Tidens tecken – Jesus kommer snart!

Genom att jag kommit att allt mer intressera mig för frågan om Israel så har jag också mer och mer kommit i kontakt med begreppet ”tidstecken”, alltså vilka tecken man ska se strax innan Jesus kommer tillbaks.

Jag tror att när man talar om tidstecken så behöver man ha några saker klart för sig och jag vill därför börja med dessa.

Först: Som alltid när det gäller profetior så gäller rådet i Första Thessalonikerbrevet 5:19-22 Släck inte anden, förakta inga profetior men pröva allt. Ta vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags ont.

Det andra som är centralt när det gäller tidstecknen är det som står i Matteus 24:32-36 (och Markus 13:28-32) Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära, utanför dörren. Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

Jag tror därför att det är viktigt för den som är kristen att känna till dessa tecken och vara uppmärksam på dem, men samtidigt pröva allt och inte lockas att ta reda på mer än vi kan!

Några verser tidigare varnas vi för detta med att springa efter tecken och under, eftersom det kan röra sig om falska frälsare och profeter (Mark 13:22-23 och Matt 24:24-25) så var på din vakt! Tro inte att allt är tecken som folk säger är tecken!

Med det sagt, alltså att yttersta försiktighet rekommenderas när man söker tidstecken och att man per definition inte ska tro på den som säger att han eller hon vet med säkerhet, så vågar jag mig vidare i mina spekulationer.

Utgångspunkten för vad jag menar är ett sunt förhållningssätt till Jesu återkomst är helt enkelt att vi inte kan veta. Ingen kan veta, men vi kan och ska förvänta oss att det sker snart och det sker när vi inte förväntar oss det.

Likt ett barn som ligger och låtsas sova på födelsedagens morgon så vet vi att det ”snart” kommer vara sång och tårta på sängen och vi väntar med spänning och glädje på det som ska komma, men barnet vet inte vad föräldrarna tänkt sig och kanske blir det inte sång och tårta förrän efter frukost, eller till och med efter skolan på eftermiddagen. Vi vet att det är snart, vi vet att det blir bra, men exakt när, det är upp till Pappa!

Vi kan inte heller med säkerhet börja räkna ”årsveckor” och annat för att ge oss ett ungefärligt hum om vilket årtionde eller så det skulle kunna inträffa. Det är och förblir en förborgad hemlighet och de profetiska tidsangivelserna i bibeln bör tas med ett par kilo salt. De ska en dag bli uppenbarat, oh happy day, men tills dess så får vi vänta på ”snart”.

Jag tänkte nu ta upp några av de vanligaste bibelställen man hänvisar till när det gäller tidstecken och börjar med Markus 13:3-8 (och Matteus 24:3-8). Här undervisar Jesus om de tecken som vi ska kunna känna igen den sista tiden på:

När han satt på Olivberget, mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom, frågade de: ”Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet på att tiden är inne för allt detta?” Då sade Jesus till dem: ”Se upp så att ingen bedrar er. Många skall komma under mitt namn och säga: Det är jag, och de skall bedra många. Och när ni får höra stridslarm och krigsrykten, låt då inte skrämma er. Sådant måste komma, men det är ännu inte slutet. Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det blir jordskalv på den ena platsen efter den andra och det blir hungersnöd. Detta är början på födslovärkarna.

Matteus fortsätter med verserna 9-14

Då skall man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk skall hata er för mitt namns skull. Då skall många komma på fall och ange varandra och hata varandra. Många falska profeter skall framträda och bedra många. Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad. Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma.

Vad får vi ut av dessa stycken?
Många ska utge sig för att vara Jesus, eller åtminstone tala i Hans namn.
Det ska vara stridslarm och krigsrykten, jordskalv och hungersnöd.
De kristna ska förföljas och vara hatade
Falska profeter ska framträda.
Evangeliet ska predikas i hela världen.

