Guds Ekonomi

Predikan Millesvik 2013-01-20

Guds ekonomi, ett ämne som sällan diskuteras, i alla fall i jämförelse med vilken vikt det läggs vid det i Bibeln… Jämfört med till exempel homosexualitet eller att dricka alkohol så står det många många gånger fler verser, rader och ord i Bibeln om ekonomi.

Om det nu inte är ett ämne som undviks i Bibeln, utan tvärt om ofta berörs, så varför pratar vi då inte om det i våra kyrkor? Det berörs så ofta, att jag väljer att inte läsa alla de ställen jag refererar till, utan ni får dem på lappen, så ni kan slå upp dem själva. Och det jag skrivit ner är bara en bråkdel… det finns mycket mer att läsa i Bibeln!

En del av orsaken till att vi inte diskuterar ekonomi tror jag handlar om att vi inser att vi kommer tvingas ta ställning till olika ekonomiska system som finns i världen. I vår tid och i vår del av världen är vi så oerhört beroende av vårt ekonomiska system att vi väljer att inte ifrågasätta det, det blir för personligt och för otryggt att göra det helt enkelt. Vi är så tätt sammanblandade och beroende av världens ekonomiska system att vi har svårt att se hur vi skulle kunna göra annorlunda…

För Guds ekonomi är inte en marknadsekonomi, det är inte en planekonomi, det är inte kapitalism och det är inte kommunism. Nej det är något HELT annorlunda, inte bara annorlunda utan också i direkt MOTSATS till de ekonomiska system, ALLA ekonomiska system, som finns i världen. Så jag tror att vi är rädda för att diskutera detta eftersom det oundvikligen kommer visa sig att vi är en del av ett ekonomiskt system som står i motsats till Guds ekonomi.

Alla världens ekonomiska system bygger på grundantagandet att kärleken till pengar är det som driver oss till framåt, som leder till framgång och välstånd på alla plan. Det personliga, det nationella och det internationella planet ska alla drivas framåt av kärleken till och längtan efter pengar eller det man tror att pengar kan ge.

Redan där kan man se hur obibliska de ekonomiska systemen är, för om vi läser första Timoteus 6:10 får vi lära oss att Kärleken till pengar är roten till allt ont. Grundantagandet i alla världens ekonomier är roten till allt ont. Det spelar såklart ingen roll för den som inte är kristen, men vill vi finna ett kristet och bibliskt sätt att förhålla oss till pengar så behöver vi ta det på allvar!

Den som inte är kristen och inte tror att Bibeln menar allvar kan nog tycka att det jag säger verkar tokigt, naivt och ogenomförbart, och visst är det så. Det är dårskap för den som inte har Jesus, och för den som bara lever i världen och är utan Kristus så är det ogenomförbart, men vi är inte kallade till att sträva efter bara det som är praktiskt och enkelt genomförbart och som passar oss själva, nej vi är kallade att leva ut Guds Rike! Kom ihåg Filipperbrevet 4:13 Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.

Jesus varnar oss gång på gång på gång för att se på pengar, tillgångar och ekonomi på samma sätt som världen gör och jag vill ge några exempel:

Lukasevangeliet 12:15-21
Och han sade till dem: ”Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar.” Sedan gav han dem en liknelse: ”En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv: ’Vad skall jag göra? Jag har inte plats för hela skörden.’ Han sade: ’Så här skall jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv: Nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut. Ät, drick och roa dig.’ Men Gud sade till honom: ’Din dåre, i natt skall ditt liv tas ifrån dig, och allt du har lagt på hög, vem skall få det?’ Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.”

Markusevangeliet 10:23-27
Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: ”Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!” Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: ”Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: ”Vem kan då bli räddad?” Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.”

Det finns fler ställen, många fler ställen Apostlagärningarna 2 & 4, Matteus 6:19-21, Lukas 3:11 Lukas 6:24-25, Lukas 14:33, Markus 10:21, Jakobsbrevet 5:1-6 och det är inte alla.

Vi kan säkert om vi vill bortförklara både det ena och det andra. Vi kanske inte samlar bokstavlig skörd i lador, vi kanske inte bokstavligen samlar guld och silver, vi kanske inte ens är rika om vi bara väljer att jämföra oss med rätt personer, som Kamprand och andra, och på det sättet bedrar vi oss!

