Alla under är inte från Gud.

Predikan i pingstkyrkan i Årjäng 2012-06-03

För några veckor sedan satt jag här i bänken och lyssnade på Morgan när han berättade om en kamp han haft med något som jag tror han beskrev som en svart gestalt. När han talade såg jag inom mig något som jag känt länge, något som jag talat om flera gånger och som jag vill tala om här idag.

Den svarta gestalt som Morgan talade om griper omkring sig här och nu.

Den jagar efter själar, den förleder, den lockar, den hotar och det gör den inte främst bland de som vi ibland lite överlägset säger befinner sig ”i världen”, nej det är i våra församlingar kampen står!

Det är i de kristna församlingarna, denna och andra, som den svarta gestalten sträcker ut sina armar och griper, tar tag, och vinner segrar!

Under stora delar av Morgans predikan såg jag detta och då skrev jag också en hel del av det jag ska säga till er här idag.

Det finns en ande i församlingen som utger sig för att vara ljusets tjänare. Det finns en ande som gör alla de rätta sakerna, som ber så att det låter rätt, som säger alla de rätta sakerna och som ger kraft och makt, men den anden är INTE från Gud!

Det ser gott och ”andligt” ut, men gömmer vassa krokar i allt det som ser gott ut och de krokarna drar oss i fördärvet!

Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar. Så står det i 2 Kor. 11:14-15

Det är inga konstigheter! Det är ingenting att förvåna sig över!
Det är förutsagt och vi är varnade!

Jesus själv sa att det skulle bli så i de sista dagarna, i Matteusevangeliet 24:24 och Markusevangeliet 13:22 står det exakt samma samma sak, att Jesus sa: Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda.

Också Paulus är tydlig med det som ska komma och han skriver i andra Tessalonikerbrevet 2:9-10 Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet.

Johannes stämmer in i varningarna när han skriver i första Johannesbrevet 4:1 Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen.

Till och med Petrus stämmer in i varningarna och skriver i andra petrusbrevet 2:1-3: Men det fanns också falska profeter i Israels folk, liksom det även bland er kommer att finnas falska lärare som smugglar in fördärvbringande kätterier; de kommer till och med att förneka den herre som har friköpt dem och störtar sig därmed i fördärvet. Många skall följa dem i deras utsvävningar och dra skam över sanningens väg. I sin själviskhet skall de utnyttja er med hjälp av påhittade historier.

Se er omkring!

Det handlar inte om att det en gång ska komma falska profeter som utför under och tecken utanför församlingen, att folk ska lockas av det som finns utanför, utan det sker mitt ibland oss!
I Första johannesbrevet 2:18-19a står det: Mina barn, detta är den sista tiden. Ni har hört att en antikrist skall komma, och nu har också många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden. De har utgått från oss men hörde aldrig till oss.

Hur kan det vara så?

Ja, så konstigt är det ju inte. Det är det enklaste sättet att komma åt oss helt enkelt. Jesus visste det för i Johannesevangeliet 4:48 säger han ”Om ni inte får se tecken och under, så tror ni inte.” och Gud ger oss tecken och under genom sin Helige Ande. Läs bara Apostlagärningarna!

I 2:43 står det: Alla människor bävade: många under och tecken gjordes genom apostlarna. I 4:30 Sträck ut din hand och bota de sjuka, låt tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. I 5:12 Genom apostlarna skedde många tecken och under bland folket. I 6:8 Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket.

Ni ser!

Tecken och under överallt! Det är INGET fel på tecken och under och vi ska INTE ta avstånd från dem! Tvärt om så tror jag att kyrkan i Sverige idag behöver MER tecken och under.

Det är så som Jesus säger och som jag redan läst: ”Om ni inte får se tecken och under, så tror ni inte.” och i Första Timoteus 2:4 får vi ju reda på att Gud vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen.

Så klart att Gud vill att alla ska komma till tro, och Han vet att vi behöver tecken och under för att komma till tro, så varför skulle vi göra oss av med det? Klart vi inte ska!

Men det betyder INTE att alla tecken och under kommer från Gud och det betyder INTE att alla tecken och under leder till insikt om sanningen och tro på Jesus Kristus!

Bibeln ger oss inte ett enda exempel på en andegåva som inte behöver prövas!
Vi kan inte säga att helande, tungotal, profeterande eller vad det nu kan vara, alltid kommer från Gud! Tvärt om blir vi varnade för att tecken och under lika gärna kan komma från den onde!

Det är en varning vi verkligen behöver ta på allvar i den tid vi nu lever i!

