Kristen politik

Predikan i Millesvik 2013-03-17

Ja, då har vi kommit fram till den sista av de tre predikningar som jag valt att kalla ”Att leva i världen” och undertiteln för dagen är ”kristen politik”.

Jag hoppas att de här predikningarna har rört om lite, att de provocerat, att de fått er att fundera, kanske till och med ilskna till och leta motargument i Bibeln. För om jag bara lyckats få er att läsa Bibeln, om så bara för att motbevisa mig, så menar jag att bara det är något att vara glad över och tacka Gud för.

Den här predikan, som är den sista av de tre, även om jag säkert skulle kunna fortsätta minst tre söndagar till och ändå inte få med allt som Bibeln säger i ämnet. Den här sista predikan kanske är den mest utmanande och jag uppmanar er, ja jag ber er, att pröva det jag säger mot Guds ord. Prövning av det som sägs från predikstolen är viktigt, mycket viktigt, både för mig och för er, men prövningen måste ske med Bibeln.

Jag delar detta med er för att jag länge studerat just Bibeln i de här frågorna, och att jag känner att Gud lagt det på mitt hjärta, men jag påstår inte att jag inte kan ha fel. Det jag däremot säger är samma sak som Luther: ”Om man inte får mig övertygad genom Bibelns bevis och klara grunder så segrar de Bibelns bevis jag visat på. Mitt samvete är bundet till Guds ord.”

Det jag säger idag och det jag sagt tidigare finns att få tag på på min hemsida och har ni inte tillgång till nätet, men ändå vill läsa och pröva, så säg till så ska jag ger en en kopia på det jag sagt. Jag döljer inget!

Dagens ämne är alltså ”kristen politik” och som en liten bakgrund så kan jag berätta att jag under många år varit aktiv i olika politiska partier på olika nivåer och sett det som en självklarhet, ja jag har till och med kritiserat de som inte visat intresse för sin omvärld och sina medmänniskor tillräckligt mycket för att engagera sig politiskt eller på något annat sätt…

Också efter att jag kom till tro har jag varit aktiv politiskt och jag har trott mig veta hur man som kristen ska utöva politik, vilket parti som stod närmast Jesus och allt det där.

Jag vet också att jag inte är ensam, för igår, när jag borde ha läst Bibeln och förberett mig för predikan, så satt jag på internet, på en sida som heter Twitter, och diskuterade detta med att vara i världen, men inte av den, jag diskuterade den kristna makten och också kristen politik. Jag tror inte att tiden var bortkastad, för jag fick många, många argument för att jag skulle ha fel, men inte ett av argumenten kom från Bibeln!

De vanligaste argumenten var de som jag redan förutsett och besvarat i mina tidigare predikningar. Men den övervägande känslan, eller rädslan, hos de jag diskuterade med var att om VI inte tar makten, ja då gör ju någon annan det!

Problemet var bara att det de kallade för ”vi” inte var ”vi kristna” utan att det hela tiden hade undertonen att om bara ”vi socialister”, ”vi kommunister”, ”vi liberaler”, ”vi konservativa” eller för den delen ”vi anarkister” får makten, DÅ är makten en god makt och gör goda saker, men om ”de andra” får makten så är makten ond och förtryckande.

Ja, det går så långt att jag har hört från ALLA partier att Jesus skulle ha hållit på just deras politik och att man inte kan vara kristen om man hör till någon annan ideologi! Man hävdar, på fullaste allvar, att Jesus tillhör just den egna ideologin eller politiska systemet och är motståndare till de andra.

Att låta Jesus bli förespråkare för en politisk idé gör honom till marionett åt mänskliga tankar, våra tankar, våra ideologier får styra Honom och också bestämma vilka delar av Bibeln som kan räknas som sanna. Den politiska ideologin sätts som filter för vad av Jesus som tillåts vara sant eller inte!
Och man censurerar det som inte passar ens politiska agenda eller ideologi.

Ett mycket talande exempel https://www.facebook.com/jonas.lundstrom.16/posts/277614509039340

Jag anade det, jag mindes det och jag såg det, men jag kunde aldrig tro att det hade sådana proportioner! Man bedömer vem som är kristen eller inte på grund av hur man utövar den världsliga makten! En makt som Jesus sagt att vi ska hålla oss borta från helt och hållet!

