Profetior, Islam, Politik och Ekonomi – del 1

Aktualiseras genom Dagen:

Lotta fick för en tid sedan höra en profetia som sa att det kommer gå ett svärd genom den kristna kyrkan och att skiljelinjen inte kommer gå mellan samfund eller trosinriktnignar, utan rakt igenom dem.

Skiljelinjen kommer bli Guds ord, bibeln, och huruvida man håller sig till den eller ej och detta kommer att splittra alla samfund och församlingar.

Min erfarenhet och upplevelse efter att ha besökt ett stort antal församlingar är att detta är en sanning som aktualiseras i dag. Allt för sällan låter vi Guds ord styra över våra handlingar som kristna eller verksamheter som församlingar. Pengar, känslor, traditioner, stat och samhälle tillåts ha ett större inflytande än bibeln över våra ställningstaganden som kristna.

Det finns några frågor som jag särskilt tänker på, inte för att de skulle vara viktigare eller mer avgörande än andra och inte för att jag inte tagit ställning i också andra frågor, utan för att de berör mig som person av olika anledningar.

Jag väljer att lyfta fram just dem, men självklart finns det också andra frågor att ta ställning i. Frågor jag kanske missat eller frågor jag inte prövat mot bibeln. Vi behöver ta ställning också till dem och då efter ett uppriktigt sökande i bibeln, och det återstår för mig att göra i många frågor.

Den frågor jag väljer att lyfta här handlar om Islam. Nästa inlägg kommer handla om Politik och Ekonomi.

Men låt oss börja med Islam
En anledning till att jag skriver detta inlägg över huvud taget är den debatt som blommat upp i kristna led om Islam. Man verkar i debatten helt frikopplad från vad bibeln vill säga oss utan talar endera i termer om kostnader för invandring, om en katastrofal islamisering av samhället och om hot mot den kristna kulturen. Eller så talar man om en ogrundad islamofobi, om islam som fredens religion och att vi behöver välkomna, acceptera och anamma denna kultur/religion.

Båda sidor i debatten är snara att döma ut varandra som än det ena och än det andra, man talar olika sorters maktspråk och tävlar i nyttjande av härskartekniker. En saklig diskussion går sällan eller aldrig att uppnå.

Så vad menar jag då att en kristen hållning bör vara?

Ja till att börja med så behöver vi inse att Islam inte är en fredens religion.

Det finns gott om problem med alla religioners företrädare, vi får inte glömma att inte heller kristendomen ses som värst fredlig av många i mellanöstern och arabvärlden. MEN vi måste också komma ihåg att en muslim som krigar gör det för att islam ser det som något gott, medan till exempel en kristen gör det trots att Jesus förbjuder det.

Så det är det absolut första. Islam är inte en fredens religion och det är dessutom ett stort problem för demokrati och samhälle när imamer anser sig stå över lagen och sharialdomstolar kräver specialbehandlng av sina anhängare. Islamiseringen är ett faktum i Europa idag och vi ska inte för ett ögonblick tro att islam i Sverige har ett annat mål med världen än islam någon annan stans.

Så hur ska vi som kristna möta detta då?
Till att börja med så ska vise vad Jesus säger om de som förföljer oss i Matteus 5:38-48
Vi ska vända andra kinden till och be för de som förföljer oss!

Vi ska lära av den barmhärtige samariern och ta hand om de av våra fiender som behöver hjälp, som kommer från krigshärjade länder och söker skydd i Sverige.

Det kan komma att betyda att vi gör det på bekostnad av vår egen bekvämlighet och det kan komma att betyda att vi gör det på bekostnad av vår privilegierade ställning i Sverige, vårt eget land. Ja, det kan betyda att vi till sist blir en förföljd minoritet i vårt eget land (om man vill tro de som målar ut de värsta scenarierna) men att sträva efter makt och privilegier här på jorden är inte ”the Jesus way” helt enkelt. Och trots att det är naturligt för oss, precis som ”öga för öga” är naturligt, så förväntas vi göra tvärt om.

