Ekonomin – En andegåva

Predikan från Årjäng 2013-02-10.
En del är repris från ”Guds ekonomi”

Jag har fått höra att ni här i församlingen arbetar med Den Helige Anden på olika sätt, inte minst när det gäller de gåvor vi får och ska använda för församlingens och varandras nytta och glädje.

Därför skulle jag vilja utmana er lite och fråga vad ni tror om detta…?

I Första korintierbrevets tolfte kapitel så finns det en uppräkning av andens gåvor, som ni säkert har läst och diskuterat och i den uppräkningen så står det så här i 9e versen: En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota,

Och det jag vill ta med från den versen är just detta att någon kan få gåvan att bota. Vi tar med oss det och så läser vi från slutet av markusevangeliet, 16e kapitlet och verserna 15 till 18 där det står: Han sade till dem: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd. Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska.”

I Jesu egna ord verkar ju inte förmågan att hela vara begränsad enbart till några få…

Hur får man ihop det?

Jo jag tror att vi alla är kallade att be för sjuka, att be om helande och det ror jag att vi alla frimodigt ska göra utan att varken fundera eller tveka på och vi kommer också att få se helanden. MEN den finns helt tydligt de som mer än andra är kallade att be för sjuka, de som fått en SÄRSKILD gåva, utöver det vi alla har, att be för sjuka till helande!

För att ta ett annat, lite mer känsligt, ämne som fått allvarliga konsekvenser ibland. Tungotalet. Jag tror, utifrån de uppräkningar och beskrivningar som görs i Bibeln, att alla någon gång ibland skulle kunna tala i tungor. Ibland ett främmande språk, ibland ett språk som bara Gud själv förstår. Det är min övertygelse.

Men det betyder inte att alla fått tungotalets gåva och att vi på något sätt kan bedöma vem som är döpt i Ande genom att se om han eller hon har fått tungotalets gåva. Alla har inte gåvan, men ibland kan Gud låta oss tala i tungor trots det.

Vi har säkert alla hört uttrycket att ”Den Gud kallar, den utrustar Han” och jag tror att det ligger mycket i det och jag tror att kallelsen ibland kan gå utanför det vi är vana och trygga med, utanför vår bekvämlighet och utanför de specifika gåvor vi fått. En kallelse tror jag inte behöver gälla ett helt liv, utan kan handla om ögonblick ibland. Om du befinner dig just där och blir kallad just då, så kommer Gud göra de gåvor tillgängliga som behövs i varje givet ögonblick.

En annan konsekvens av att tänka på det här viset är att vi faktiskt inte kan luta oss tillbaks och låta oss vaggas in i någon sorts falsk trygghet att vi bara ska göra det våra speciella nådegåvor kräver.

Ser vi på det Jesus säger så förväntas vi alla att göra allt, till exempel be för sjuka, trots att vi inte är helare. Vi förväntas liksom ta till oss HELA det kristna livet.

Låt mig ta två bibelverser till som visar vad jag menar och som leder oss närmare själva kärnan av det jag vill säga idag:

I Romarbrevet 12 finns det en annan uppräkning av gåvorna och i vers 8 står det: tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet.

Men i andra korintierbrevet 9:7 så står det: Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare.

Min poäng i detta är att bland de gåvor som nämns i Bibeln så finns det gåvor som har med ekonomi att göra men det betyder inte att alla andra är befriade från att behandla sin ekonomi på ett bibliskt sätt!

Tvärt om är vi alla på ett eller annat sätt del av det förvaltarskap som Bibeln talar om!

Och ska vi prata om biblisk ekonomi så menar jag att det är just i begreppet förvaltarskap vi ska börja med!

För mig är ordet förvaltarskap centralt och något som hela tiden kommer tillbaks för i det begreppet ligger själva grunden för ett bibliskt sätt att tänka om pengar och egendom. Det handlar om att vara en förvaltare, någon som tar hand om något som ägs en annan!

Allt vi är och har tillhör Jesus. Varken mer eller mindre.
När vi tar emot Jesus så ger vi oss själva helt och fullt till Honom, allt vi är och har och kan tänkas bli. Allt eller inget, något mellanting finns inte hur bra förhandlare du än är…

Hela tanken på ett kristet förvaltarskap, en kristen ekonomi, börjar och slutar med vetskapen att allt som finns tillhör Gud (Upp 22:13, Ps 24:1, 5 mos 10:14, 3 Mos 25:23) och att vi som förvaltare förväntas ta hand om Guds egendom och förvalta den väl, så att den ger avkastning.

Det här förvaltarskapet finns beskrivet på flera olika ställen, redan i första moseboken 2:15 står det: Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. Inte att äga och utnyttja för vinning, utan bruka och vårda, att förvalta. Andra ställen är första korintierbrevet 3:9 och Galaterbrevet 4:1-2 och säkert är det fler än jag som kommer att tänka på berättelsen om de tre tjänarna som fick olika mycket att ta hand om, olika många talenter. Det berättas om det i Matteus 25:14-29 och vi ser tydligt att Gud förväntar sig ett gott förvaltarskap.