Så korrumperande är makten!

Om jag någon gång tvivlat på att den världsliga makten, den politiska makten, skulle vara något som Jesus varnar oss för, så var tvivlen borta efter ett par timmar på Twitter igår!

Politiken och politikens argument utgår ofta från ett citat som ofta tillskrivs Olof Palme, men som från början kommer från järnkanslern Otto von Bismarck: ”Politik är det möjligas konst”.

Kanske är det så, och kanske är det så att också det andra jag talat om, att inte vara ”av världen” och ”den kristna makten” också har att göra med det möjligas konst.

Kanske talar jag som en naiv tonåring som inte riktigt begriper hur världen fungerar och som borde anpassa mina drömmar och tankar till vad som är möjligt, att tillämpa det möjligas konst…

Hur kan jag påstå att kristna inte ska ha del av den världsliga makten, vet jag inte att det är omöjligt att leva i ett samhälle då?

Hur kan jag säga att kristna ska ställa sig utanför världens maktstrukturer, fattar jag inte hur svårt, ja omöjligt det är?

Hur kan jag anse att man som kristen ska göra allt det omöjliga?

Varför kan jag inte hålla mig till det möjligas konst???

Svaret är ganska enkelt; För att Gud inte kallar oss till det!

Om vi tror på Guds ord i Bibeln, tolkad genom Bibelns kärna och stjärna, Jesus, så ber Han oss aldrig att först fundera ut vad som är möjligt och sedan göra det, utan Han sätter upp mål och riktlinjer för våra liv som är omöjliga att nå!

Om politiken är det möjligas konst, så skulle jag vilja hävda att kristen tro, kristet lärjungaskap, och därmed också den kristna politiken är det omöjligas konst!

Omöjligt om man inte räknar med Gud vill säga!

Lärjungarna sa också att det var omöjligt när Jesus presenterade planen för deras och våra liv för dem! Dom beklagade sig, men fick svar på tal!

Jesus sa i Markus 9:23: ”Allt är möjligt för den som tror.” och i Matteus 17;20 sa Han: ”om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er.”.

Paulus skrev också i Filipperbrevet 4:13 ”Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.” och vill ni ha fler exempel så se i Matteus 19:26, Lukas 18:27, Lukas 1:37 och Markus 10:27

Jag har full förståelse för mina politiskt aktiva kristna vänner, och varför de ser politiken som den framkomliga vägen, som det som är möjligt att utföra, det möjligas konst. Full förståelse!

Jag har själv varit där och jag har själv tvivlat på mina politiska motståndares kristna tro och jag har själv strävat efter att förändra världen med mänsklig makt genom ”det möjligas konst”

Men jag hade fel!
Jag hade så gruvligt fel!

Jag strävade efter det som var möjligt att uppnå, det som rent praktiskt var möjligt att göra i den här fallna världen, den här världen som har den Onde som härskare, och jag glömde det som var viktigast.

När jag så till sist verkligen, verkligen, tog Bibeln på allvar.
När jag till sist såg den som Guds ord istället för en samling vaga rekommendationer.
När jag till sist öppnade ögonen för att ALL Jesu undervisning är sann, och inte bara den som passade mig…

Ja då hade jag inte längre något val!
Jag var tvungen att dra konsekvenserna av Jesu undervisning i mitt liv, ja jag håller fortfarande på för jag är inte klar ännu, men jag kan ärligt säga att jag börjat. Lika ärligt kan jag säga att jag misslyckas allt som oftast, men riktningen är klar!

Jag fick dra konsekvenserna av bibelns undervisning och ge upp mitt politiska engagemang i den form det ditintills funnit sin form, alltså ”vanlig, parlamentariskt, demokratisk, partipolitik”.

Jag kämpar fortfarande allt som oftast emot det som står svart på vitt i Bibeln och jag försöker förklara bort det med en massa bra ursäkter, som att det inte är praktiskt möjligt, att det inte går att leva i Sverige idag utifrån just de texterna som är obehagliga för mig…

Men orden står där de står och i slutänden så handlar det om att välja mellan Guds ord eller världen!

