Långfredagen – Varför måste Jesus dö?

Predikan i Sörbro 2013-03-29, Långfredagen

Långfredagen är den dag på året som jag är mest Waldenströmmare och det är för att varje år så ställs frågan ”Varför måste Jesus dö?”, varför kunde inte Gud bara fixat allt utan att Jesus behövde dö?

På något sätt så förstår vi att Han dog för oss, och vi är tacksamma för det, vi är oändligt tacksamma för det, men vi kan liksom inte riktigt greppa frågan om ”VARFÖR”…

Även om vi kanske inte vill det, så kommer ofta en ovälkommen bild av Gud smygande. Tanken på en blodtörstig gud som behövde få sitt hämndbegär för människornas synder stillat genom Jesu offer smyger sig på. Ja ibland är det till och med så att det inte ens smyger sig på, utan den bilden till och med predikas.

Bilden av en Gud som var vred på människorna och behövde försonas, alltså bli glad och god igen, är en bild som förvandlar en helt igenom kärleksfull Gud till en allt för mänsklig och småsint gud.

Om Gud varit människa, om Gud hade kunnat förstås med mänsklig logik och vad som vore rimligt ur mänsklig synvinkel… Ja då hade man kanske kunnat tro att Gud kräver betalt intill sista blodsdroppen för alla oförätter vi människor gjort mot Honom.

För det där med hämnd och återbetalning, att kräva in skulder, det förstår vi!
Hur ofta är det inte vi människor ropar på hämnd och vedergällning när någon gjort något fel?
Allt för ofta!
Också i kristna sammanhang så hör jag rop på hämnd av olika slag…

Och därför tror jag att bilden av en blodtörstig gud har växt fram, för att vi försöker skapa Gud till vår avbild istället för att sträva efter att bli Guds avbilder!

Vår strävan efter att bli lika Jesus, som vi uppmanas till i bland annat kolosserbrevet 3:9-10, blir lätt begränsad av att vi upplever det som orimligt, konstigt och ologiskt och på det sättet begränsar vi Gud och Guds kraft och möjligheter! Jag tycker INTE vi ska göra det, utan istället menar jag att vi behöver gå tillbaks till källan till vår kunskap om Gud, tillbaks till Bibeln! För det är Bibeln och inte våra egna begränsningar som säger oss vem Gud är och vad som är rätt väg att gå!

Vad säger då Bibeln om det offer som Jesus gjorde för oss på korset den första långfredagen, om det nu inte var för att blidka Gud och få Honom att försonas med oss? Vad säger Bibeln?

Waldenström sammanfattar detta i fem punkter och han skriver:

Guds rike och evangelium kommer med ett helt annat budskap som gör all mänsklig finurlighet obrukbar och som gör de visas visdom till galenskap. Det är ett budskap som lär att:
1. Guds hjärta inte förändrades i och med syndafallet och
2. att det därför inte var Guds grymhet eller vrede som kommit i vägen för människans frälsning
3. att den förändring som skedde vid syndafallet var en förändring enbart i människan genom att hon blev syndare och vände sig från Gud och det liv som är i Honom
4. att det därför behövs en försoning för människans frälsning. Men inte en försoning som blidkar Gud, utan som tar bort människans synd och gör människan rättfärdig igen
5. att den försoningen har skett i Jesus Kristus

Att Gud inte förändrats från kärlek till vrede genom att människan syndade, det kan vi förstå genom att Bibeln gång på gång berättar att Gud till sin natur är oföränderlig. Gud är och förblir det Han är oavsett vad människorna gör eller inte gör.

Och vad är då den oföränderlige Guden?
Jo, Han ÄR KÄRLEK!
Johannes berättar för oss att Gud inte bara älskar, utan att han ÄR KÄRLEK och Han kan alltså inte vara något annat!

Det är också därför, för att Han redan älskade oss, inte för att Han var vred och arg på oss, som Han skickade Jesus. I johannes 3:16 vet vi alla vad det står: ”Så ÄLSKADE Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.” och i Romarbrevet 5:8 står det ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.”

Gud älskar och kan inte göra annat, för då är Han inte längre den oföränderlige och evige Guden!

DET är bibelns vittnesbörd till oss och det är på det sättet vi behöver förstå det som hände på långfredagen.

Jag ska läsa lite mer från Romarbrevet 5:8 och verserna efter det också fram till vers 11: ”Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja inte bara det, vi har vår stolthet i Gud tack vare vår herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen.”

I de här verserna syns främst två saker, den första är att även om Gud älskar oss när vi fortfarande är syndare, så är det inte meningen att vi ska FÖRBLI SYNDARE, utan vi ska avslöja synden och bli rättfärdiga! Som jag sa för någon dag sedan; Jesus kommer med syndernas FÖRLÅTELSE, inte med syndernas TILLÅTELSE. Det är en stor skillnad och en viktig skillnad!