Att stärka nationalstaten och den svenska kulturen och skicka hem alla flyktingar är inte en kristen lösning! Den kristna kyrkan lockades att göra detta av Konstantin och blev på det sättet en etablerad religion och kultur, men det var fullständigt förödande för Guds ord! Låt oss inte göra samma misstag igen!

Betyder det då att vi ska acceptera islam som en likvärdig religion som kritendomen?

Givetvis inte.

Det finns bara EN väg, och det är Jesus.
Inte Jesus som bara är en profet, en underordnad sådan till och med, utan Jesus som Guds son, ja inkarnationen av Gud på jorden!
Det är den Jesus som räddar och islams Jesus är inte densamme som kristendomens. Ja inte heller är deras allah densamme som vår Gud! Deras allah har ingen son och därmed bör diskussionen vara avgjord.

Islam är inte vägen till evigt liv och vi som kristna ska inte dra oss för att säga detta, utan frimodigt evangelisera också bland muslimer!

Vad får det då för konsekvenser att resonera på det här viset? Jo, att vi faktiskt som kristna får bereda oss på att vara en minoritet (vilket vi redan är om vi ska vara ärliga) och arbeta utan stöd från staten, utan privilegier och medvind, utan faktiskt ta vårt kors och följa Jesus. Vi kommer få uppleva förföljelse och utlämnas, precis som Jesus sagt. Matt 10:22, Matt 24:9, Mark 13:13, Luk 21:12, Luk 21:17, Joh 15:18-21

Det är ingen bekväm väg, det är ingen självklar väg utan en väg som ställer krav på oss att älska, och älska trots hotet mot vår trygghet och möjligheten att vi kommer förlora delar av vår ekonomiska trygghet.

Det är en väg som i ett mänskligt logiskt perspektiv är ohållbar, som är dårskap för människorna. En allt för radikal väg för en kristendom som lyder pengar, känslor, traditioner, stat och samhälle mer än bibelns ord men det är den väg som bibeln pekar ut åt oss. En kompromisslös väg och det är en väg som så många kristna gått före oss, inte minst under de första århundrandena av vår tideräkning.

FORTSÄTTNING HÄR

Lite länkar till den debatt som pågår:
Dagen
Dagen
Hela Pingsten
SEA
SEA
Mats Tunehag
Stefan Swärd
Stefan Gustavsson
Dessa mina minsta bröder

Det här inlägget postades i Nyhetskommentarer, Politik, Undervisning. Bokmärk permalänken.

25 kommentarer till Profetior, Islam, Politik och Ekonomi – del 1

 1. LeoH skriver:

  Jag borde skriva en mer utförlig kommentar än vad det nu blir, men jag gör det ändå.
  Jag upplever att du gör det lite lätt för dig, när du skriver: ”Det finns gott om problem med alla religioners företrädare, vi får inte glömma att inte heller kristendomen ses som värst fredlig av många i mellanöstern och arabvärlden. MEN vi måste också komma ihåg att en muslim som krigar gör det för att islam ser det som något gott, medan till exempel en kristen gör det trots att Jesus förbjuder det.”

  Om vi kristna beter oss lika krigiska som andra, vilket vi gjort och gör, då är vi ändå snäppet bättre än andra, för att vi gör det mot Jesus uttalade vilja. Det är ingen bra och trovärdig argumentationslinje. Kristenhetens långa historia av att försvara krig och delta i krig är inget enstaka misstag, utan har varit och är en integrerad del av kristendomen. Det är inte många kristna som genom århundraden, ända in i vår tid, som upplevt att de brutit mot Guds bud, när de dödat andra kristna eller människor av annan tro. Tvärtom. Det måste vi erkänna, men också ta en omfattande strid mot inom kristenheten. Jag tror inte, pga av egna erfarenheter av att försvara en radikalpacifistisk strategi bland kristna syskon, den striden kommer att bli lätt.

  • Roligt att du vill skriva Leo,
   Jag har full förståelse för det du skriver, men jag har väldigt svårt att förstå dina slutsatser.

