått och ofta riskerat livet. Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio minus ett slag, tre gånger har jag slitit spö, en gång har jag stenats, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror i floder, faror från rövare, faror bland landsmän och bland hedningar, faror i städer, i öknar och på havet, faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat, jag har svultit och törstat och ofta fastat, jag har frusit och varit utan kläder.”

Vi finner inte mycket av stillhet och trygghet, lycka och välgång och hälsa och rikedom när vi ser på Paulus…

Men vi vet ju också att Jesu lärjungar och apostlar inte var felfria, de misslyckades ofta att följa Jesu exempel… Så för att få se vad vi ska följa så kanske vi ska se på Jesus själv. Det brukar ju vara ett bra tips om vi vill veta vad vi ska göra!

Några få bibelställen kan vi ju börja med

Matteus 8:20 ”Jesus svarade: ”Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud.””

I Lukas 8:2 står det så här: ”Maria, hon från Magdala, som sju demoner hade farit ut ur, Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas, Susanna och många andra, som alla hjälpte dem med sina tillgångar.”

Det verkar ju inte som att Jesus var särskilt rik. Han hade ingestans att bo och Han stöttades ekonomiskt av en grupp kvinnor.

Jesus hade inga ”kungalika” kläder, så soldaterna som vi läser om i Johannes 19:2 fick klä upp honom när de skulle håna Honom. Några, bland annat min kära fru, hävdar att Jesu livklädnad, alltså hans underkläder, var fina eftersom den var vävd i ett stycke. Men för det första så var det inte särskilt unikt och för det andra så säger bibeln inget om varifrån han fått denna livklädnad, varför inte från de kvinnor som stöttade Honom?

Vila och lugn då? Är inte det något som Jesus hade?
I Markus 6:31 säger Jesus ”Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.”… Men kanske man får läsa vad det verkligen står om man ska få klart för sig om det verkligen var så lugnt. Dels så är meningen att de ska vila sig LITE, inte hela livet och strax efter det Jesus säger så står det: ”Men man såg att de for och många fick veta det, och från alla städerna skyndade folk dit till fots och hann före dem. När han steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem länge.”

Så var det med lugnet och vilan…

Bönen och samvaron med Gud var inte heller alltid fridfull och god. Jag läser från Lukas 22:44 om Jesu bön i Getsemane: ”I sin ångest bad han allt ivrigare, och svetten droppade som blod ner på marken.” och vi vet ju alla vad som till sist väntade Jesus.

Döden på korset är inte en triumferande avslutning på det jordiska livet, utan en förnedrande bestraffning som reserverats för de värsta i samhället.

Jesu liv var ett offer för andra, inte välgång för sig själv!

Så vad får oss att tro att ett liv med Jesus är en dans på rosor?
Varför förväntar vi oss andra saker än de som följde Jesus närmast?
Varför tror vi att Jesu efterföljelse är vila, stillhet, rikedom, trygghet och så vidare när bibeln berättar om annat?

Vi vill så innerligt gärna se framgång i detta livet, mätbar framgång som också människor runt omkring kan se. Trygghet, rikedom, materiell framgång… Men det finns inget löfte om något sådant och Bibelns exempel visar oss på motsatsen!

Handlar det då om ett fattigdomsideal? Är lidandet målet? Ska vi alltid vara rädda, osäkra och ängsliga?

Naturligtvis inte, som Paulus skriver!
Bort det! Som Luther sade!

I andra Korintierbrevet 8:13-15 står det: ”Meningen är ju inte att andra skall få det bättre och ni få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt; nu skall ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt, som det står skrivet: Han med mycket fick inte för mycket, han med litet fick inte för litet.”

Det handlar inte om ett förakt för det materiella eller ett upphöjande av fattigdom och lidande, nej vi har fått makt att bota sjuka och upprätta fallna, så visst ska vi göra det också i vår församling! Men det ska ske på Guds villkor och vi kan inte säga att det är en självklarhet, annars hade bibeln sett annorlunda ut helt enkelt!

Vad handlar det om då?
Jo, om Kamp!

Knutet till makten och kraften från den Helige Anden är alltid kampen!
Kampen mot det onda som alltid ansätter de kristna, som aldrig vilar och som vi alltid behöver vara vaksamma mot!

Vad är det då för ondska vi har att kämpa mot?
Paulus skriver i Efesierbrevet 6:11-12 att vi ska ”hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.”

Det är liksom inget vi har att välja på, den kampen kommer komma när vi beslutar oss för att följa Jesus. Kampen ”mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.”

Det är kampen vi är kallade till på ena eller andra sättet!
Vare sig vi vill eller inte!

Under den tid jag varit här har mer och mer saker börjat hända, både saker som kan förklaras och rationaliseras bort, men också sådant som inte lika lättvindigt kan avfärdas.

Olycksfall, sjukdom och personliga tragedier av olika slag som hela tiden kommer ivägen för personer och grupper att engaera sig i församlnigen, för Guds rike, ibland lyckas det, ibland inte…

Önskan att vinna anseende, ekonomisk framgång, makt och status som på samma sätt leder bort från Guds arbete är också något som leder bort från Guds rike och som många faller för.

Församlingen börjar söka sig tillbaks till rötterna, tillbaks till det som en gång gjorde Värmlandsnäs Missionsförsamlingar så brinnande och växande som de en gång var. Vi börjar utforska vårt arv och vi söker oss närmare Jesus…

Och då kommer också Kampen…

Den onde hotas inte när vi fastnat i våra rutiner, när vi ägnar mer tid åt traditioner än åt Jesus eller för den delen när vi inte ens vågar prata om Jesus av rädsla för att skrämma bort folk…
Han hotas inte och allt är lugnt och skönt…

Men när vi nu börjar söka oss närmare och närmare Jesus och Guds ord så börjar vi också motarbetas…

Och när vi motarbetas, ja då kommer den där ”framgångsteologin” till sin rätt! För det är i striden vi kan vila, det är där vi har kraft och makt, det är där vi kan och kommer segra!

Vi har fått oss segern given genom Jesus Kristus, vi har fått nycklarna till Himmelriket, vi är Guds barn och Kristi medarvingar!

Vi har att kämpa ”mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.” för utan kamp ingen seger!

MEN Jesu kraft ger oss skydd, kraft och makt I OCH GENOM Kampen, inte för att undvika den!

Segern är vår!
Segern är vunnen en gång för alla!

För att påminna oss om hur Kampen ska utföras och segern vinnas så sjunger vi nu psalm 769

Det här inlägget postades i Predikan, Undervisning, Värmlandsnäs. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s