Vilken Jesus väntar du på i jul?

2012-12-16 Predikan i Millesvik

Gamla eller nya testamentet? Nåd eller lag?

Vad har det temat med advent att göra?

Väldigt mycket tycker jag!

För det vi väntar på nu i advent är inte bara ett litet barn, utan ett helt nytt sätt att se på världen! En ny världsordning helt enkelt. Någonting som ställer världen helt och hållet på huvudet!

Detta nya kommer in i världen genom Jesus för genom Hans födelse så ändrar Gud på allt.

För att kunna förstå det omvälvande med Jesu födelse så behöver vi ta en titt på den tid och den miljö Han kom till i, där Han föddes, levde och verkade.

Landet Han föddes i var ett ockuperat land. Romarna hade slagit ner det kortvariga judiska självstyret år 63 före Kristi födelse och styrde nu Israels land, som de delat upp i olika provinser och ställt under olika lokala härskare. Israel, eller Judéen var underställt den romerska provinsen Syrien, men man hade fått ett visst självstyre och vid tiden för Jesu födelse så var det Herodes som var tillsatt som kung över Judéen.

Det judiska folket var då, som så många andra gånger genom historien, ett förtryckt folk som levde under andra folks lagar och regler.

Vi vet från gamla testamentet att judarna också levde efter lagens bud, alltså reglerna i den fem moseböckerna och man brukar säga att det finns 615 bud, alltså föreskrifter av olika slag. Av de buden är 365 negativa, alltså förbud, medan 248 är positiva, alltså uppmaningar.

Lagen var, som vi säkert vet, påbud om ett rent liv och om offer till Gud för att ställa tillrätta de fel och synder som folket ständigt begick. Ett ständigt upprepande av offer som aldrig någonsin räckte till utan hela tiden behöver förnyas.

Judarna hade fått hoppet om Messias rike krossat, det var så många såg självständigheten som inleddes med mackabeeruproret, att det judiska folket skulle upprättas med svärd i handen och genom att fördriva fienderna med våld.
Det visade sig att det rike som skapades var kortlivat och att hoppet om Messias, han som skulle befria judarna, hade inte uppfyllts. Säkert var många besvikna och säkert väntade många på en ny, äkta, Messias.

Det var i den tiden, i det landet, i den miljön, som Jesus föddes. I det gamla testamentets värld och under lagen och Han skulle komma att bli ett svar på allt detta!

Men inte så som judarna tänkt sig, utan på ett mycket mer omfattande och underbart sätt!

Det var i detta ”gamla” som det ”nya” kom in genom Jesus, genom julens under!

Vad var det då som hände?

Ja, hela världen förändrades, allt ställdes upp och ner, men låt oss börja med det judiska folket. Det är där allt har sin början och det var också dit Jesus först och främst kom.
Frälsningen kommer från judarna understryker Jesus i berättelsen om kvinnan vid Sykars brunn i Johannes 4:22 och verserna innan och efter.

Jesus påpekar att det är till det judiska folket han kommit när han i Matteus 15:24 säger att ”Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.”.

Men frälsningen ska också ut från det judiska folket och till ALLA folk, det understryks gång på gång i nya testamentet och inte minst av Jesus själv i missionsbefallningen.

Därför behöver vi börja just där, bland judarna, där Jesus också började och vi har tre saker att titta extra på. Messiaslöftet, befrielsen och lagen.

När det gäller messiaslöftet så får vi svaret redan i början på Lukasevangeliet, i det som vi brukar kalla julevangeliet där Herrens ängel säger till herdarna: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.” (Luk 2:10-12)

Lite senare i Lukasevangeliet (2:25-32) får vi veta att Symeon, en gammal man i templet, också identifierar Jesus som Messias. Genom evangelierna får vi läsa om hur både de onda andarna och Jesus vänner alla kommer fram till att det som sagts om Jesus, att Han är Messias, faktiskt är sant!

Jesus är alltså Messias och med det så kom det genast en massa förväntningar på vad som skulle ske. Det judiska folket väntade ju på sin befriare och man kunde inte tänka sig en annan befrielse och självständighet än genom våld och den makt som världen ger. I Johannes 6:15 står det till exempel ”Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen, i ensamhet.”

Man ville ha, man hoppades på och man förväntade sig en kung, en krigare, som skulle driva ut de som styrde landet för tillfället och upprätta en judisk, självständig, stat!

Men Jesus gick inte med på det. Han avsvor sig den typen av makt, och valde en helt annan väg, en tjänandets väg istället för härskarens väg. Han sa ”Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag.” (Joh 18:36) och ”Jag ger er inte det som världen ger.” (Joh 14:27)

Jesus kom verkligen med en befrielse, men inte med den befrielse som man trott och hoppats på, utan så mycket mer och så mycket bättre!

I Johannes 8:34-36 förklarar Jesus: ”Sannerligen, jag säger er: var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu Sonen befriar er blir ni verkligen fria.”. Det handlar alltså om en helt annan sorts frihet, en VERKLIG frihet.

För att förstå den friheten lite bättre så ger vi oss på det tredje jag nämnde: lagen.