   Min jämförelse handlar inte om de olika religionernas företrädare, inte någonstans. Den jämför två olika religioner. I den jämförelsen faller islam, då den förespråkar våld, medan Jesus inte gör det.

   När det sedan gäller kristendomens företrädare så påpekar jag, precis som du, att det är problematiskt då många faktiskt bryter sin Guds bud och tar till våld. Det du skriver i anslutning till detta är helt sant, den kristna historien är full av folk och religiösa ledare som tar till våld i Jesu namn.

   Jag menar ändå, och med bibeln som stöd, att de gör det trots Jesu bud, inte på grund av dem. Det jag inte förstår är hur du kan påstå att jag tycker att kristna ändå är ”snäppet bättre” på grund av detta. En muslim som följer sin gud eller en kristen som går emot sin, varför skulle den kristne då vara bättre? Det påstår i alla fall inte jag.

   Att ”Det [inte är] många kristna som genom århundraden, ända in i vår tid, som upplevt att de brutit mot Guds bud, när de dödat andra kristna eller människor av annan tro.” håller jag helt med om. Men vad säger det om Jesu undervisning? Inget! Det säger bara att dessa människor inte följt den! Dessutom styrker ditt påpekande just det jag försöker få fram i min bloggpost: Också de som kallar sig kristna följer andra värden än de Jesus satte upp och låter sina liv och sin moral styras av ”Pengar, känslor, traditioner, stat och samhälle” snarare än Jesus.

   När det sedan gäller om huruvida den kristna historien är eller ska vara normerande för vad Jesus vill och sagt verkar vi ha olika åsikter. Jag menar att det kristna historien är en historia av och om syndare och att denna historia inte på något logiskt sätt med nödvändighet måste anses som god eller som en del av Jesu undervisning. Jag har skrivit mer om det här: https://halleberget.net/2012/08/07/den-historielosa-protestantismen/

   Allt gott!

  • Peter Johansson skriver:

   Som kristen delar jag inte synen att krig alltid är fel. Jag delar alltså inte kommentaren ”MEN vi måste också komma ihåg att en muslim som krigar gör det för att islam ser det som något gott, medan till exempel en kristen gör det trots att Jesus förbjuder det.”

   Jesus förbjuder varken militärt våld i självförsvar eller personligt våld i självförsvar. Jesu lärljungar var kontinuerligt beväpnade på Jesus uppmaning:

   Och den som inte har ett svärd ska sälja sin mantel och köpa sig ett, för jag säger er att detta som står skrivet måste uppfyllas på mig: Han blev räknad bland förbrytare . Det som är sagt om mig blir nu uppfyllt.” De sade: ”Herre, här är två svärd.” Han svarade dem: ”Det räcker.”
 (Luk 22:36-38)

   Ni låter pacifismen besmitta sann kristen tro enligt min mening.

 2. LeoH skriver:

  Lennart, du kan inte frigöra din text från det sammanhang du placerat den i. Texten är, vad jag förstår, en undervisande text riktad till kristna. I detta första avsnitt är det Islam som är objektet för undervisningen. Du börjar undervisningen med att hävda, utan bevisning, att Islam inte är en fredens religion. Du hävdar också, helt utan stödbevisning, att islamiseringen av Europa är ett faktum och du hävdar, något ödesmättat, att Islam i Sverige inte har något annat mål med världen än Islam någon annanstans. Är verkligen Islam i Sverige och världen något entydigt? Du som är en kristen pastor skulle bli mycket förvånad om någon hävdade att kristenheten i Sverige och världen skulle ha samma mål. Du skulle nog fråga, vad är det för mål, vi påstås ha. Jag ställer samma fråga på muslimers vägnar. Hur ser Islams mål för världen ut?