Det gäller oss!
Det gäller DIG!
Tro inget annat!

Nu är det ju inte meningen att predikan bara ska handla om pekpinnar och allt dåligt, för som alltid så ger oss Gud en utväg när vi står inför ett problem, och jag vill försöka utforska de möjligheter som jag kan se i detta.

Men trots allt så är början, vägen till helande, att förstå att det är allvar, att det faktiskt gäller dig och mig, här idag!

Jag skulle vilja börja med att prata om en princip som ofta kommer upp när kristna diskuterar ekonomi, och det är tanken på tionde. I Gamla testamentet står det ju om tionde som att man ska ge en del av det landet ger till templet, till prästerna. Det första misstaget som oftast görs när vi pratar om tionde är att tänka att det handlar om 10%, alltså var tionde av allt, men läser man Bibeln så ser man att tiondet i gamla testamentet inte ”bara” var 10% eller att det med nödvändighet skulle gå till templet! Tiondet i Israel hamnade på lite drygt 23% av inkomsten är det någon som räknat ut! Det gick dessutom inte alltid helt till templet, utan kunde gå till fattiga och svaga i samhället och vid vissa tillfällen fick man också själv äta av sitt tionde! (Den sista reformationen s67-75) Mal 3:8-10, 3 Mos 27:31-32, 5 Mos 14:22-29 är bra ställen att läsa om detta.

Ofta, allt för ofta, hör jag talas om tionde som en ekonomisk princip för de kristna att leva efter och jag kan tycka att det är en sympatiskt tanke, men min övertygelse är att det är ett lagbud som är till för förstenade hjärtan och inte för de som har hjärtan av kött och blod! De gånger nya testamentet talar om tionde så finns det två sammanhang. Endera talas det om hur det en gång var, i det gamla förbundet, eller så talar Jesus till fariseerna, som lyder under det gamla förbundet, men inte uppfyller det, men aldrig talas det om det som att tionde är en del av det nya förbundet. Hur skulle det kunna vara det, det är ju en del av tempelkulten och templet är inte del av nya förbundet!

Tiondegivandet, att ge 10% av sin inkomst, är i det nya förbundet, alltså för de kristna, som mest en god början, ingen regel eller lag som måste följas. Vi ska göra så mycket, mycket mer.

Jag tror dessutom att det finns en stor risk med tanken på tionde. När vi börjar fundera på hur många procent tiondet ska bestå av, 10%, 23%, brutto eller netto, ja då tror jag att vi gör oss själva en otjänst. Det betyder att vi på något sätt fått en bild av Gud som någon som välsignar eller håller tillbaks välsignelser beroende på om vi läser regelboken på rätt sätt, och då har vi kommit en bra bit bort från nåden. Vi hamnar i en gärningslära som gör att vi har dåligt samvete för att vi inte har råd med 10%, eller som gör att vi försöker räkna ut exakt hur mycket pengar vi behöver ge för att ”klara oss” till gränsen, och sedan inte ger ett öre mer, eller att vi ger ett par procent extra och sedan struntar i resten av vad det innebära att vara kristen… Dikena är många och vägen är smal… Apg 5:1-11

Vad är alternativet då?

När jag talar om Guds ekonomi som motsatsen till världens ekonomi och som nåd istället för lag så hamnar jag alltid i ordet ”Förvaltarskap”.

För mig är ordet förvaltarskap centralt och något som hela tiden kommer tillbaks för i det begreppet ligger själva grunden för ett bibliskt sätt att tänka om pengar och egendom. Det handlar om att vara en förvaltare, någon som tar hand om något som ägs en annan!

Allt vi är och har tillhör Jesus. Varken mer eller mindre.
När vi tar emot Jesus så ger vi oss själva helt och fullt till Honom, allt vi är och har och kan tänkas bli. Allt eller inget, något mellanting finns inte hur bra förhandlare du än är…

Hela tanken på ett kristet förvaltarskap, en kristen ekonomi, börjar och slutar med vetskapen att allt som finns tillhör Gud (Upp 22:13, Ps 24:1, 5 mos 10:14, 3 Mos 25:23) och att vi som förvaltare förväntas ta hand om Guds egendom och förvalta den väl, så att den ger avkastning.

