Guds ord är levande och verksamt…

Predikan Sörbrokyrkan 2012-05-06

Guds ord är levande och verksamt.
Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.

Så står det i Hebreerbrevct 4:12

Guds ord är levande och verksamt.

Och det är just Guds ord vi ska titta lite närmare på idag för det har en oerhörd betydelse för vår församling och det vi gör.

Till att börja med ska vi reda ut lite begrepp.
Vad är Guds ord?

Guds ord, med stort O, brukar vara reserverat för Jesus och det kommer från det som så fint kallas för Johannesprologen, alltså de första verserna i Johannesevangeliet (1:1-5, 14, 16-18)

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss.

Det är alltså det som Guds Ord betyder först och främst; Jesus

Men ofta när vi pratar om Guds ord så menar vi ord från Gud, orden vi finner i bibeln, ord OM Jesus, inte Jesus själv.

Hur kan man då säga att bibeln är Guds ord?
På vilket sätt är den Guds ord?

Ja, den första ledtråden har vi fått i det jag redan sagt, det är ord OM Ordet, om Jesus, och HELA bibeln har Jesus som ”kärna och stjärna”. Gamla testamentet bereder vägen för Jesus och syftar hela tiden fram mot Honom, Evangelierna berättar om Hans liv, breven berättar om vad som hände sedan och vad som en dag ska komma att hända, men allt har en fokuspunkt i mannen Jesus från Nasaret.

Fokuset på Jesus är alltså första kriteriet för att bibeln är Guds ord, men sedan hävdar också bibeln i sig själv det. I Andra Timoteusbrevet 3:14-17 står det så här om gamla testamentet: Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.

Nya testamentet, ger alltså Gamla testamentet dess status som ”inspirerad av Gud”, men hur är det med Nya testamentet?

Ja, när det gäller nya testamentet och dess status som Guds ord så finns det många hyllmeter skrivet om det och jag har verkligen inte läst allt, men jag vet att nya testamentet har Jesus i fokus, det är ord om Ordet så att säga, så det är ju en bra början.

I Nya testamentet kan vi alltså läsa om Jesus och det är vad han säger om nya testamentet, eller egentligen om nya testamentets författare, eller berättare, som gör att vi kan se nya testamentet som Guds ord.

I Johannesevangeliet 20:21-22 säger Jesus till apostlarna: ”Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” Sedan andades han på dem och sade: ”Ta emot helig ande.”

Och i Matteusevangeliet 10:40 säger han till dem: Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot den som har sänt mig.

Jesus sänder apostlarna, och den som tar emot dem tar emot Honom, den som tar emot deras ord tar emot Guds Ord.

Apostlarna började sprida Guds ord, och vi kan läsa lite från Apostlagärningarna för att se vad som hände när de gjorde det!

Apostlagärningarna 4:31 handlar om den första pingsten, som vi snart ska minnas och fira:
När de hade slutat be skakade marken där de var samlade, och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord.

De förkunnade ordet, och vad som hände då läser vi i Apostlagärningarna 6:7
Guds ord vann spridning, och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron.

Men det var liksom inte nog, utan Guds ord fortsatte att sprida sig och tillväxa. Står det i 12:24

I Apostlagärningarna 17:10-13 kan vi läsa om Paulus och Silas i staden Beroia: Så snart de kom dit gick de till synagogan. Judarna där var mera vidsynta än de i Thessalonike. De tog emot ordet med stor beredvillighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om allt detta stämde. Många av dem kom till tro, liksom åtskilliga ansedda grekiska kvinnor och män. Men när judarna i Thessalonike fick veta att Guds ord förkunnades av Paulus också i Beroia, gav de sig dit och hetsade upp folket även där.

Ordet förkunnades, de som lyssnade tog det till sig och de vände sig till skrifterna, alltså den del av bibeln som de hade, för att se om det stämde!

De följde det som står i Första Tessalonikerbrevet 5:21 pröva allt. Ta vara på det som är bra

Och nu börjar vi närma oss lite av en poäng!

Hur kunde de i Beroia veta om det Paulus och Silas kom med verkligen var Guds ord? Jo, de prövade det genom att forska i skrifterna! Hur kan vi då, när vi ska sprida Guds ord vara säkra på att det är Guds ord vi sprider? Jo, genom att hålla oss till bibeln, så att det vi säger håller för en biblisk prövning!

För det är ju också vår uppgift, att sprida Guds ord, ordet om Ordet, berättelsen om de goda nyheterna, evangeliet! Spridandet av ordet började med apostlarna, men slutade inte med dem!

Vi förbereder oss för att göra det nu i höst, eller rättare sagt göra en extra ansträngning för att göra det lite mer än vi gör nu, och en del av att sprida Guds ord måste ju vara att känna till det! Att vara bekant med Guds ord. Att läsa bibeln helt enkelt!

Finns det då inget annat än bibeln som är Guds ord? Kan Gud inte tala genom annat bibeln?

Jo, så klart!
I Fjärde Mosebok 22:21-35 så berättas att Gud talar genom en åsna och i Första Kungaboken 19:12 om hur han finns i ett stilla vindsus, så visst kan man finna Guds tilltal utanför bibeln!

Jag tror att man kan finna Guds ord hos en del kristna som fått i uppdrag att förvalta och förmedla det till Guds folk, den kristna församlingen.

Jag tror att till och med predikanter kan vara ett redskap för Gud att framföra Hans ord.