  Jag kan ha missförstått vad du skriver, men jag upplever att jag på goda grunder tolkar dina varningar om framtida förföljelser, som direkt kopplad till Islam. Du skriver:
  ”Till att börja med så ska vise vad Jesus säger om de som förföljer oss i Matteus 5:38-48
  Vi ska vända andra kinden till och be för de som förföljer oss!” Visst det är sant, men hur sannolikt är det att just muslimer skulle vara förföljarna? Ser vi till sekulariseringen i Sverige, Europa och hela västvärlden, så är det väl mer troligt att förföljarna är andra än muslimer.

  Allteftersom jag skriver, så börjar jag inse varför jag var tveksam till att skriva min första kommentar. Jag förstår ju inte syftet med undervisningen. Varför utgångspunkten i Islam? Den är väl ingen förutsättning för förståelsen för hur vi kristna skall bemöta vänner och fiender. Vare sig de är kristna syskon, människor ur andra religioner eller sekulära ateister. Kristna skall aldrig möta våld med våld och alltid älska alla eftersom Gud älskar alla.

  • Leo,
   Du har helt rätt. Jag kan inte frigöra min text ifrån det sammanhang där den är skriven. Men jag menar samtidigt att det är orättvist att ta texten ur det sammanhang den är skriven och placera den i ett annat sammanhang.

   Låt mig förklara.
   För det första är texten skriven som ett inlägg i den debatt jag hänvisar till och också länkar till och behöver alltså läsas i den kontexten. Läsningen av texten förutsätter den förförståelse som ges av sammanhanget den ”publicerats” i och om man väljer att inte läsa in det sammanhanget så blir den mindre begriplig.

   Därför har jag till exempel inte med något av den ”bevisning” du efterlyser, det är helt enkelt något som inte ingår i textens syften och som återfinns i andra inlägg i debatten. Att i varje debattinlägg upprepa samtliga ståndpunkter i hela debatten är väl varken praktiskt möjligt eller ens brukligt?

   Du har rätt i ditt antagande att jag försöker skriva en undervisande text riktad till kristna, men det är inte hela sanningen utan texten är främst riktad till de som delar uppfattningen att islam som religion är problematisk. Om man inte delar den uppfattningen så hamnar fokus i diskussionen istället på frågan huruvida islam är ett problem eller inte, vilket då skulle kräva den ”bevisning” du berör. Nu är syftet, målgruppen och sammanhanget alltså ett helt annat.

   Du har också rätt i dina antaganden att jag menar framtida förföljelser, ja inte bara framtida för den delen, av kristna delvis är kopplat till islam. Att jag skriver delvis betyder för mig att islam inte är enda källan till förföljelse.

   Det är alltså det sammanhang som texten är skriven i och den blir säkerligen svårare att förstå om man inte läser den i detta sammanhang.

   Utifrån det sammanhanget kan poängen att understryka kristendomens pacifistiska grund i förhållande till just islam också lättare förstås.

   Till sist vill jag påpeka att jag är medveten om att jag missat att svara på några av dina direkta frågor med direkta svar, men jag menar att frågorna endera blir onödiga eller kanske är felställda utifrån det jag nu förklarat mig mena. Jag vill understryka att jag inte undviker att svara på dom av någon annan anledning än det och att jag gärna svarar på dem om du fortfarande tycker de är relevanta.

   Allt gott!

 3. LeoH skriver:

  Jag upplever nog det fullt rimligt, att förvänta sig någon form av bevisning, om man som du påstår att Islam inte är en fredens religion. De länkar du hänvisar till ger inget stöd för påståendet. Möjligen, om man vill göra en mycket välvillig tolkning, så visar de att finns grupper av muslimer som är våldsamma, men det gäller ju även kristna, judar, hinduer och budhister, men är det rimligt att dra, generella slutsatser av det, om religionerna som sådana. Upplever också att hänvisningen till bostadsområden, liknande Rosengård, i England som bevis för islamisering av Europa och Sverige är fullständigt orimlig och utan någon som helst förståelse för ekonomiska, sociala och politiska förhållanden. Det är ju inte så att muslimer sökt sig till Rosengård och liknande bostadsområden runt om i Europa. De har blivit hänvisade dit.
  Jag har sen jag började blogga 2004, först på Aftonbladets bloggportal (den bloggen med dess inlägg raderade jag 2007, när jag flyttade till WordPress.) skrivit en hel del inlägg om Islam/ muslimer i Sverige, Europa och världen. Jag tar ett exempel ur högen:
  http://holtter.wordpress.com/2009/01/19/likheten-i-argumentering-ar-slaende/