Gud förväntar sig ett gott förvaltarskap och en god avkastning, men inte den avkastning som är en ekonomisk avkastning och vinst till vilket pris som helst, utan avkastning för Guds rike. Att vi tar hand om de minsta som det står om i Matteus 25:31-46 och att vi visar kärlek till vår nästa som det står på så många ställen.

Alla världens ekonomiska system bygger på grundantagandet att kärleken till pengar är det som driver oss till framåt, som leder till framgång och välstånd på alla plan. Det personliga, det nationella och det internationella planet ska alla drivas framåt av kärleken till och längtan efter pengar eller det man tror att pengar kan ge.

Redan där kan man se hur obibliska de ekonomiska systemen är, för om vi läser första Timoteus 6:10 får vi lära oss att Kärleken till pengar är roten till allt ont. Grundantagandet i alla världens ekonomier, kärleken till pengar, är roten till allt ont. Det spelar såklart ingen roll för den som inte är kristen, men vill vi finna ett kristet och bibliskt sätt att förhålla oss till pengar så behöver vi ta det på allvar!

Jesus varnar oss gång på gång på gång för att se på pengar, tillgångar och ekonomi på samma sätt som världen gör och jag vill ge några exempel:

Lukasevangeliet 12:15-21
Och han sade till dem: ”Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar.” Sedan gav han dem en liknelse: ”En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv: ’Vad skall jag göra? Jag har inte plats för hela skörden.’ Han sade: ’Så här skall jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv: Nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut. Ät, drick och roa dig.’ Men Gud sade till honom: ’Din dåre, i natt skall ditt liv tas ifrån dig, och allt du har lagt på hög, vem skall få det?’ Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.”

Markusevangeliet 10:23-27
Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: ”Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!” Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: ”Vem kan då bli räddad?” Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.”

Det finns fler ställen, många fler ställen Apostlagärningarna 2 & 4, Matteus 6:19-21, Lukas 3:11 Lukas 6:24-25, Lukas 14:33, Markus 10:21, Jakobsbrevet 5:1-6 och det är inte alla.

Vi kan säkert om vi vill bortförklara både det ena och det andra. Vi kanske inte samlar bokstavlig skörd i lador, vi kanske inte bokstavligen samlar guld och silver, vi kanske inte ens är rika om vi bara väljer att jämföra oss med rätt personer, som Kamprand och andra, och på det sättet bedrar vi oss!

Men vi lurar oss själva!
Det gäller oss!
Tro inget annat!

Guds ekonomi drivs av kärleken till vår nästa och kärleken till de minsta, som är Jesu bröder! Drivkraften i Guds ekonomi är alltså motsatsen till drivkraften i världens alla ekonomiska system. De drivs av kärleken till pengar.

Och det ÄR motsatser.
Man KAN INTE
tjäna två herrar, som det står i Matteus 6:24

Så hur ska vi få ihop allt detta då?
Problemen med rikedomen, förvaltarskapet och nåd istället för lag.
Vägen visas egentligen ganska tydligt i alla de många bibelverser jag gett er idag.
Vägen är tydlig och den känns kanske inte självklar och enkel, det tycker i alla fall inte jag.
Men jag tror att vägen är rätt väg att gå, kanske JUST FÖR att det inte är världens väg, den väg som leder till världslig rikedom och makt.

Var börjar vi då?

Ja, vi kan ju börja där Gud alltid genom sina profeter sagt åt oss att börja!

Både i gamla testamentet i Hesekiel 16:49,
Detta var din syster Sodoms synd: hon och hennes döttrar kunde leva storslaget, i överflöd och ostörd ro, men de hjälpte inte den som var svag och fattig.

Och i nya testamentet Första Johannesbrevet 3:17,
Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?

Vi ska börja med att dela med oss till dem som ingenting har.

Det är obehagligt att göra sig av med den falska trygghet och säkerhet som världen ger och vi kanske tror att vi ska bli helt satta på bar backe, men i andra koriniterbrevet 8:13-15 står det:
Meningen är ju inte att andra skall få det bättre och ni få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt; nu skall ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt, som det står skrivet: Han med mycket fick inte för mycket, han med litet fick inte för litet.

Strax innan i samma brev står det, i 9:8-11 Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Ni blir rika på allt och kan visa en gränslös frikostighet, som framkallar tacksägelser till Gud när jag förmedlar gåvan.

För mig är detta väldigt talande, samtidigt som det är en stor utmaning.
Vi, de flesta av oss i den här delen av världen, har fått tillgångar på olika sätt.
Är det en välsignelse från Gud?
Ja! OM vi ger i överflöd till varje gott ändamål, som det står.
Ja! OM vi visar en gränslös frikostighet, som det också står.
Men svaret kan lika gärna vara ett NEJ, om vi samlar skatter här på jorden, om vi samlar i lador, om vi gräver ner skatten. Då blir välsignelsen vänd i en förbannelse, för då gör vi just det som Hesekiel och Johannes varnar för!

Det finns ingen enkel väg i detta, men vi kan inte påstå att vägen är otydlig, tvärt om är den tydlig och bibelns vittnesbörd samstämmigt.
Jag vill avsluta med att läsa från Första Timoteusbrevet 6:6-12
Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga, för tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till

Amen

Det här inlägget postades i Politik, Predikan. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s