Guds rike är nära – Predikan av Lotta

Predikan i Töcksfors 2012-12-09

Jag vill tacka församlingen att jag fått komma hit idag, jag ser det som en förmån!

Innan jag börjar tala vill jag skicka med några verser som jag hoppas att ni låter följa er under den här stunden, och som ni också tillämpar efter det att jag har talat klart.

1Kor. 10:15
”Jag talar till förnuftiga människor, bedöm själva vad jag säger.”
1Thess. 5:21
”…pröva allt.”

BÖN!

2.a advent idag. Kyrkoåret nyss inletts, dagens tema:
Guds rike är nära

Vi läste tidigare den gammaltestamentliga texten som hör till denna söndagen. Och det finns några delar av denna text som på ett väldigt träffande sätt beskriver vad detta rike kommer föra med sig:

Jesaja 35:3-5, 10
”Ge styrka åt kraftlösa armar, stadga åt skälvande ben. Säg till de förskrämda: ‘Fatta mod, var inte rädda! Se, er Gud är här… Han kommer själv för att rädda er.’ Då ska de blindas ögon öppnas, och de dövas öron höra. Fröjd och glädje följer dem, sorg och suckan flyr.”

En ny svensk bibelöversättning håller på att framarbetas, kyrkoårets texter är redan klara. Det är en expanderad översättning som förtydligar nyanserna i grundtexten som annars kan falla bort i översättningen till andra språk. När jag läste dagens texter ur denna översättning var det några fraser i ovan verser som fick en för mig tydligare innebörd, och också kraftfullare.

Versen: ”Säg till de förskrämda” kan också översättas:
”Säg till dem som har panik, vars hjärta slår snabbt.”
Och frasen:”fröjd och glädje följer dem” kan betyda:
”glädje och lycka ska överraska, gripa tag, i dem.”

”Säg till dem som har panik, vars hjärta slår snabbt.”
Det den här verserna egentligen säger är att vi som Guds folk fått förmånen att berätta att Gud är här, att Han kommer och att Han kommer för att ge en evig befrielse. Att Han kommer överraska oss med en glädje som vi inte ens kan föreställa oss, en glädje som ska rycka tag i oss och överväldiga oss!

Vi är i advent. Vi tänder ljus och vi räknar dagar. Nu om någonsin så väntar vi! Vi vet att något är på gång, att något är just runt knuten. Det är inte bara jultomten med sina klappar som vi väntar på, utan förhoppningsvis väntar vi ännu mer på vår Kung. På vår Frälsare. På Honom som är den enda som kan överraska med en sådan glädje som beskrivs i Jesaja, och frälsa den som har panik, den vars hjärta slår snabbt. <

Något ska ske bortom frostig advent
Vi väntar en gåva som Herren sänt

Vi väntar för vi vet att Jesus, att födelsen av vår Kung är nära, att Herrens gåva snart är här. Och vi har av Jesus fått uppmaningen att berätta om vad och det vi väntar på.
”Säg till dem som har panik, vars hjärta slår snabbt.”
Och vi har fått uppmaningen att berätta om den glädjen som Han överraskar oss med.
”glädje och lycka som ska överraska, gripa tag, i dem.”
Gud har sagt åt oss att vi ska ge människor hopp genom att tala om att befrielsen är nära, att Guds rike är nära.

'Fatta mod, var inte rädda! Se, er Gud är här… Han kommer själv för att rädda er.'

Men en sak som jag tycker är väldigt spännande i Jesajas text är att den inleds med att beskriva något som skiljer sig från enbart ett berättande om något. Det stycke jag syftar på kommer först av allt i texten, innan uppmaningen att berätta om Guds befrielse.
”Ge styrka åt kraftlösa armar, stadga åt skälvande ben.”

Ordningsföljden i texten kan alltså tolkas som att berättandet om befrielsen inte nödvändigtvis är samma sak som att ”ge styrka åt kraftlösa armar, stadga åt skälvande ben”.

Det skulle betyda att vi som följer Jesus har en dubbel uppmaning eller uppgift från Gud. Att inte enbart berätta om Hans kommande rike- det vi väntar på och som kommer ge evig befrielse och glädje, utan också redan nu leva Guds rike här på jorden. Redan nu ”ge styrka åt kraftlösa armar, stadga åt skälvande ben”, på ett konkret sätt- även om det är en tillfällig styrka och stadga till dess Jesu eviga rike och befrielse träder i kraft.

Jag vill leka lite med den tanken, att vi har en dubbel uppgift från Gud, och visa på några saker ur bibeln som gör att jag tror att det faktiskt är en dubbel uppmaning vi fått.

Det finns en bön, Herrens bön eller Fader vår, som vi ber i våra gudstjänster året runt. En fras ur den är:
”Tillkomme Ditt rike, ske Din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden”…

Den sång vi sjöng innan jag började tala, ”Vi tänder ett ljus i advent”, är en sång som vi troligtvis sjunger varje advent. En textrad ur den sången är:
”Vi väntar en gåva som Herren sänt, en gåva av ett helt annat slag. En gåva olik de vi ge till varann var dag…”

Vi väntar på Guds rike. Guds rike med Jesus som kung. Ett rike som Jesus beskriver med orden:
(Joh. 19:36)
”Mitt rike hör inte till denna världen… mitt rike (är) av annat slag.”

Återigen. Ett rike, en gåva, av ett helt annat slag. Något vi är uppmanad att berätta om och på så sätt sprida hopp.