Men gör vi verkligen det?

Inom kyrkan i stort beklagar man sig ofta över hur sekulariserat vårt land är och att det därför skulle vara svårt att evangelisera. Jag skulle vilja säga det motsatta!

Överallt finns det andliga saker som många följer!

Många av de andliga sakerna, icke kristna och anti kristna andliga saker, är också något som letar sig in i våra församlingar och jag har hittills inte varit i en enda församling där jag inte stött på det!

Inte en enda!

Ett exempel är när profetians gåva blir reducerad till att handla om att förutse framtiden. När man liksom tror att profeterandet inte handlar om något annat än att ha tillgång till ett horoskop som Gud godkänt!

Min uppmaning till den som gör så är: Läs profetböckerna i gamla testamentet! Handlar de mest om att förutse framtiden? Hesekiel och Daniel har stora delar som handlar om den yttersta tiden, men långt ifrån allt är sådant material. Nej en profets uppdrag var lika mycket att se in i samtiden och tala ut Guds vilja med sin församling! Profeten talade om vad som var fel i Guds församling och hur man skulle handla i en given situation.

Ett annat exempel på den där anti-kristna andligheten är när man börjar kommunicera med de döda, med spöken, eller andra andar och andeväsen. Den andligheten praktiseras öppet i flera församlingar och kyrkor, bara att man kallar andarna för helgon istället, för att dölja sanningen.

Vi är på många ställen i bibeln förbjudna att kommunicera med andar och de döda, men vi tycks vilja finna vägar att göra det ändå. Hälsningar från ”andra sidan” och liknande som vi inte bör befatta oss med om vi vill följa Guds bud i bibeln är mer eller mindre vardagsmat och allt fler möjligheter till spiritism öppnas med helgonböner och annat.

Ytterligare ett exempel är när man ser det andliga som en väg till personlig utveckling och att komma i kontakt med sitt inre. När Jesus bli reducerad till en livscoach och när man tror att känslan är det som ska avgöra om något är sant och rätt.

Ja kanske är det detta tredje exempel, att känslan för styra, som är det allvarligaste.

Många tycks tro att en bra gudstjänst eller predikan är en där det känns bra, där det känns andligt. Man tror att om man själv som individ eller ens beteenden blir bekräftade är det rätt och riktigt.

Den bibliska prövningen blir ersatt av någon slags känslobarometer och huruvida ett budskap eller en manifestation av Anden är sann och god blir beroende av om publiken får det de vill ha!

När det är så, då är vi riktigt illa ute!

Paulus beskriver det perfekt i andra Timoteus 4:3 där det står: Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar.

Detta är sant lika mycket i kyrka och församling som det är utanför!

Människor söker efter det som kan ge dem det de vill ha, den upplevelse deras känsla säger att de vill ha, snarare än att fråga om det är vad de verkligen behöver eller om det är sant eller inte!

Ett exempel på detta är när människor söker efter ett sammanhang för man känner en tomhet, en rotlöshet, och då blir plötsligt äldre samfund bättre än yngre, eller äldre religioner bättre än yngre, utan att man bryr sig om om de är rätt eller fel!

Känslan styr, den kliar, och man går dit man får den kliad, man väljer den lärare som säger det man vill höra oavsett om det är sant eller inte!

Men vi behöver inte göra det!

Som kristna har vi ett alternativ, för vi har tillgång till Jesus Kristus.
Vi har tillgång till Den Helige Ande och till Faderns vilja, och vi kan följa den!

Vi kan om vi vill avslöja den onde när han har tagit sig in i församlingen och skördar själar!

Hur kan vi göra det?

I Efesierbrevet 6:10-17 står det:
Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord.

Vi har Guds rustning och vi har fått vapnet: Andens Svärd!

Andens svärd som är Guds ord.

Guds ord beskrivs som just ett vapen, ett svärd, på ytterligare tre ställen i bibeln:

I Hebreerbrevet 4:12 där det står: Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.

Och på två ställen i uppenbarelseboken, 1:16 I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt, tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft. Och 2:16 Vänd om! Annars kommer jag snart till dig och strider mot dem med min muns svärd.

Det är alltså Guds ord, ordet vi finner i bibeln, vi ska använda för att avslöja det som inte är Helig Ande utan istället är den ondes falska tecken och under!

Så vad säger bibeln? Hur kan vi få stöd av den för att pröva andarna?
Hur kan den hjälpa oss att skilja mellan de olika andarna?