Som jag sa tidigare så var lagens problem att man ständigt var tvungen att offra för att ställa sig rätt med Gud, men i och med Jesus så är lagen uppfyllt. Det har inte försvunnit, men alla lagens krav är uppfyllda och har inte längre makt över människorna!
Jesus säger ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla.” (Matt 5:17)

Lagen är uppfylld och löftena från profeterna är uppfyllda i Jesus. Han är den nye, evige översteprästen och Han har offrat ett offer som gör att inga fler offer behöver frambäras! (Heb 4:14 och Ef 5:2)
Det är den frihet, en befrielse från lagen och synden, som Jesus kommer med till det judiska folket och som också vi får del av.

Det är det nya testamentets berättelse om nåd istället för lag och ”Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd.” Står det i Johannes 1:16

Jesus visar en helt annan väg, ett helt annat alternativ än våld, hat och lagbud. En tjänandets och kärlekens väg som människorna inte kunde ta till sig eftersom den var allt för radikal och annorlunda mot vad som varit tidigare och som man förväntat sig.

Hur påverkar det då oss? Hur påverkar det oss, som inte är judar och aldrig levt under lagen?

Ja för det första så behöver vi inte ens gå in under lagens bud för att få del av Guds löften genom Jesus och Hans uppfyllelse och upprättelse av mänskligheten. Vi får liksom hoppa in direkt i ”del två” om man så vill och får erbjudandet om upprättelse och befrielse vi också.

Inte en befrielse från lagen, som vi ju inte lyder under, utan från det andra som hindrar oss från att leva ett liv med och för Gud. Det är samma synd i oss som hindrar oss från att ta oss till Gud som den synd som hindrar judarna att uppfylla lagen. Därför kan Jesu nåd verka på samma upprättande och helande sätt i oss alla.

På samma sätt som judarna inte kunde förstå det nya, det omvälvande och det fantastiska i att Messias, Jesus, inte kommer med våld och makt, så har vi också svårt att förstå och ta till oss detta.

Vi vill att allsmäktigheten hos Jesus ska se ut på samma sätt som den skulle göra hos oss om vi vore allsmäktiga, men tack och lov gör den inte det, utan Jesus säger till oss alla att lägga det gamla åt sidan och bli helt omvända, helt nya skapelser med helt andra grunder för våra tankar och handlingar än vi tidigare haft.

Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Står det i andra korintierbrevet 5:17 och i Galaterbrevet 6:15 står det: Omskärelsen har ingen betydelse och inte förhuden heller, det är fråga om en ny skapelse.

Som nya skapelser kan vi möta och reagera på världens ondska på ett nytt sätt, vi kan göra det Jesus ber oss och älska vår fiende, be för dem som förföljer oss, tvätta varandras fötter och tjäna varandra och den mänsklighet som Jesus kom till jorden för, och som Han dog för.

Dagligen får vi i nyheterna reda på den ondska som finns i världen och vi hetsas till hat av media och varandra i olika forum. TV, radio och på nätet.

Vi som kristna behöver inte förtvivla. I första johannesbervet 5:19 står det: Vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den Ondes våld. Så att ondska finns i världen behöver vi inte fundera över. Den tar sig uttryck på många olika sätt, inte minst i hur vi människor behandlar varandra. Ta bara den senaste dödsskjutningen i USA som exempel. Eller det faktum att stora delar av mänskligheten lider och dör av saker som lätt kunde åtgärdas om bara vi i den rikaste delen av världen var beredda att dela med oss en aning.

Svaret på ondskan i vår värld är oftast hat av olika slag och kraven på en ”öga för öga, tand för tand” behandling av alla som gjort det ena eller det andra ropas det högt efter.

Jag har icke-troende vänner som hoppas på att det finns ett evigt helvete för förövare att brinna i, så starkt är hatet!

Det är här den nya skapelsen i Jesus kommer in!

Friheten i Jesus ger oss möjlighet att inte vara del i att göra det onda, och också att inte duka under av hat mot de som gör detta onda!

Jesus visar oss en annan väg, en radikal väg, en väg som inte innebär att vi ignorerar eller tillåter ondskans framfart, men som samtidigt inte heller kräver att vi går in under ondskans makt och använder ondskans metoder för att nå våra mål!

Just det jag tog upp tidigare: att vi ska älska vår fiende, be för dem som förföljer oss, tvätta varandras fötter och tjäna varandra och den mänsklighet som Jesus kom till jorden för, och som Han dog för är varken en lättvindig väg eller en väg som gör att man inte tar ställning.

Jesus väg är fortfarande så radikal och annorlunda att människorna i vår tid, precis som judarna på Jesu tid, inte förstår den och många blir besvikna då man föreställt sig Jesus som en härskare som ska använda sig av världens makt. Ja inte bara besvikna utan rent av arga!

När Jesus istället väljer att gå fredens, förlåtelsens, självuppoffringens och kärlekens väg, så vill man inte förstå det. Inte heller idag kan eller vill vi förstå det, och många vill använda fredsfursten som kommer till oss i jul för att utöva just den makt Han kom hit till jorden för att avsäga sig!

Många kan tänka sig Jesus som ett litet barn i en krubba, men är inte beredda på att barnet kommer växa upp och vända upp och ner på alla begrepp om makt och kraft som vi kan tänka oss.

Jesus kommer till oss med makt och kraft.
En annorlunda makt och kraft som Han också ger till oss.

Jesus kommer hit med en kallelse och ett mål.
En annorlunda kallelse och ett mål han också ger till oss.

Men det är en makt och ett mål att tjäna mänskligheten, inte styra den!

Det här inlägget postades i Politik, Predikan, Undervisning, Värmlandsnäs. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s