Men i denna adventstid när vi väntar på vår Kung, på Herrens gåva till oss, och för att påminn oss om det sätter i staken ett sparat ljus kan vi inte, FÅR VI INTE, stanna upp vid att vänta på det Herren sänder och som är av ett annat- av Gudomligt- slag. Vi får inte heller stanna upp vid att berätta om denna gåva till andra.

Även om Herrens gåva, Jesus som Frälsare, livgivare och Kung, är av ett annat slag än de vi kan ge till varann var dag, så MÅSTE vi- ja vi MÅSTE- låta Herrens vilja ske, inte bara i himmelen… utan SÅ OCK PÅ JORDEN, precis som vi ber om i Herrens bön!

Det innebär att vi faktiskt är manade att leva Guds vilja, leva Guds rike här på jorden redan idag, i våra privata liv och i våra församlingar. I våra samhällen och globalt. Vi har ett ansvar att undervisa om Guds rike och låta människor veta vad som kommer, men vi har också ett ansvar att leva riket redan nu.

Det enklaste sättet för att få reda hur vi ska göra det på bästa sätt är att se hur Jesus gjorde. Vilket sätt använde Han sig av när Han tog sig an det här dubbla kallet. Genom hela Nya Testamentet finns verser som pekar på hur Jesus undervisade om Guds rike- och hur vi som följer i Hans spår bör göra det.

Luk. 9:11
”Då lät han dem komma och talade till dem om Guds rike, och han botade alla som behövde hjälp.”

Luk. 9:2
”Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra de sjuka friska.”

Jesus talade om sitt rike, undervisade om det. Men Han handlade också i enlighet med det. Han botade sjuka, kom till de fattiga, åt med de utstötta och tröstade de gråtande. Han levde Guds vilja, Han levde Guds rike redan då Han var här hos oss.

Guds rike är av ett annat slag, den är inte av denna världen. Det är ett kommande, framtida rike. Men det är också ett rike som möter oss här på jorden. Just nu men inte ännu.
Se, er Gud är här… Han kommer…

Just det här samspelet mellan nu och sen, undervisning och handling, himmel och jord tycker jag beskrivs väldigt fint i Psaltartexten för idag:

Psalm 85:9, 11-12, 14
”Jag vill höra vad Gud säger… Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra. Trofasthet spirar ur jorden, rättvisan blickar ner från himlen…”

Jesus är inte en världslig kung eller härskare. Men Han kom till oss på jorden, Han levde som en av oss, mitt ibland oss. Och det var här på jorden som Han gjorde Sitt rike känt. Det var här Han visade hur Hans rike var uppbyggt och vad det baserades på. Det var här och genom Honom som himmel och jord som möts.

Trofasthet spirar ur jorden, rättvisan blickar ner från himlen…

Jag slog upp synonymer till orden: trofasthet och rättvisa. Och alternativa betydelser är solidaritet och opartiskhet.

Solidariteten spirar ur jorden, opartiskheten blickar ner från himlen…

Solidaritet som spirar ur jorden. Överraska med glädje. Bota dem som behöver hjälp. Ge styrka åt kraftlösa armar och vacklande ben. Himmel och jord som möts. Redan här, inte ännu. Det är stora begrepp, och det är ett fantastiskt förtroende vi fått, att försöka konkretisera dessa begrepp. Begrepp som hör Guds rike till.

Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra.

Att synliggöra Guds rike här på jorden är ingen liten uppgift. Men vi kan faktiskt ta oss an den uppgiften med ganska små medel. Jag tror att beslutsamhet, mod och fullt förtroende på att vi gör det vi är kallade att göra tar oss ganska långt.

Vet du om någon med skälvande ben och vars hjärta slår fort?
Gör som texten i Jesaja uppmanar oss, säg:
'Fatta mod, var inte rädda! Se, er Gud är här… Han kommer själv för att rädda er.'
eller se personen i ögonen och säg:
”Det här ordnar sig, Jesus lämnar oss inte. Han ska hjälpa oss igenom detta. Får jag be med dig?”

Vet du någon som förtvivlar, påminn om det Jesaja beskriver längre fram i sin text:
Då ska de blindas ögon öppnas, och de dövas öron höra. Fröjd och glädje följer dem, sorg och suckan flyr.
eller skicka ett julkort som visar att du bryr dig om och är beredd att anstränga dig för att visa det.

Känner du någon som är hungrig, ensam, som bor i ett hem där alkoholen förmörkar julhelgerna, någon som flytt från sitt land och för första gången möter julen i Sverige, någon som på grund av dålig ekonomi inte kan köpa presenter till dem han eller hon älskar… Gör som Jesus som:
”…botade alla som behövde hjälp.”
eller bjud hem någon på middag, ta ställning i de olika kampanjer som pågår mot våld och alkohol, förklara vad julen innebär för den som inte vet och gör varandra delaktiga, skänk det du har av ditt överflöd till den som saknar i presenter, kläder eller annat.

Inget av det här kan ge oss bonus poäng hos Gud, eller extra gunst hos vår Kung. MEN, kanske kan det vi gör rädda livet på någon. Inte enbart genom att han eller hon genom vårt handlande får bröd att äta eller kläder på kroppen eller tröst och hopp, utan genom att han eller hon får en glimt av Guds rike och tack vare det vågar öppna sitt hjärta för Jesus, och på så sätt bli del av det riket.

Guds rike är nära! Och vi är kallade att sprida det budskapet. Det är livsviktigt att vi gör det. Vi KAN inte sätta oss och tända vårt adventsljus och stanna vid det! Människor måste få veta. Vår Frälsare föds och Hans rike ska befria alla från lidande och död.

Luk. 10:9
”bota de sjuka som finns där och säg till folket: Guds rike är snart hos er.”

AMEN!

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s