Vem är egentligen kristen?

2013-02-23/24 predikan på samma tema delvis på NoW i Sörbro och delvis i Tången…

Har du någon gång hört någon säga något i stil med: ”Han är så god att han är mer kristen än de som kallar sig kristna” eller ”Hon gör så mycket gott att hon är en bättre kristen än de som går i kyrkan”?

Jag har hört det många gånger, och inte bara det, jag har sagt det också.
Men jag hade fel, precis som de andra som säger likadant har.

Ordet kristen har för många blivit så urholkat att det riskerar att förlora sin betydelse, det förlorar sitt syfte och blir en värdering, en beskrivning, en bedömning, av en person snarare än ett objektivt konstaterande.

C S Lewis beskriver i en av sina böcker hur detsamma har skett med ordet ”gentleman” och det kan få tjäna som ett bra exempel. Om vi idag säger att Viktor är en gentleman, ja då är menar vi att säga något positivt om Viktor, det är en bedömning av att han beter sig på ett bra och uppskattat sätt. Det är lite som att ge en komplimang.

Men ordets ursprungliga betydelse var att en gentleman var en person som hade en viss status och rätt att bära vapen. Det var inget beröm, ingen bedömning av personens kvaliteter eller brist på sådana utan bara ett konstaterande.

Detsamma kan alltså sägas om ordet ”kristen”, det är inte alltid brukat som det var tänkt utan kan vara värderande.

Men vad betyder det då att vara kristen, vem är det som med rätta kan kallas kristen?

Första gången någon kallades för kristen kan vi läsa om i apostlagärningarna 11:21-26
Herrens hand var med dem, så att ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man skickade Barnabas till Antiochia. När han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren; han var en god man, fylld av helig ande och tro. Och åtskilliga människor vanns för Herren. Barnabas fortsatte sedan till Tarsos för att söka upp Saul, och när han hade funnit honom tog han honom med sig till Antiochia. Där kom de sedan att vara tillsammans i församlingen ett helt år och kunde undervisa en avsevärd mängd. Och det var i Antiochia som lärjungarna för första gången fick heta kristna.

Det handlar alltså om de som följde Herren, de som kom till tro och hölls sig till Honom av hela sitt hjärta!

Kriteriet för att vara en kristen var, och är, alltså huruvida man tror på Herren, på Jesus Kristus, eller inte. Varken mer eller mindre.

Det handlar alltså om tro, det är tron som är det centrala för om man kan kalla sig kristen eller inte.

Johannes döparens budskap blir klart och tyldigt när han i markus 1:15 säger: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.”

Omvänd er och tro!

Det var det nya som kom med Jesus och som vi får del av. Vi kan inte med gärningar och offer framställa oss rättfärdiga, utan allt beror på tro!

I Romarbrevet 3:21-26 förklarar Paulus detta för oss när han skriver: Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om – en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus, för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han förut hade lämnat synderna ostraffade, under uppskovets tid. I vår egen tid ville han visa sin rättfärdighet: att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus.

Jesus vänder upp och ner på allt, och den som är kristen, alltså tror på Jesus, får del av den nya rättfärdigheten genom Jesu blod!

Den som tror på Jesus och lyssnar till vad Bibeln har att berätta kommer ganska snart fram till att det handlar om just tro.

Jag vill ge några fler exempel:

Romarbrevet 10:19 Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.

Markus 16:16 Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd.

Eller för att ta mitt eget absoluta favoritställe i Bibeln: Efesierbrevet 2:8-10 Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.

Att vara kristen handlar alltså om att tro på Jesus!

Men om det nu är tydligt för var och en som läser Bibeln att frälsningen och att vara kristen handlar om tro, så är det också lika tydligt att tron inte är ensam. I efesierbrevet läste vi att av nåd genom tro så blir vi redo att utföra goda gärningar och Jakob skriver i sitt brev, andra kapitlet och verserna 18 till 20: Nu kanske någon frågar: ”Har du tro?” – Ja, och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min tro. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och darrar. Men inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar är utan verkan?

Ja Jakob drar saken ännu längre egentligen, och jag tror att han har en poäng när han gör det, och han påstår att om tron inte leder till gärningar, om tro och gärningar inte hör ihop, ja då har man inte den tro som gör oss rättfärdiga.

Och har vi inte tron som gör oss rättfärdiga, har vi inte tro… Ja då är det nog till och med så att vi inte kan kallas kristna.

Lika lite som vi kan påstå att någon är kristen för att han eller hon utför gärningar utan tro, lika lite kan vi säga att någon är kristen om hans eller hennes tro inte leder till handlingar!

Varför skulle annars den som mer än alla andra i Bibeln förespråkar tron framför gärningarna vara bekymrad för sina gärnignar? Jag talar så klart om Paulus och han skriver i Romarbrevet 7:15 Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag.

Så vem är då jag att säga vem som är kristen eller inte? Är jag då så mycket bättre än alla andra?
Vilken rätt har jag att döma andras tro?

Jag är inte bättre än någon annan, också jag är en syndare som gått miste om härligheten från Gud och också jag stämmer in i Paulus förtvivlan i att jag inte gör det jag vill eller borde, så tro inte att jag ser mig själv som för mer än någon annan. Inte alls.

Jag kan, får och vill inte heller döma någon annan, vare sig hans eller hennes tro eller något annat.