Vad ska vi tro om det då?
Jo, jag menar att detta visar att ”snart” är en lämplig beskrivning på när Jesus kommer, för allt detta känner vi igen!
Men utifrån detta är det (enligt mig) omöjligt att säga något mer än ”snart”, för dessa saker har varit sanna i många många år, och det har alltid varit, och är alltjämt ”snart”. Det enda det möjligtvis bevisar är att Gud inte räknar tid på samma sätt som vi gör…

Andra tidstecken som jag menar är viktiga att lyfta fram, kanske främst för att de berör många i de kristna församlingarna är 2 Timoteus 3:1-5 och 2 Timoteusbrevet 4:3-4

”Det skall du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar; de blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningar mer än Gud. De bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem.”

”Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna.”

Nu är detta inte heller något nytt, utan något som genom kyrkans historia varit vanligt, att man struntat i bibeln och dess bud för att föda sig själv. Det jag möjligen tycker mig se är att den tid vi nu lever i ser en ökning av detta, inte minst med den nya ekumeniken och den ohejdade marknadsekonomin där legender och egoism härskar fritt. Det jag däremot INTE säger är att vår tid saknar motstycke eller att det inte kommer bli värre, så inte heller det är någon fingervisning om när ”snart” skulle vara.

En sak som jag finner ganska intressant är hur en del tycks förutspå en stor väckelse eftersom Jesus snart kommer. Själv menar jag, med stöd av Andra Tessalonikerbrevet 2:1-4 och Första Timoteusbrevet 4:1-3, raka motsatsen. När tiden närmar sig så kännetecknas det snarare av ett avfall från tron än en väckelse. (Möjligen skulle man, om man verkligen verkligen vill, kunna läsa in en väckelse hos det judiska folket).

När det gäller vår herre Jesu Kristi ankomst, då vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda, om man hänvisar till Anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud.

Anden säger uttryckligen att under den återstående tiden skall några avfalla från tron och lyssna till andar som bedrar och till demoners läror, spridda av hycklande lögnare med bortbränt samvete, folk som förbjuder äktenskap och kräver att man avstår från föda som Gud har skapat till att ätas under tacksägelse av dem som tror och som känner sanningen.

En liten lustig detalj i dessa verser är att det varnas för folk som ”hänvisar till Anden […] och säger att Herrens dag är här” men den detaljen väljer jag att inte gå djupare in på.

Hur är det då med Israel som tidstecken?
Det som från början fick mig att ta upp tråden om tidstecken var som sagt mitt sökande efter en hållbar teologi kring Israel i dess många betydelser. Anledningen till att dessa två ämnen kommit att bli besläktade är att många menar att den sekulära staten Israel är ett av dessa tidstecken.

Mycket av staten Israels värde som tidstecken kommer ju givetvis att bero på om man menar att staten är uppfyllandet av löftet till Abraham i Första Mosebok 22:17 och 15:18-20
”jag välsigna dig och göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och dina ättlingar skall inta fiendens städer.”
och
”Herren slöt då detta förbund med Abram: ”Åt dina ättlingar ger jag detta land, ända från Egyptens flod till den stora floden, Eufrat, keniternas, kenisseernas, kadmoneernas, hettiternas, perisseernas, refaeernas, 21amoreernas, kanaaneernas, girgasheernas och jevuseernas land.”

Eller om man menar att 1 Kungaboken 4:20-21 och Nehemja 9:7-8 har rätt och löftet uppfylldes redan då.

När det gäller staten Israel och den allt större koncentrationen av det judiska folket i regionen så menar jag att det inte kan avfärdas utan vidare. Men jag menar också, och kanske främst, att det inte ska ha någon som helst betydelse för hur vi väntar på Jesus och att vi inte ska ägna oss åt att räkna ut tider, dagar och år utifrån staten Israel.

Israel eller inte, tidstecken eller inte, vi ska ALLTID vara beredda, för INGEN vet när det kommer hända!

Det enda vi vet med säkerhet är att det sker SNART och att vi måste vara vakna och beredda!

Det här inlägget postades i Livet, Undervisning. Bokmärk permalänken.

13 kommentarer till Tidens tecken – Jesus kommer snart!

 1. Arne Strand. skriver:

  DU Skilj på Herren Jesu tillkommelse i NT., Ex. Upp.1;10.,
  samt,
  HERRENS tillkommelse till Israel., Sak.14;4.

