Den där Jesus – Vem var Han? Vad gjorde Han? Fanns Han på riktigt?

Predikan Sörbrokyrkan 2012-11-24

Jag tror att det allra första att ta upp när man pratar om Jesus, vem han var och vad han gjorde, är frågan om Han verkligen funnits på riktigt.

Alla andra frågor blir liksom oviktiga jämfört med den enda frågan, för om Han aldrig funnits, vad spelar det då för roll vem man påstår att Han var eller vad Han gjort…

Det är en bra fråga och det finns flera olika svar på den.
Jag skulle kunna hävda att Jesus funnits och finns eftersom jag faktiskt träffat Honom, Han är levande i mitt liv idag. Det är ett svar som jag faktiskt tror på, men anledningen till att jag kan tro på det är ju att jag är jag.

Om du ska tro på det svaret så skulle det ju först och främst betyda att du måste sätta din tillit till mig och tro på mig… Och det rekommenderar jag ingen att göra, i alla fall inte utan att själv ta reda på om det jag säger är sant eller inte. Därför vill jag ge lite andra argument också, som ni kan undersöka själva.

En sak som kan vara viktig att fundera över är hur vi kan veta om en person i historien, vilken person som helst, har funnits. Vad brukar vi förlita oss på för att få reda på det?

Jo, det finns lite olika saker att tänka på och det första är vem som berättar att en person funnits. Finns det någon möjlighet att personen som berättar faktiskt har träffat den som det berättas om?

Ta till exempel den berömde filosofen Platon som levde några hundra år innan Jesus föddes och i ungefär samma område… De första texterna om och av honom skrevs flera hundra år efter att han sägs ha dött och alltså av människor som inte kan ha träffat honom. Men ändå förnekar de flesta inte att Platon funnits.

När det gäller Jesus så är läget ett helt annat.

Lite beroende på vem man väljer att lyssna på så var det vi idag känner till som nya testamentet färdigskrivet innan år 100 och Jesus dog ungefär år 32. De första skrifterna om Jesus skrevs bara 20-30 år efter att Han dött och uppstått! Alltså av människor som faktiskt sett och träffat honom själv! Det är ett helt annat läge när det gäller trovärdighet än för de flesta andra människor från samma tid!

Det finns dessutom många OLIKA personer som skrivit ner sina vittnesbörd om Jesus.
Inte nog med det, en annan viktig sak är att det finns källor som inte är kristna som också nämner att Jesus har funnits, bland annat en judisk historiker som hette Josefus.

Att det dessutom finns många tusen kopior av texterna i nya testamentet spridda över hela medelhavsområdet gör att också det ökar trovärdigheten.

Så när det gäller frågan om Jesus verkligen funnits eller inte så behöver ni inte tro på mig, utan det finns så mycket mycket mer vetenskapliga metoder att tro på än mina personliga upplevelser av Jesus.

Andra frågan blir då; Vem var Han?

Det är en fråga som är betydligt svårare att svara på och som många människor försökt svara på innan mig här idag och man har försökt svara på det på många olika sätt.

Många säger att man inte kan veta något om Jesus eftersom bibeln inte får räknas som källa till kunskap om Honom.

Jonas Gardell är en av de som säger så och i hans bok ”om Jesus” så beskriver han en bild av Jesus som bygger på det man kan veta genom arkeologi och andra ”vanliga” metoder för att få reda på historien…
Men mest bygger den faktiskt på rena påhitt. Han är inte ensam, utan det finns gott om människor som menar att bibeln inte är en bra källa och att det enda man verkligen kan veta är det som andra, utanför bibeln, säger och så behandlas ingen annan bok än bibeln. När det nu finns så många människor som säger så så kanske det är orättvist att ta Gardell som exempel, eftersom just hans bok är ovanligt dålig när det gäller trovärdighet, men jag väljer ändå att ta upp den eftersom den är så känd.

När det gäller detta om vem Jesus var, så handlar det till sist om tro.

Det går att ”tro på Jesus” på det sätt som Gardell tror på Jesus, eller på den Jesus han tror på, men det är inte den Jesus man tror på i kristna kyrkor, det är inte det en kristen tror, för en kristen tror att bibeln är det som främst visar oss vem Jesus är.

För mig tog det många år att inse det och jag behövde få höra många exempel på hur bibelns Jesus påverkar livet också idag för att kunna ta till mig det. Ja jag kunde inte ta till mig det förrän jag själv fått uppleva kraften i Guds kärlek genom Jesus.

Då och först då blev bibeln en öppen bok för mig och jag förstod att det den hade att säga om Jesus är sant! Jag kommer prata mer om bibeln och hur man kan se på och tro på den nästa söndag, på första advent, så just nu väljer jag att bara konstatera att jag utgår från bibeln när jag försöker beskriva Jesus.