Och om jag har svårt att välja Guds ord, så beror det inte på att Guds ord är fel, utan för att jag är syndare!

Så vad säger då Guds ord om kristen politik?
Om vi till en början går tillbaks till den första av dessa tre predikningarna som handlade om att leva i världen men inte av den. Jag tog fram en del bibelverser som jag tänkte ta med här också, jag läser inte alla, men de finns med på nätet om ni vill kolla upp dom!

Först om världens härskare och världen i sig själv:
Johannes 12:31 ”Nu faller domen över denna världen, nu skall denna världens härskare fördrivas.”
Johannes 5:19 ”Vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den Ondes våld.”

Sedan tänkte jag läsa från Johannes 17:16 vad Jesus säger om de kristna: ”De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen.” och sedan Paulus uppmaning till oss i romarbrevet 12:2 ”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.”

Jesus säger också i Johannes 15:19 ”Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er.”

Mer finns i Johannes 14:30, Uppenbarelseboken 12:9. Första korintierbrevet 1:20, Första korintierbrevet 2:6

I Efesierbrevet 6:11-12 står det ”Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.”

Så vad har detta med att leva av världen att göra med politik? Ja, att vara politiker innebär ju per definition att man vill vara med, eller är med, och styr vårt samhälle, alltså styr en bit av världen och att styra världen, att styra det politiska systemet, innebär, nästan självklart, att också vara en del AV detta system.

Och frågan är hur vi kan följa uppmaningen att strida mot härskarna, makterna och herrarna över denna mörkrets värld om vi gjort oss till allierade med dem och utövar makt tillsammans med dem?

När det gäller förra söndagens predikan, om kristen makt och Guds Rike, så grundade jag den i bland annat det som Jesus säger i Johannes 18:36 ”Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag.”

I Matteus 20:25-27 står det: ”Men Jesus kallade till sig dem och sade: ”Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav.”

Matteusevangeliet 26:48-53, Johannesevangeliet 13:3-9 och Romarbrevet 12:9-21 var andra ställen som jag lyfte fram för att visa hur den kristna makten är uppochnervänd jämfört med världens makt och att det handlar om tjänande, utgivande kärlek, en makt underifrån snarare än att härska, styra och svinga maktens svärd, en makt ovanifrån.

Politiken, som vi känner den, ser inte ut så idag.
Inget politiskt system är ett tjänande utan ett styrande.

Den är ett maktutövande som ställer människor mot varandra, som gör människor till fiender. Det handlar hela tiden om att vinna över sin motståndare på olika sätt. Att gripa makten och bestämma.

I mindre demokratiska länder sker det med våld, i Sverige sker det med röstsedlar, men strävan att styra över andra, endera genom att få dem att ändra åsikt eller genom att vinna över dem, avslöjar att strävandena är desamma, men metoderna är olika.

Självklart menar jag inte att alla metoder är lika bra, att inbördeskrig skulle vara lika bra som en röstsedel, Det är till och med så att jag menar att det finns vissa politiska alternativ som är mindre dåliga än andra men jag menar ändå att drivkraften i politiken, oavsett hur den utförs, är en strävan efter makt över andra människor och det menar jag inte är det sätt vi kristna är kallade att utöva makt.

Att vara i världen med inte av den, att utöva kristen makt, eller kristen politik, är att tjäna andra på de sätt som står oss till buds, inte att skaffa oss makt för att tvinga andra att leva som vi tycker passar oss.

I Lukas 4:18-19 säger Jesus: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.

Och i Matteus 25:35-40 säger Han: Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’

Tjäna, men inte genom att ta makten och därigenom tvinga andra att tjäna, utan tjäna utifrån de möjligheter som står oss som individer och kyrka och församling till buds!

Utgivande tjänande i kärlek!
DET är kristen politik!

Det här inlägget postades i Politik, Predikan, Undervisning, Värmlandsnäs. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Kristen politik

  1. Ping: Lite om kyrka, politik och kristen enhet | Hälleberget

  2. Ping: Anabaptismen – Del 5 – Teologi (Våldet och Staten) | Hälleberget – Predikningar, funderingar och artiklar om Jesus!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s