  • http://sv.wikipedia.org/wiki/Godwins_lag

   ”Godwins lag gäller bland annat de fall då en part jämför sin motståndare med nazister eller Hitler på ett direkt eller indirekt sätt i någon form av guilt by association (se nazistargumentet), men det är bara en av lagens tillämpningar. Lagen brukar åberopas för att påpeka att liknelser med nazister och Hitler är klichéartade och sällan relevanta.”

   Jag frågar dig fullt uppriktigt om det spelar någon som helst roll vad jag skriver som svar?

   Du har gjort klart att varken koranen kan gälla som källa, eller att historien ska ha tolkningsföreträde. Inte heller dagens förföljelser kan äga giltighet då de ju inte utförs av alla muslimer. Då detta är de källor jag har, det är de källor som finns förutom våra dagstidningar, och du redan har dömt ut dem, finns det knappast någon mening med att upprepa det du säkerligen hört och läst många gånger.

   Du har med all önskvärd tydlighet gjort klart att du inte delar min analys av läget och det respekterar jag givetvis. Tiden får utvisa vem som analyserat rätt och jag hoppas att det är du som får säga ”vad var det jag sa” till mig så småningom.

   Allt gott!

   • Peter Hall skriver:

    Hej Lennart
    Jag är villig att instämma i din uppfattning. Vad gäller LeoH, så är han i gott sällskap. När jag konfronterade förre ärkebiskopen K.G.Hammar, att han i en TV-debatt hade sagt, att Allah och vår Gud är densamma, så bekräftade han denna uppfattning. Jag behöver inte nämna, att han blev synnerligen uppbragt av min fråga.
    Att lägga fram bevis på att Koranen står i opposition till Bibeln är den enklare delen av problemet.
    Vi kan inte, som troende kristna, göra något annat än att träda upp för sanningen och förmana, tillrättavisa och avslöja islam. Jag frågade en gång en indisk föreläsare, som hade lämnat islam för kristendomen; ”Vem döljer sig bakom namnet Allah?” Svaret han gav hade jag väntat mig. Han menade Satan Djävulen.
    Det är inte lätt, om man vill hålla sig väl med muslimer, att förehålla dem sanningen, så som vi har delgivits den från evangelium. Deras stolthet kommer att kränkas.
    Det är ytterst få muslimer, som är så ödmjuka, att de vill låna sitt öra till det kristna budskapet. Dessutom riskerar en kristen att utsätta sig för fara, om han försöker omvända en tillbedjare till Allah.
    Vi får inte glömma, att vår Gud har tillåtit denna sista religion, att lägga stora delar av världen under sina fötter. Han har naturligtvis ett särskilt syfte med detta.
    Jesus har sagt, att om inte den tiden förkortades, så skulle intet kött bliva frälst.
    Vi vet, att han med sin muns anda skall döda ”den laglöse” och tillintetgöra genom sin tillkommelses närvaro. 2Tess.2:8

 4. LeoH skriver:

  Peter Hall, jag tyvärr bråttom till bussen, men du kan väl under dagen leta bevis i mina kommentarer till Lennart eller bland mina 780 blogginlägg för att jag anser Islam och Krintendom, Koranen och Bibibeln eller Muhammed och Jesus skulle vara samma sak. Du kommer inte hitta några sådana belägg.
  En diskussion kan inte bara bygga på påståenden utan belägg och det var det jag ville påtala för Lennart.