Det här förvaltarskapet finns beskrivet på flera olika ställen, redan i första moseboken 2:15 står det: Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och VÅRDA den. Inte att utnyttja för vinning, utan bruka och vårda, att förvalta. Andra ställen är första korintierbrevet 3:9 och Galaterbrevet 4:1-2 och säkert är det fler än jag som kommer att tänka på berättelsen om de tre tjänarna som fick olika mycket att ta hand om, olika många talenter. Det berättas om det i Matteus 25:14-29 och vi ser tydligt att Gud förväntar sig ett gott förvaltarskap.

Gud förväntar sig ett gott förvaltarskap och en god avkastning, men inte den avkastning som är en ekonomisk avkastning och vinst till vilket pris som helst, utan avkastning för Guds rike. Att vi tar hand om de minsta som det står om i Matteus 25:31-46 och att vi visar kärlek till vår nästa som det står på så många ställen är sådan avkastning.

Drivkraften i Guds ekonomi är alltså motsatsen till drivkraften i världens alla ekonomiska system. De drivs av kärleken till pengar, Guds ekonomi drivs av kärleken till vår nästa och kärleken till de minsta, som är Jesu bröder!

Och det ÄR motsatser.

Tänker vi på det sättet, att vi är förvaltare och att Gud äger allt, ja då kommer ju också tanken på tiondet i en helt annan dager. Vad spelar det för roll om vi ger 10% om vi inte lever som Jesus vill och ser att ALLT vi äger är Guds egendom, oavsett om Han vill att det ska gå till församlingen, de fattiga eller något annat. Jag tror att tanken om 10% snarare lockar oss att tänka att fördelningen i ägande av våra resurser mellan oss och Gud är att Han får 10% och vi 90%, istället för att tänka att Han faktiskt har 100%

Så hur ska vi få ihop allt detta då?
Problemen med rikedomen, förvaltarskapet och nåd istället för lag.
Vägen visas egentligen ganska tydligt i alla de många bibelverser jag gett er idag.
Vägen är tydlig och den känns kanske inte självklar och enkel, det tycker i alla fall inte jag.
Men jag tror att vägen är rätt väg att gå, kanske JUST FÖR att det inte är världens väg, den väg som leder till världslig rikedom och makt.

Var börjar vi då?

Ja, vi kan ju börja där Gud alltid genom sina profeter sagt åt oss att börja!

Både i gamla testamentet i Hesekiel 16:49,
Detta var din syster Sodoms synd: hon och hennes döttrar kunde leva storslaget, i överflöd och ostörd ro, men de hjälpte inte den som var svag och fattig.

Och i nya testamentet Första Johannesbrevet 3:17,
Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?

Vi ska börja med att dela med oss till dem som ingenting har.

Det är obehagligt att göra sig av med den falska trygghet och säkerhet som världen ger och vi kanske tror att vi ska bli helt satta på bar backe, men i andra koriniterbrevet 8:13-15 står det:
Meningen är ju inte att andra skall få det bättre och ni få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt; nu skall ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt, som det står skrivet: Han med mycket fick inte för mycket, han med litet fick inte för litet.

Strax innan i samma brev står det, i 9:8-11, Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Ni blir rika på allt och kan visa en gränslös frikostighet, som framkallar tacksägelser till Gud när jag förmedlar gåvan.

För mig är detta väldigt talande, samtidigt som det är en stor utmaning.
Vi, de flesta av oss i den här delen av världen, har fått tillgångar på olika sätt.
Är det en välsignelse från Gud?
Ja! Men bara OM vi ger i överflöd till varje gott ändamål, som det står.
Ja! Men bara OM vi visar en gränslös frikostighet, som det också står.

Men svaret kan lika gärna vara ett NEJ, om vi samlar skatter här på jorden, om vi samlar i lador, om vi gräver ner skatten. Då blir välsignelsen vänd i en förbannelse, för då gör vi just det som Hesekiel och Johannes varnar för!

Det finns ingen enkel väg i detta, men vi kan inte påstå att vägen är otydlig, tvärt om är den tydlig och bibelns vittnesbörd samstämmigt.
Jag vill avsluta med att läsa från Första Timoteusbrevet 6:6-12
Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga, för tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till

Amen

Det här inlägget postades i Politik, Predikan, Undervisning. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Guds Ekonomi

  1. Ping: Ekonomin – En andegåva | Hälleberget

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s