MEN PRÖVA ALLT!
Bara för att en del av vad en predikant säger KAN vara Guds ord, så behöver inte ALLT han eller hon säger vara det! Bara för att Gud KAN tala genom naturfenomen så behöver inte ALLA naturfenomen vara budskap från Gud! Bara för att Gud KAN tala genom en åsnas mun, så är inte ALLA ljud en åsna gör Guds ord!

Vi ska pröva allt, och det gör vi precis som de kristna i Beroia, genom att jämföra det med bibeln!
Bibeln är det Guds ord, det vittnesbörd om Jesus, som dömer alla andra vittnesbörd!

Det är för att ni ska kunna pröva det jag säger till er här idag som ni har fått de små lapparna med bibelverser på och det är därför jag lägger ut mina predikningar på nätet. Pröva och behåll det som är bra! Men kom ihåg att det är bibeln som dömer det jag säger och att passa oss för det som det varnas för i Andra Timoteusbrevet 4:3 Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar.

På baksidan av lappen med bibelverser så finns en bild. Det är en bild av en asp som jag tänkte ha till ved. Men som ni kanske vet så skjuter ju aspen skott så snart man huggit ner den och det blir en väldig massa sly.

Ett sätt att slippa det är att ringbarka trädet. Man skär bort barken så att trädet suger ur näringen ur rötterna och dör utan att skjuta skott och så slipper man allt sly. Så hade jag tänkt göra och för fyra år sedan ringbarkade jag flera träd i kanten på ett gärde. Jag hade hört att det kunde ta något år innan trädet dog helt med den här metoden, men jag hade inte bråttom.

Men år efter år var trädkronan grön. Trädet såg friskt och helt ut. Till en början tänkte jag inte på det, men sedan blev jag fundersam och begav mig dit för att inspektera lite närmare och det är det jag tagit kort på.

Stammen var död, men jag hade missat en remsa bark som var kanske bred som ett lillfinger och genom den lilla remsan hade trädkronan fått näring och överlevt! Ja som ni ser på bilden, i högerkant av det avbarkade, hade till och med den lilla lilla remsan börjat växa och den är nu tjock som en arm!

Livet fann en väg!

På samma sätt är det med bibeln, med Guds ord!
Genom historien har den kristna kyrkan blivit frestad på olika sätt. På 2-300 talet när den katolska kyrkan bildades frestades man av världslig makt och genom att ta den makten så ringbarkade man liksom det friska trädet, vinstocken, församlingen.

Men Guds ord fanns kvar, man lyckades inte få bort det helt, och det försåg delar av trädet med näring och genom historien kan man se hur den näringen fått grenar att skjuta ut från den döda stam som är maktens kyrka är och de har blommat upp med nya friska löv. Tyvärr har också de delarna snabbt ringbarkats, men den torra stammen har inte helt kunnat kväva det friska.

Katolska kyrkan är på inget sätt unik i detta, utan samma tendens finns i alla andra kyrkor och samfund också. Förnyelse, liv och friskhet kommer när man vänder tillbaks till källan, bibeln, Guds ord, men detta kvävs snart av traditioner som begränsar, och allt som oftast dödar, Guds ord!

Jesus själv försöker göra oss uppmärksamma på problemet med att låta traditionen styra i Markusevangeliet 7:13 där han säger: Så sätter ni Guds ord ur kraft genom de regler som ni har ärvt och för vidare.

Jag tror inte att jag har fel när jag säger att det också till viss del har hänt här i Värmlandsnäs Missionsförsamling! ”Så har vi alltid gjort” och ”så har vi aldrig gjort”, och varianter på det, är två ganska avslöjande kommentarer.

Men Guds ord låter sig inte bindas av traditioner, utan det är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.

Ett levande och verksamt ord låter sig inte hindras av att vi aldrig gjort på det ena eller andra sättet, eller att vi alltid gjort på ett annat sätt, nej det finner en väg. Guds ord finner en väg.

Och det har makt!

I Lukasevangeliet 4:1-13 kan vi läsa om hur Jesus prövas, och vad är det som får tyst på djävulen? Jo, när Jesus läser, eller citerar, ur bibeln!

Guds ord har makt!

I Efesierbrevet 6:17 beskrivs Guds ord som Andens svärd och i Uppenbarelseboken 1:16 beskrivs Jesus så här: I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt, tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den lyser i sin kraft.

Så låt Guds ord få framgång på Värmlandsnäs, ordet som är Andens svärd, Svärdet som är Jesu tunga.

Vi har att förvalta det ordet och svinga det svärdet och med Guds hjälp ska vi också göra det!

Amen!

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Guds ord är levande och verksamt…

 1. Peter Hall skriver:

  Hej Lennart,
  Nog får kronan det vatten och mineraler den behöver, för detta transporteras i veden uppåt i stammen. Men, rotsystemet däremot förtvinar, på grund av utebliven näring från kronan, eftersom du har skurit av ledningsmöjligheterna genom att ringbarka aspen. Den beredda näringen från kronan till roten går nämligen i tillväxtlagret (cambium) under barken, som du har skurit bort.
  Att aspen aldrig dog, beror på att du missat skala bort all bark, så roten ändå fick den lilla näring den behövde. Det är roten som skall dödas, för att inga nya uppslag skall skjuta upp.

  Med vänlig hälsning
  Peter Hall

  • Tack Peter,
   Ja, så gick det när jag försökte förklara något jag själv inte kan…
   Nåja. Liknelsen blir förvisso en aning haltande, men det är ju ändå så att trädet levde ”genom” den lilla strimma bark som jag missat och som sedan växte sig större,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s