  • Peter Hall skriver:

   LeoH
   Jag litar på, att du inte jämställer islam och kristendom, för de båda religionerna har inget med varandra att göra. Jag påstod inte, att du hade sagt något annat, men ditt sätt att ta parti för islam fick mig att jämföra dig med K.G.Hammar.
   Vad vi skall ta parti för är sanningen, och islam kan absolut inte vara från den sanne Guden. Far icke vilse LeoH, Gud låter sig icke gäckas.
   Nu bygger båda religionerna på tro och inte vetskap, så vi kommer ingenstans, genom att försöka överbevisa den som opponerar sig.
   Men, frågar du en skriftlärd muslim om Bibeln är sann, så måste han svara dig, att den är förvanskad av de tidiga kristna. Annars får han inte Koranen, att framstå som sanningsenlig och det skulle ju vara ett underkännande för den egna tron.

   • LeoH skriver:

    Peter, på vilket sätt har jag tagit parti för Islam? Jag är kristen och inget annat.

    • Peter Hall skriver:

     LeoH
     Förlåt mig, om jag har dragit förhastade slutsatser, om var dina sympatier ligger. Du har ju alldeles riktigt följt apostelns uppmaning, att vi skall hålla oss väl med alla människor, så långt som det på oss ankommer.
     Men, förstår du inte, att islam går emot alla religioner? Den är den sist uppenbarade världsreligionen och av muslimer därför ansedd som den endast gällande.
     Vi har inget otalt med muslimer i allmänhet, men det hindrar ju inte, att vi med Bibelns hjälp lägger i dagen, vad som skiljer våra religioner åt.
     De häpnadsväckande lagar, som finns i GT återfinnes till stora delar i Koranen. Detta synsätt kan alltså få islamister, att begå de mest fasansfulla handlingar. Bibeln kallar detta för ”laglöshetens människa”. 2Tess.2:3-12
     Lika litet som vi kristna lever efter lagtexten i GT, lika litet lever de flesta muslimer efter de barbariska uppmaningarna i Koranen. Men, Koranens skrift har aldrig blivit upphävd eller reformerats till modern humanism, så när världen minst anar det, kan vissa element bland dess efterföljare faktiskt, med Allahs godkännande, utföra sådana gärningar, som Bibeln kallar laglösa.
     Jag uppmanar dig, att sätta dig in i de frågor, som har uppstått angående Koranens giltighet. Vi som kristna behöver inte och skall inte tiga om sanningen. Jesus vittnade om, att han hade kommit för att tala om sanningen, men världen ville inte lyssna på honom.
     Han sade; jag har kommit i min Faders namn, men ni vill inte taga emot mig. Den som kommer i sitt eget namn, (Muhammed) honom skall ni sannerligen taga emot.
     Problemet är bara , att Muhammed företräder en gud, som inte vi kristna tillbedjer. Nåväl, vi kan lämna islam ifred, om vi så önskar, men när Bibelns skrift går i uppfyllelse, och den har redan börjat uppfyllas, då skall vi se till, så att vi inte befinnes vara på fel sida om skiljemuren. Upp.20:7-10

 5. Jag vill passa på att länka till denna blogg, dit debatten tycks ha flyttat sig.
  http://holtter.wordpress.com/2012/09/08/debattetikens-markliga-roda-kort/

  Jag verkar ha hamnat i censur där, så jag postar mitt svar på detta inlägg här istället. Jag försökte skriva följande på den blogg jag länkat till:

  ”Goodwins lag får en tydligare innebörd om man också undersöker främst http://sv.wikipedia.org/wiki/Guilt_by_association vilket var fallet när du försökte täppa till munnen på mig genom att jämföra mig med nazist, om än indirekt.

  För övrigt omöjliggjorde du själv vidare diskussion genom att först be om källor, men sedan direkt definiera vilka källor som var tillåtna enligt dig. Jag skulle alltså inte tillåtas använda källor som kunde styrka mina påståenden, men ändå på något sätt bevisa det jag påstod.