Bibeln säger inget om Jesus utseende, så om man vill tro att Jesus såg ut som på bilden vi brukar ha på projektorn eller om man föredrar Gardells tandlösa gamla gubbe, det spelar inte så stor roll utan det som spelar roll är något helt annat.

Den viktigaste bekännelsen i nya testamentet är den som Thomas gör när han får träffa Jesus efter uppståndelsen. Vi kan läsa det i Johannes 20:28 och han säger ”Min Herre och min Gud.”

Den bekännelsen är själva grunden för den kristna bekännelsen. När vi säger att vi ska tro på Jesus, när vi ska bekänna hans namn, när vi ska hålla oss till Honom, när vi ska tillbe och prisa Honom, jag då syftar det hela tiden tillbaks på denna enkla bekännelse: Jesus är Herre och Gud!

Det är det vi bekänner och tror som kristna och därför vågar jag också säga att den bild av Jesus som Gardell och många med honom målar upp inte är kristen!

Just den frågan, om Jesus är Gud eller inte, är ju faktiskt något man inte kan komma fram till genom de vanliga historiska vägarna och det blir till sist en fråga om tro, men det är en viktigt fråga, så viktig att det faktiskt är en av de saker som verkar vara absolut viktigast för Jesu fiender att förneka…

Gardell är som sagt inte ensam utan förnekelsen av Jesus som Gud återfinns i till exempel Da Vinci Koden av Dan Brown, hos Jehovas Vittnen och andra sekter. Inte minst i Islam är förnekandet av Jesu gudomlighet central.

När det gäller den här frågan så kunde det bli en predikan i sig själv, men jag vill visa på några små saker, jag inte så små heller för den delen, som visar på vad Jesus själv trodde och hävdade.

Om vi börjar i gamla testamentet där Gud presenterar sig för Mose i den brinnande busken, och då säger Han så här: ”Jag är den jag är. Säg dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem.” (2 Mosebok 3:14)

I Johannesevangeliet 8:28 läser vi detta: Jesus sade: ”När ni har upphöjt Människosonen skall ni förstå att jag är den jag är…”

Förutom att Jesus alltså säger det själv i klartext så kan vi se om vi läser om Gud och Jesus i gamla och nya testamentet många många likheter:

Han är oföränderlig, Han är den enda frälsaren, Han är skaparen, Han är först och sist, alfa och omega, Han är den enda som kan förlåta synder, Han är ensam värd tillbedjan, Han är allvetande… (https://halleberget.net/2010/08/22/jesus-min-herre-och-min-gud/)

De här sakerna som bibeln alltså påstår att Gud är den ende som har eller kan, ja det kan eller är också Jesus!

Och det har en otrolig betydelse för oss när jag ska försöka svara på den sista frågan för dagen: Vad Jesus gjort för oss… För det blir då också frågan vad Gud gjort för oss!

I kolosserbrevets första kapitel 14-21versen så står det så här:
Genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.

De här verserna beskriver hur Jesus är den osynlige Gudens avbild, att vi genom Jesus kan se Gud och att hela Guds fullhet finns i Jesus! Dessutom förklaras vad Jesus gjort!

Genom Jesus har vi friköpts
Genom Jesus har vi fått förlåtelse för våra synder
Genom Jesu blod blir vi försonade med Fadern
Jesus är huvudet för kyrkan, som är Hans kropp

Allt som blev trasigt och fel rättas till genom Jesus
Det som är brutet mellan oss och Gud återupprättas genom Jesus

Vi får genom Jesus helt och hållet tillhöra Gud!

Vi behöver inte höra till en värld som är full av krig och elände, utan vi kan välja att tillhöra Gud och Hans rike.

Vi får tillhöra Guds rike och det gör en enorm skillnad att när vi trots att vi inte längre är en del av världen ändå drabbas av världens ondska, vet vi att vi hör till något annat, vi hör till något bättre.

Varje dag får vi på nytt överlåta oss till Jesus, för varje dag drar synden i oss och vi missar det Gud vill att vi ska göra med våra liv. Vi lever inte så som Gud vill…

Jag vill uppmana er alla att också idag överlämna era liv till Jesus, be om förlåtelse för det som blivit fel så att ni kan få resa er upp som heliga rättfärdiggjorda kristna!

Har du inte gjort det tidigare, så gör det nu i kväll, ta emot Jesus i ditt liv
Har du gjort det för ett halvt liv sedan, så gör det igen, vi kan aldrig leva tillräckligt nära Jesus

Det är vad jag önskar för oss alla här idag, att vi ska få leva helt överlåtna till Jesus, närmare och närmare Honom för varje dag tills dess Han kommer tillbaks i HÄRLIGHET!

Det här inlägget postades i Predikan, Undervisning, Värmlandsnäs. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s