  Blanda inte ihop vad som är skrivet till och gäller Jesu Kristi Lokalförsamling,
  med vad som gäller Israel.

  Arne Strand.

  • Hej Arne och välkommen hit.
   Läs gärna detta innan du fortsätter kommentera https://halleberget.net/moderering/

   Sedan undrar jag om inte din kommentar betyder att Gud har två olika folk och handlar med dem på olika sätt? Eller missförstår jag dig?

   • Arne Strand. skriver:

    Guds två Folk.
    Upp.Bok.Kap.11 och 7.
    Guds två Vittnen i kap 11 är Israelerna och Hedingarna i kap 7.

    Vidare –
    Är vi två Duvungar som inte tål sanningen rakt på bara ?
    Det står Skrivet –

    ” Vännens slag givas i trofasthet men Ovännens kyssar till överflöd ”!.

    Enligt min uppfattnings så måste jag tåla sanningen om jag går ut offentligt här på internet,
    jag skulle aldrig klaga på någons uppfattning eller utsaga gällande mig själv ty,
    jag är inte Herre över någons tro.

    Arne Strand,

    • Jag upplever nog att det blir problematiskt att utan vidare tolka uppenbarelseboken på detta sätt. Hur får man till exempel ihop den tolkningen med efesierbrevet 2:11-22 och i synnerhet 2:12 och 2:19?
     Eller för den delen med verser som galaterbrevet 3:28?

     När det gäller rättigheten att uttrycka sig på Internet så gäller fortfarande vanligt folkvett. Det kallas för netikett.

     Det är inte en rättighet att uttrycka sig hur som helst och var som helst på internet, utan det är upp till ägaren av varje hemsida att avgöra vad han eller hon vill ha för ton i samtalet. Precis som man inte kan gå hem till vem som helst och bete sig hur som helst bara för att vi har åsiktsfrihet i Sverige så kan man inte kräva att få bete sig hur som helst ”hemma hos” någon på nätet.

     Jag är tydlig med att jag förväntar mig en viss ton och sans i inläggen på min hemsida men det betyder inte att kritik är förbjuden.

     Det betyder bara att tonen behöver vara civiliserad.

     Till och med mycket allvarlig och hård kritik kan framföras utan att hänge sig åt påhopp.

     Jag upplever att du gått över gränsen med en del av dina formuleringar och ordval och ber dig därför att kommunicera mer civiliserat. Lägg dock märke till att jag varken censurerat eller tagit bort dina kommentarer, utan väljer att låta dem finnas kvar samtidigt som jag ber dig om en förändring.

     Jag anser mig inte på något sätt stå över kritik eller tillrättavisning, men jag vill att det ska ha sin grund i bibeln och att det ska ske på ett vettigt sätt.

     • Arne Strand. skriver:

      Käre du – Jag citerar –

      Jag upplever nog att det blir problematiskt att utan vidare tolka uppenbarelseboken på detta sätt. Hur får man till exempel ihop den tolkningen med efesierbrevet 2:11-22 och i synnerhet 2:12 och 2:19?
      Eller för den delen med verser som galaterbrevet 3:28?

      Kommentar – I Uppenbarelsetältet i GT samt i senare i Templet fanns 12 stycken 7 armade Ljusstakar – sammalunda i Upp.Boken i NT finns 7 stycken 7 armade ljusstakar,
      dessa symboliserar HERRENS 7 – faldige Ande i GT samt Lammets 7 Horn i NT.

      Detta visar att det fanns 12 distinkta Gudsfolk med HERRENS Andes Fullhet i GT,
      samt 7 distinkta Gudsfolk med Lammets 7 Horn/Andar i NT.

      Vi måste skilja på vad som är skrivet Till Israel som Nation,
      och vad som är skrivet till Kristi Lokalförsamling,
      och även Den Universella Församlingen,
      ty eljest uppstår kaos även om dessa tre saker handlar om principer som är Andligt domsamma.