Det andra vi tydligt ser, är att förändringen som kommer med Jesu död, långfredagens händelser, är att vi blir försonade! Vi får möjlighet att försonas med Gud! Förändringen sker och ska ske i OSS, inte i Gud. Han behöver ju inte, och kan inte, förändras eftersom han ÄR KÄRLEK!

Det är i oss som det fattas något och det är det som Jesu offer ställer tillrätta. Det är för att Gud ÄLSKAR oss som Jesus måste dö på korset, för VÅR skull!

Vi försonas med Gud, vi kan förändras och ta oss till Honom. Han som redan älskar, Han som redan väntar, Han som gör allt detta möjligt!

Waldenström beskriver det så här: ”Det var människan som blev Guds ovän och gick bort från Honom, inte Gud som blev människans ovän och gick bort från henne. Nej människan gick sin väg som ovän och Gud älskade henne så att Han i Kristus gick efter henne för att ta bort, inte sin vrede, utan hennes synder.”

I Bibeln handlar Kristi offer på långfredagen hela tiden om att försona människan med Gud, inte att Gud ska försonas med människan.

1 joh 2:2 Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.

2 kor 5:18-19 Men alltsammans kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och givit åt oss försoningens ämbete. Ty det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv; han tillräknar icke människorna deras synder, och han har betrott oss med försoningens ord.

Kol 1:21-22 Och ni, som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag i era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp.

Ef 2:16 I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen.

Upp 5:9 Och de sjöng en ny sång: Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk.

Det står inte ”Gud kastade sin vrede på Honom” eller ”Där är Guds Lamm som tar bort Guds vrede” utan i Jesaja 53 står det ”Herren lät vår skuld drabba honom” och i Johannes 1:29 står det ”Där är Guds lamm som tar bort världens synd”

I romarbrevet 5:19 står det inte ”Liksom en enda människas olydnad gjordes Gud vred, så skall en endas lydnad göra Gud god.” nej, det står ”Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare, så skall en endas lydnad göra alla rättfärdiga”.

Det finns inte ett enda ställe i nya testamentet som vänder på saken så att det är Gud som blivit försonad med oss, utan överallt står det att det är vi som försonats med Honom genom Hans sons död, och det redan då vi var Guds fiender.

I gamla testamentets försoningsoffer handlar det om precis samma sak, det handlar om att försona synder (2 mos 32:30 ; 3 mos 4:26 jfr hebr 2:17 ; Jes 6:7 ; Dan 9:24 osv) det talas om att försona syndare (3 mos 4:20 ; 5:16 ; 6:7 ; 4 mos 16:46 ; ps 49:8 ; hes 45:17 osv) eller till och med att försona något heligt som blivit orent genom synd, som helgedomen (3 mos 16:16 ) eller altaret (3 mos 16:18 ; hes 43:22 osv).

Tydligare än på andra ställen kan vi se detta i försoningsoffret i 3 moseboken 16.
Om försoningsoffret säger Gud att: ”Den dagen bringas försoning åt er” (3 mos 16:30), inte ”åt mig”, utan ”åt er”!

Varför?
Jo ”så att ni blir rena; ni skall renas inför Herren från alla era synder”.
Inte ”så att jag blir blidkad” utan ”så att ni blir rena”!

Hela tiden är det Gud som handlar, som gör saker, som utger och tjänar oss, för VÅR SKULL!

Just DÄRFÖR, att Gud inte gjort allt detta för oss för att stilla sitt hämndbegär, utan att han gör det av kärlek till oss, så kan jag se att Han är en allt igenom kärleksfull Gud.

Han kräver inte hämnd och han kräver inte betalning!

Det är också detta som vi förväntas efterlikna, trots att det är svårt och i världens ögon orimligt. Att inte kräva hämnd, att inte ge igen, att inte söka makt, att inte ens försvara oss trots att vi kan!

Vi ska inte söka i vårt innersta för att förstå hurdan Gud är, för då begränsar vi Gud till att bara rymma, det vi kan rymma, bara rymma mänskliga känslor och reagera på mänskliga sätt. Nej, för att känna Gud ska vi läsa Bibeln och se Honom i Jesus Kristus!

Ska vi se och efterlikna Jesus Kristus så ska vi se till Jesus på korset, den Gud som lider för oss, som blöder för oss, som dör för oss!

För vår skull!
Av kärlek!

I Guds handlande på långfredagen finns inte plats för mänskliga bedömningar av vad som är rimligt eller logiskt, där finns bara plats för en oändlig, utgivande och omätbar kärlek!

DET Jesu offer på korset!
Kärlek rakt igenom!

DET är vad vi får av Gud
DET är varför Jesu offer var nödvändigt
DET är vad vi ska ge vidare till en mörk och fallen värld!

Det här inlägget postades i Predikan, Undervisning, Värmlandsnäs, Waldenström. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s