Jag har inte alla svar, och de svar jag ger er ska ni självklart också pröva.
Men pröva med bibeln!
Jag blir gärna tillrättavisad, men då får det vara med bibeln som grund och inte med traditioner, ämbeten, tyckanden och känslor, utan med bibeln.

Hur ska man då pröva?

Det finns ett antal frågor man kan ställa sig utifrån vad bibeln säger om Anden och den viktigaste handlar om Jesus.

Ja, allt handlar om Jesus.
Jesus är bibelns kärna och stjärna.
HAN är vår frälsning!
HAN är skapelsens höjdpunkt!
HAN, JESUS, och ingen annan!

Just det är också det viktigaste kriteriet för att det verkligen handlar om Den Helige Anden och ingen falsk ande.

Blir Jesus upphöjd?
Johannesevangeliet 15:26 När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.

Apostlagärningarna 1:8 Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

Johannesevangeliet 16:13-14 Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta.

Den Helige Anden flyttar hela tiden fokus till Jesus och upphöjer, förhärligar Honom. Inte sig själv.

Om någon genom att göra under och tecken börjar upphöja sig själv, en organisation, en annan person, ett ämbete, en kallelse, en yttring av Anden eller vad det nu kan tänkas vara. Ja då går det tvärt emot vad Jesus själv säger om den Helige Ande!

Är det främst Jesus som blir upphöjd?
Det är den första frågan vi ska ställa oss och också den fråga som absolut flest falska lärare och profeter faller på…

En annan fråga man tidigt kan ställa är om prövning tillåts eller inte?
Tillåter profeten, läraren eller den som gör under och tecken att tecknen och läran prövas? Tillåter lärjungarna och efterföljarna till en ledare att deras lärare prövas och ifrågasätts?

Församlingen är inte bara tillåten att pröva, utan har som uppgift att göra det. I första Korintierbrevet 1:29 står det Som profeter får två eller tre tala, och de övriga skall pröva vad som sägs och i första Thessalonikerbrevet 5:19-22 Släck inte anden, förakta inga profetior men pröva allt. Ta vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags ont.

Den tredje frågan jag uppmuntrar er att ställa är: ”Är detta till uppbyggelse?”
Paulus skriver om detta i första korintierbrevet. I 14:26 skriver han: Vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med: sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt skall syfta till att bygga upp. Och i 12:7 Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta.

Ytterligare en fråga som ligger nära denna, som också finns i första korintierbrevet, är om det sker med ordning eller under kaos. I 14:32 och 33 står det: Profeternas ande behärskas av profeterna; Gud är inte oordningens Gud utan fridens.

Det både kan och ska ske behärskat alltså, men utan att profeten för den delen kan befalla över Anden! Vi fortsätter i första korintierbrevet men nu i 12:11 Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

Det är alltså Anden som bestämmer över gåvorna, även om profeten behärskar den så att det blir till nytta och uppbyggelse! Att det inte är den som fått Anden som gåva som befaller, ja det blir ännu tydligare i Apostlagärningarna 5:32 Om allt detta kan vi vittna, och likaså den heliga anden som Gud har gett åt dem som lyder honom.

Det är alltså den som lyder, inte den som befaller, som har den heliga Ande och en lydnad och underkastelse under Jesus är nödvändig. Vi behöver bekänna att Jesus är Gud helt enkelt.
Ingen som är fylld av Guds ande säger: ”Förbannelse över Jesus”, och att ingen kan säga: ”Jesus är herre”, om han inte är fylld av den heliga anden. Så står det i första korintierbrevet 12:3

Jag vill skicka med en sista sak från Galaterbrevet 3:2 som kan användas för att pröva: Svara mig på en enda sak: var det genom att fullgöra lagen som ni fick Anden eller genom att tro på vad ni fick höra?

Så om det finns krav på laggärningar kopplade till undren och tecknen, om man måste göra något för att få del av det, så är också det något som talar mot att det skulle vara Guds Ande som är verksam. Anden kan inte framkallas med trollformler och speciellt formulerade böner eller för den delen goda gärningar.

Det finns mycket mer att säga och detta vara några saker till att börja med. Saker som är enkla att se, enkla att komma ihåg och enkla att avslöja.

Vi har verktygen så vi har ingen ursäkt för att låta bli att pröva!

Vi har vapnet, vi har Guds ord, så vi kan inte vika från striden med den svarta ande, den mörka gestalt som griper kring sig i våra församlingar! Gud kallar på oss, så låt oss gå ut och strida mot mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna.

——-

Några av er kanske känner sig arga efter det jag sagt idag.

Till er och till er alla säger jag: Pröva det jag säger!