MEN, och det är ett stort MEN, jag som kristen, och du som kristen, har rätt och skyldighet att ta reda på Guds vilja som vi finner i Bibeln och utifrån den kan vi faktiskt se och ifrågasätta vår egen och andras tro och hur den tar sig uttryck.

Om jag frågar, eller ifrågasätter, varför min, eller din, tro inte bär frukt så att den syns och är ett vittnesbörd så är det inte att döma. Jag kan lika gärna få till svar att det visst syns, bara att jag inte kan se det.

Som församling, som Kristi kropp, så har vi också till uppgift att ta hand om varandra på olika sätt, och omtanke om våra bröders och systrars tro ingår i detta. Konstigt vore det väl annars!

Hur skulle du kunna påstå att du bryr dig om din nästa om du inte bryr dig om det viktigaste, det som gör personen till en kristen eller inte, alltså tron?

SÅ – Om vi inte ser gärningar som svarar mot tron, så kan vi och bör vi vara fundersamma, men INTE döma! Man KAN ifrågasätta en persons tro utifrån vilka gärningar han eller hon gör, eller inte gör, men vi ska minnas att det är inte handlingarna det kommer an på!

För att förtydliga så förväntar jag mig att själv bli granskad på just precis det sättet. Det är inte behagligt alla gånger, men jag är övertygad att det är till nytta och uppbyggelse om det görs med kärlek!

Förr, ni vet förr, då när allt var bättre, ja då förstod man det här.

Då kallades den som inte visade en förändring i sitt liv efter att han kommit till tro för skrymtare

Det var bekymmersamt på sitt sätt och det skapades syndakataloger som kanske hade för avsikt att hjälpa, men som ofta användes för att döma. Många kan berätta om att det ansågs syndigt att gå på bio eller dans. Kortlekar fick inte användas och saxar användes inte på söndagarna och så vidare.

Jag tror inte vi vill tillbaks dit.

MEN, att helt strunta i vår livsstil, att strunta i att man som troende, som kristen, faktiskt förväntas leva därefter. DET är att hamna i motsatt dike!

Bibeln, historien och traditionen berättar om att det alltid har gått att se skillnad mellan de kristna i ett samhälle och de som inte var troende, helt enkelt på deras beteende, hur de levde, och inte bara på att de satt i kyrkan ett par timmar på söndag.

Idag är det inte så. Idag är det ibland tvärt emot och vi blir nästan lite nöjda när det inte går att skilja oss från andra, för då sticker vi inte ut, gör oss inte märkvärdiga, dömer inte och håller oss för oss själva…

Efter att ha varit på gudstjänst på söndag, vart man än går på gudstjänst om det är GF kyrkan, pingst eller svenska kyrkan, så på söndag eftermiddag eller på måndag om det vill sig väl, så går det inte att se skillnad på en del kristna och deras icke-troende vänner och kollegor. Och ska vi vara helt ärliga så handlar det inte bara om några få kristna.

Vi pratar likadant, vi klär oss likadant, vi gör affärer likadant, vi kör likadana bilar och vi har likadana prylar.

Tyvärr är det så att jag också har erfarenhet på att vi som kristna inte bara är likadana, utan också ibland, ja ganska ofta, beter oss mer ”okristet” än den som inte tror!

En grupp som heter DC Talk inleder en av sina låtar så här:

The greatest single cause of atheism in the world today, is Christians who acknowledge Jesus with their lips, then walk out the door and deny him by their lifestyle.
That is what an unbelieving world simply finds unbelievable.

Den enskilt största orsaken till ateism i världen idag, är kristna som erkänner Jesus med sina läppar och sedan går ut genom dörren och förnekar Honom med sin livsstil.
Det är vad en otroende värld inte kan tro.

Det var det, att de kristna jag mötte inte visade att deras tro gjorde någon skillnad i hur de handlade, som gjorde att jag antog att Jesus var en bluff och en saga och att jag inte kunde ta emot Honom förrän jag var 21.

Det är också därför som begreppet ”kristen” blir urholkat.
För att vi inte låter vår tro förvandla oss och påverka våra handlingar i större uträckning än vad vi gör utan det finns gott om icke-troende som verkar känna större kärlek till sina nästa än vad vi gör!

Bibeln, historien och traditionen berättar inte bara om att om att det alltid har gått att se skillnad mellan de kristna i ett samhälle och de som inte var troende, utan de berättar också om att det när de kristna skiljer sig från de icke-troende, när tron kommer till uttryck i livet och vardagen så blir det väckelse!

Väckelse, spridandet av evangeliet, sker inte i missionshus, kapell och kyrkobyggnader på söndag förmiddag, utan överallt och särskilt i vardagen!

Därför ska vi inte vara rädda för att lyfta fram tron som grund för att förändra våra liv och våra handlingar.

Vi ska inte vara rädda för att hjälpa varandra att växa i tron, så att den syns i våra liv och våra handlingar.

Vi ska inte heller vara rädda för att i kärlek fråga vår nästa varför inte vår tro syns i våra liv och våra handlingar.

Så låt oss älska varandra, låt oss leva tillsammans så att vi kan växa i den tro som gör att vi kan kalla oss för kristna, som är HELT avgörande för om man är kristen eller inte. Låt oss ta hand om varandra på det viset så att vi blir, som det står i första petrusbrevet (2:5) ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus.

Det här inlägget postades i Livet, Predikan, Undervisning, Värmlandsnäs. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s