  Åberopandet av Goodwins lag ledde i det fall som du lite halvhemligt hänvisar till (https://halleberget.net/2012/09/02/profetior-islam-politik-och-ekonomi-del-1/) inte till att diskussionen upphörde, utan jag öppnade för vidare diskussion när jag frågade dig om du alls var villig att fortsätta diskussionen, vilket jag antar att du inte är eftersom du inte svarat.

  Jag kan ärligt och uppriktigt säga att jag kommit att förvänta mig och se fram emot betydligt mer ärlig och rak kommunikation från din sida än att först sluta svara i diskussionen på min blogg och strax därefter ondgöra sig över de som är kritiska mot islam (via facebook) och sedan ett blogginlägg som detta.”

 6. LeoH skriver:

  Jag har inte underkänt några källor. Var har du t ex hänvisat till Koranen, så att jag kan gå till mitt exemplar och kontrollera ditt påstående att Islam inte är fredlig? Var finns källan till att Islam i Sverige inte har någon annat mål med världen än Islam någon annanstans. Hur än jag läste dina hänvisningar till debatten hittade jag inte något stöd för ditt påstående. Jag upprepar. Jag har inte underkänt några källor, utan jag är fortfarande helt okunnig om hur du kommit fram till att det pågår en islamisering av Sverige och Europa och att Islam är något helt entydigt över hela världen.

  • Den som läser koranen beskriver du på följande vis: ”“islamexperter” gör sig skyldiga till samma misstag, när de hämtar alla sina “sanningar” ur Koranen och helt bortser från islams traditioner och historia” och lite senare skriver du att dessa ”vadar i gungfly” medan du själv står på fast mark.

   På vilket sätt är detta inte att underkänna koranen som bevis eller källa? Om jag använder den så blir ditt redan givna svar att jag buntas ihop med ”Sverigedemokrater, okunniga journalister” fast i det sällskapet är jag ju redan i och med ”eller kristna från olika kyrkor och samfund”.

   Men du verkar ju nu välkomna också dessa agrument utan att falla tillbaks till guilt by association argumentaring, så givetvis ska jag då också ge dig dem.

   Du kommer dock få vänta någon dag, då jag har fullt upp med skola, jobb och familj för tillfället.

 7. LeoH skriver:

  Lennart, du har inte använt Koranen som källa. Du bara påstår det. Du kan inte heller motivera din ovilja att göra det, med att påstå dig veta vad jag skulle svara. Det är väl inget orimligt önskemål, att en påstådd religionskritik har religionens urkunder som grund.

  • Helt rätt. Jag har inte citerat Koranen eller några haditer, men jag har nu lovat att göra det om du ger dit till tåls.

   Anledningen att jag inte gjort det är alltså inlägget du länkade till där du ger din syn på icke-muslimer som hänvisar till Koranen.

   Eftersom du nu sagt att jag inte omfattas av det du skrev då, jag kan ju inte veta vad du ska svara, så kommer jag om.någon dag att ge dig hänvsningar.

 8. LeoH skriver:

  Jag släpper frågan om vad jag skrivit i mitt inlägg. Däremot ser jag fram mot en teologisk genomgång av Islam. Jag kommer att läsa, men vänta inga snabba svar. Det kanske mest blir frågor. Jag kommer att gå till de böcker jag har och också rådfråga med de muslimer jag känner. Det är viktigt att prata med dem det berör. I annat fall kan man hamna i samma sits som Jan Bergman, att han bekräftade, att mitsvan, som radio Islam anklagade judarna för, existerade. Han hade ju inte kontrollerat (eller bortsåg) från vad den judiska traditionen sa om saken. Självfallet hade den judiska tolkningen företräde och Radio Islam fälldes och Jan Bergman fick leva med skammen om falsk vittnesbörd.