Men pröva det utifrån bibeln och kom ihåg att jag inte är en predikant som ”kliar er” och alltid säger det ni vill höra.

Om ni väljer att förkasta eller förbanna det jag har sagt, så gör det då först efter att ha frågat er om ni gör det för Jesu skull, eller för någon annan orsak.

Använd Guds ord, be och låt Jesus leda er i sanningen, pröva det som sker, pröva mirakler, helanden, tungotal och profetior.

Pröva allt, för allt kommer INTE från Gud!

Som jag tidigare sagt får ni gärna ifrågasätta och kritisera, eller försöka övertyga mig om att jag har fel, men jag säger som en av de teologer jag mest respekterar:

Om man inte får mig övertygad genom Bibelns bevis och klara grunder […] så segrar de Bibelns bevis jag visat på. Mitt samvete är bundet till Guds ord. Jag varken kan eller vill ta tillbaka något, eftersom det är varken tryggt eller hederligt att verka mot sitt samvete. Här står jag och kan inte annat. Gud hjälpe mig. Amen.

Det här inlägget postades i Predikan, Undervisning. Bokmärk permalänken.

7 kommentarer till Alla under är inte från Gud.

 1. Staffan Humlebo skriver:

  Det gäller att vara i Anden när jag bedömer/dömer vilka som är skrymtare, som Waldenström kallade dem, och vilka som inte är det. Inga texter hjälper om jag har något annat intresse! Å andra sidan är allt ljuvligt solklart när Anden verkligen är närvarande. Det är så märkligt.

  • Det kan jag hålla med om.

   Om det verkligen är DHA som är verksam så stämmer det dessutom med bibeln. Den bibliska prövningen menar jag är helt nödvändig och att förkasta en sådan stämmer inte med Anden!

   Gåvan att skilja på andar är en gåva som bekräftas av bibelordet. Den som har den gåvan behöver inte rädas bibelns ord.

   Waldenström bedömde ju vem som var ”skrymtare” utifrån devisen ”Var står det skrivet?” och det får väl kallas biblisk prövning om något.

 2. Peter Hall skriver:

  Lennart
  Du skriver, att vissa tecken och under kan komma genom en ”Ljusets ängels” förledande. Jesus menade, att de som inte är emot oss är med oss. Försöker den mörka makten blanda sig i verksamheten i församlingen, men resultatet gagnar det goda, vad kan man då säga om detta?
  Först när ”det börjar osa katt” har man anledning att draga öronen åt sig, eller hur Lennart?

  • Om någon ondskans hantlangare gynnar församlingen för sina egna syften… Pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt ont.

   Att ta emot det goda får ALDRIG legitimera det onda!

   Vi ska INTE godta det onda bara för att det råkar komma något gott med det! Det onda har ingen plats i församlingen! När folk drev ut demoner i Jesu namn utan att höra till församlingen så sa Jesus just det att de skulle få fortsätta. MEN han legitimerade dem INTE som en del av församlingen!

   Om den mörka makten gör gott för församlingen så ta emot det, men låt den inte bli del av församlingen.

   Inte menar du väl att allt är frid och fröjd så länge ondskans ande gör sig nyttig????

   • Peter Hall skriver:

    Käre Lennart,
    Du tycks ha blivit något upprörd av min kommentar.
    Nej, jag menar inte att ondska skall tollereras i församlingen. Det är ju skrivet; visa bort den ifrån er som är ond.
    Men, om det kommer något gott, varför då misstänka ondskans ande för detta?
    Det är ju skrivet, att kärleken fördrager allt, tror allt.
    Jag instämmer med, att den som har gåvan att skilja mellan Guds ande och antikrists ande inte behöver lägga ett lock på bibeln. Nej, träd upp i tid och otid och avslöja det som kan resultera i det ondas inblandning i församlingen.

    • Ja jag blir upprörd, för att INTE pröva bara för att det känns gott och ser riktigt ut går rakt emot det Jesus och hans apostlar lär oss i bibeln.

     Och det är inget att förvåna sig över, Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar. 2 Kor. 11:14-15

     Också det som ser gott ut, till och med det som ser ut att komma från ljusets ängel kan vara falskt och vi behöver vara vakna.

     Det kan se gott ut, men vi vet inte förrän efter vi prövat om det verkligen är gott!

     • Peter Hall skriver:

      Lennart,
      Du har svarat klokt. Går något som kan te sig gott, rakt emot vad bibeln lär, så avstår vi från detta. Kan du ge några exempel på något, som skulle kunna framstå som gott, men ändå vara emot Guds vilja?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s