      Uppenbarelseboken gör alltså skillnad Mellan Kristna Hedningar och Kristna Israeler,
      precis såsom skrivet är –

      ”De sjöng Moses sång och Lammets sång”,
      Hänvisande till de båda Gudsfolken.

      Kristna hedningar har ju inte heller löfte om något ”Löftesland på Jorden”,
      som Israelerna hava.

      Vad ni i övrigt anför så är det självklarheter men,
      om ni upplever mig stötande,
      så får ni väl hålla till godo med mig såsom en Dåre,
      eller så gör ni det inte.

      Ske Guds vilja !.

      Arne Strand.

      • Intressanta tankar, men jag måste erkänna att jag inte håller med dig.

       I din uppräkning hamnar du på inte mindre än 19 ”Gudsfolk”! Verkligen? Är det ”en hjord – en herde”?

       Hur som helst så undrar jag fortfarande hur du tolkar efesierbrevet 2:11-22 (i synnerhet 2:12 och 2:19) samt galaterbrevet 3:28 om det inte alls berör förhållandet mellan judar och kristna som Guds folk?

       Sedan undrar jag givetvis hur du avgör vad som är skrivet till ”Israel som Nation” då begreppet Israel i både gamla och nya testamentet har många olika betydelser?

       Ytterligare en fråga dyker upp för mig när jag ser tillbaks på det du skrivit. Menar du att Han som ska komma i Sakarja 14:4 och Jesus i uppenbarelseboken 1:10 och framåt inte är densamma?

 2. Arne Strand. skriver:

  Av tidsbrit tar jag just nu upp bara följande –

  Ytterligare en fråga dyker upp för mig när jag ser tillbaks på det du skrivit. Menar du att Han som ska komma i Sakarja 14:4 och Jesus i uppenbarelseboken 1:10 och framåt inte är densamma?

  Kommentar – I GT Talas om HERRENS/JEHOVAs KOMMANDE och i NT OM Herrens Kommande.

  Jesus säger – ” Så skall Människosonen var på sin Dag ” ! Om vi tar Bibeln på allvar när den talar om många Guds söner samt Kollar Gudsnamnet Herren HERREN i GT,
  så får vi i detta Gudsnamn i GT – Adonai JEHOVA/Herren HERREN – där Adonaj är pluralis av Adon Herre.

  HERREN/JEHOVAH sade till min Herre/Adon ser David i sin syn i Psaltaren.

  Där tror både Judiska Utläggare och Hednakristna att Adon syftar på Kristus/Jesus,
  men icke.
  Adon här är Den Levande Gudens Enfödde Son, en Son som uppenbarades för David vid dennes Pånyttfödelse.

  Det heter i NT – Nu ser vi ju på ett dunkelt sätt – såsom i en spegel – med då skall vi se Ansikte mot Ansikte – och vi skall bliva Honom lika – ty vi skall få se Honom såsom han är.

  Så – det finnes flera Guds Söner men bara En Kristus.”

  Andevärlden är väldigt svår att förstå,
  och jag vill inte lämna någon djupare förklaring av skäl jag föredrar hålla för mig själv.

  Skriftens Utagor är viktiga – inte utövrer vad skrivet är – och det som ännu är fördolt hör Herren vår Gud till.

  Egna Andliga Upplevelser är här viktiga men hör till det fördolda.

  I korthet.

  Arne Strand.

  • Arne Strand. skriver:

   Vidare .-

   I din uppräkning hamnar du på inte mindre än 19 ”Gudsfolk”! Verkligen? Är det ”en hjord – en herde”?

   Kommentar – Är då inte enligt edert förmenande det – En Hjord -En Herde -i de Samfund med olika Församlingar du tillhör samt i alla de övriga Samfundens Församlingar ?

   Är då Kristus Delad ?

   Enda orsaken till uppdelningar i olika Gudsfolk är ju att alla Gudsfolk inte kan vara bara på en ena plats på Jorden – Den universella Församlingen.

   Arne Strand.

   • Jag håller som du säkert förstår inte med dig i detta heller, då det förutsätter en hemlig kunskap och uppenbarelse som går emot det de kristna helt från den första församlingen trott och som bibeln vittnar om. Jag håller mig, så gott jag kan, till bibelns ord och mäter varje påstådd ny uppenbarelse mot den.