  • Då jag inte vill dröja med mitt svar får du här ett svar som till största delen är formulerat av andra. Det jag upprepar har jag hämtat från en katolsk hemsida där prästen Daniel Adner står som ansvarig utgivare. http://www.katoliknu.se/html/priest_da.htm

   Att jag väljer just en katolsk hemsida beror på att jag själv brukar kritisera katolska kyrkan skarpt, men att jag erkänner att de har goda poänger i en del frågor. Dessutom tycker jag mig ana att katolska kyrkan har förtroende hos dig, men det är mest ”läst mellan raderna”

   En annan anledning till att jag inte själv väljer att gå igenom mina böcker för att skriva ett eget svar är att det faktiskt inte var mitt syfte med denna artikel. Som jag redan påpekat så vänder jag mig till kristna som redan delar min uppfattning om islam. Artikeln handlar alltså inte om att sprida denna uppfattning, vilket skulle kräva mer av den bevisning du efterlyser.

   Jag är av uppfattningen att det du här får att läsa med stor sannolikhet inte kommer få dig att ändra uppfattning om islam. Med samma grad av sannolikhet tror jag inte heller att ditt eventuella svar kommer att förändra min syn. Jag har nämligen själv försvarat islam med alla till buds stående medel, så inget av det du kan säga är något som jag inte själv tidigare sagt vid något tillfälle.
   En av de erfarenheter som var dyrköpt för mig handlar just om detta som du trycker på; Att tala med dem det berör. När det gäller att försvara och sprida islam är det nämligen tillåtet att ljuga för ”otrogna”… (hänvisningar till detta finns i artiklarna).

   Jag skriver detta för att tala om att jag inte har för avsikt att gå in i en debatt i denna fråga och att jag med stor sannolikhet inte kommer fortsätta diskussionen om detta just här. Om jag skriver en artikel med syftet att driva frågan blir det givetvis en annan sak. Om du i och med det vill se det som att du vunnit diskussionen så står det dig fritt att tycka detta.

   Svar och korankällor finner du här:

   Är islam en fredsälskande religion?
   http://www.katoliknu.se/html/rel_islam15.htm

   Det islamiska Dhimmi-systemet: Fredlig samexistens?
   http://www.katoliknu.se/html/rel_islam23.htm

   Icke-muslimers rätt i en islamisk stat
   http://www.katoliknu.se/html/rel_islam20.htm

   • LeoHeoH skriver:

    Vid mina år är tanken på vinster i diskussioner enbart glyttiga önskedrömmar. Tack för länkarna. Jag har två av artiklarna i en särskild mapp för intressanta artiklar i min dator. Så via de artiklarna men också andra källor t ex Kallistos Ware ”Den ortodoxa kyrkan.” Jag har nog mer dragning åt den ortodoxa traditionen och skulle söka mig dit om jag skulle lämna Svenska Kyrkan, vilket för ögonblicket inte är aktuellt eftersom jag upplevde en kallelse 1 advent 1991 att återvända till SvK efter 20 års organisatoriska frånvaro och 30 års mentala ointresse.
    Jag har inte heller försvarat Islam vare sig med ”alla till buds stående medel” som du säger att du gjort. Jag har däremot alltid, ända sen jag var mycket ung, inte bara accepterat påståenden, utan alltid krävt lite mer av bevisning och dokumentation.
    Ditt uppfattning att jag försvarar Islam och Peter Halls påstående att jag tagit parti för islam , påminner mig om när jag för många år sedan såg en match i fotboll mellan Västerås SK och IFK Västerås. Det året hade IFK en engelsk tränare och laget var oerhört giftigt vid fasta situationer. Jag höll på VSK, men kunde låta bli att säga till min kamrat att IFK var helt suveräna vid fasta situationer. Jag minns hur en kille framför oss på läktaren vände sig om och blängde ilsket på och sa: ”Håller du på IFK din fan?”
    Nå detta om detta. Fortsatt samtal, diskussion eller debatt känns meningslös, så det är bäst vi slutar här.

 9. Ping: Profetior, Islam, Politik och Ekonomi – del 2 | Hälleberget

 10. Arne Strand. skriver:

  Svärdet genom den Kritna så kallade Kyrkan.
  Läs kommentarerna.

  http://andreassv79.wordpress.com/profetiska-tilltal-som-galler-sverige-eller-andra-platser/

  Arne Strand.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s