    Denna hemliga uppenbarelse väljer du dessutom av skäl som du inte vill redovisa att inte dela med dig av så att anden bakom uppenbarelsen kan prövas så som Guds ord bjuder oss att göra.

    Det finns en ande som verkar i hemlighet och som inte låter sig dras fram i ljuset av Guds ord och Ord.

    När det gäller antalet gudsfolk så talar nya testamentet endast om ”Guds folk” i en enda bemärkelse och det är de som tagit emot Kristus, de är ett folk och har en herde oavsett var i världen de befinner sig. Att deras liv under denne Herde tar sig olika ut beroende på tid och plats betyder inte med nödvändighet att de är olika folk. I all synnerhet inte som, vilket jag redan skrivit, NT bara nämner ett enda ”Guds folk”.

 3. Arne Strand. skriver:

  Det står skrivet – ” det som är uppenbarat gäller för oss och våra Barn till Evig tid och,
  det som ännu är fördolt hör Herren vår Gud Till ” !.

  Min Ande är Mycket Väl i Ljuset genom den Utläggning jag gav,

  den är inte Hemlig och vi har inte alla samma Pund.
  Det finns en Andlig Nådegåva – Gåvan att skilja mellan Andar – som kan avslöja Villsefarna Andar – Hur rätt de än Talar Matt 7;21-23.
  Paulus skriver att – Guds Folk får bedömma honom efter vad de ser eller Hör av honom själv,
  han ville inte Blåsa upp sig med Övermåttan Höga uppenbarelser.

  Eder sissta utsaga gäller Den Universells Församlingen – inte den lokala – som i de 7 församlingarna i provinsen Asien enligt Upp,Bok.

  Jag tror nog att vi kan sluta här- För Ni verkar enligt mitt förmenande inte vara en Man med Andegåva som det heter – så ni kommer aldrig förstå vad jag lägger fram.

  Jag skall dock giva ett sissta vittnesbörd !.

  Arne Strand,

  • Arne Strand. skriver:

   Ett sissta vittnesbörd med Kommentarer –

   http://andreassv79.wordpress.com/profetiska-tilltal-som-galler-sverige-eller-andra-platser/

   Adjö och Tack för mig.

   Arne Strand.

  • Är det så att din utsaga om att vara en duvunge inte gällde mig?

   När jag ifrågasätter hemlighållandet av andliga äventyr eftersom det omöjliggör biblisk prövning så blir ditt svar att jag inte ”är en man med andegåva” (var nu det uttrycket är hämtat från?) och att du inte vill diskutera mer.

   Det är synd att du inte tillåter dig att bli prövad mot bibelns ord, för inför evigheten är det det enda jag är beredd att sätta min tillit till.

   Bibeln varnar oss för att tro på den som hänvisar till anden och inget annat när han gör uttalanden om den sista tiden. Därför nöjer jag mig inte med ditt ord på att du är Guds talesman utan begär att enligt Guds eget ord få pröva det mot skriften.

   Om detta gör mig oandlig eller oemottaglig för dina teorier så må det vara hänt.

   Jag redovisar öppet och tydligt var min tro kommer från och vilka andliga upplevelser jag gör. Tills du gör sammalunda är det åtminstone inte jag som blir svaret skyldig.

   Gott och väl, det är givetvis upp till dig om du inte vill diskutera mer och jag låter det vara med det. Jag står dock till er tjänst när och om ni vill fortsätta diskussionen.

  • Varför är du så agresiv?
   Om nu tycker att din medbroder inte har någon nådegåva,
   Vilken nådegåva har du som kan berömma det????
   Är du förmer än din broder??
   Kärleken överskyler överskyler mycket ont!
   Kärleken förhäver sig icke! Den blåser icke upp sig!
   Kärleken tål allt.
   Den sätter andra högre än sig själv!
   Och den har icke anseende till person. Och inte häller Gud!
   Jag menar som Paulus som var ringare än alla.
   Jag menar att även jag har Guds ande!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s