Maria – Orsak till frälsningen och Nådens källa…

Predikan från Ludvika 2011-12-18

Herrens Moder är titeln för den fjärde Advent som vi firar idag.

Maria

Maria som har så många olika namn.

Himlarnas drottning, Guds moder, All nåds källa, Förmedlare av all nåd, kyrkans moder, drottning över allting, ”förespråkerska, beskyddarinna, hjälparinna och förmedlarinna” (Lumen genitum), orsak till frälsningen (RKK katekes 494), Syndarnas advokat, Syndarnas tillflykt, Faderns brud, Frälsningens medåterlöserska, Upphöjd över änglarna, Änglarnas drottning, Livets vattens källa, Himlens port, Guds paradis, Guds tabernakel, Skapelsens drottning, Herrens kropps tempel…

Ja detta är bara några få av alla de titlar och egenskaper som ges till Maria.

Det finns mer. (Se här)

Mycket mer.

Till exempel så lärs det ut att hon var ständig jungfru, att hon själv föddes av en jungfru, att hon tagits upp till himlen med kropp och själ, att hon är fri från både arvsynd och personlig synd, att det är Marias böner som ska befria våra själar från döden (RKK katekes 966) och att det är hennes bön som ger oss ”den eviga frälsningens gåvor” (RKK katekes 969).

Detta är titlar och egenskaper som mer eller mindre jämställer Maria med Jesus, ja ibland till och med ställer henne över Jesus.
Och det är inte vem som helst som säger och lär ut detta, utan stora kyrkor och mäktiga män.

Det kunde väl vara gott och väl om det inte vore för att Guds eget ord, Bibeln, säger något annat, om den alls säger något, om alla dessa fantastiska saker som en del säger om Maria.

Bibeln säger till exempel inget om Marias upptagning till himlen, inget om hennes födelse, inget om Marias egen mor och därför inget om att hennes mor också skulle varit jungfru. Detta är saker som man mycket senare i historien ansett av någon orsak vara passande och därför bestämt är sant, utan att bry sig om sanningshalten i påståendena.

När det gäller andra saker, som att Maria var ständig jungfru så säger bibeln en del. Förutom att det talas om Jesu bröder på ett flertal tillfällen, vilket då borde tyda på att Maria fått fler barn och då troligen på det vanliga sättet, så står följande i Matteus 1:24-25 När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus.

Maria var alltså jungfru fram tills Jesus fötts, för Josef rörde henne inte förrän efter det, dessutom är Jesus Marias förstfödde enligt Lukas 2:7, något som per definition betyder att han är den förste av flera, annars hade han varit den enfödde. Jesus är Guds enfödde son, men Marias förstfödde.

Så bibeln har en del att säga om Maria som evig jungfru, och det bibeln har att säga talar tydligt emot att det skulle vara så.

När det sedan gäller om Maria var syndfri så har bibeln följande att säga: Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud i Romarbrevet 3:23, det är ju det som är hela saken är med Jesus, att vår frälsare tar bort våra synder.

Om det nu, mot förmodan, skulle vara så att Maria skulle vara ett undantag från de ”alla” som syndat, så säger hon ändå själv att hon behöver en frälsare i Lukas 1:47, något som hon inte skulle behövt om hon varit syndfri.

Bibeln säger alltså en del om Marias syndfrihet, och inte till fördel för de som lär ut den.

Att sedan Maria är delaktig i vår frälsning som någon slags förmedlare eller att det skulle vara hennes böner för oss som frälser oss… Ja lyssna på första Timoteus 2:5-6 Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus och i Romarbrevet 8:34 står det Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss.

Det allra mesta av de fantastiska saker som sägs om och tillskrivs Maria är alltså mest påhitt utan grund och om bibeln har något alls att säga i saken så motbevisas de dogmer och läror som framförs.

Hur kan jag säga något sånt här?

Hur vågar jag gå emot allt det som lärs av dessa stora kyrkor och mäktiga män?

Hur vågar jag stå här och vara kritisk till att upphöja Maria, Jesu mor?

En dag ska jag stå inför Jesus och stå till svars för vad jag sagt här idag.
Jesus kommer fråga mig varför jag vägrat upphöja hans mor… så jag behöver ju grunda mina ord i mer än bara personligt tyckande, eller hur?

Ja, jag tycker det i alla fall och därför undrar jag hur Jesus såg på Maria.
Upphöjde han henne över andra? Gav han henne företräde framför andra?

Jag vill läsa två bibelställen för er som jag tycker svarar på varför jag törs säga som jag gör om Jesu egen mor. Först Lukas 11:27: När han sade detta hördes en kvinna i mängden ropa: ”Saligt det moderliv som har burit dig, och saliga de bröst som du har diat.” Men han svarade: ”Säg hellre: Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.”

och sedan Matteus 12:46-50: Medan han ännu talade till folket kom hans mor och hans bröder. De stod utanför och ville tala med honom, och någon sade till honom: ”Din mor och dina bröder står där ute och vill tala med dig.” Han svarade honom: ”Vem är min mor, och vilka är mina bröder?” Och han visade med handen på sina lärjungar och sade: ”Det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor.”

När en kvinna ville upphöja Maria över andra, när hon hyllade människan Maria, ja då fick hon en tillrättavisning av Jesus, så varför skulle jag då göra just precis det som Jesus inte vill?

När Maria ville ha företräde framför folket, gå förbi dem för att få prata med sin son, ja då avfärdade Jesus till och med hennes moderskap, för det sanna släktskapet, verkar Jesus mena, ligger inte i vem som fött oss, eller blivit född av samma mor, utan i något annat. Så varför skulle vi tro på att Maria nu är en ”gräddfil” som har företräde till Jesus?

Men är det då inget särskilt med Maria?

Avfärdar Guds ord, bibeln, henne som oviktig?

Är det inget särskilt med det som kallas för Magnificat, Marias lovsång, det som är dagens evangelietext och som vi finner i Lukas 1:46-55:
Då sade Maria:
”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort.
Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.”

Jo, det är klart att det är det!

Maria ÄR Gudaföderskan!

Nu i advent väntar vi på det fantastiska som hänt i vår värld, vi minns hur Gud kom till oss och oundvikligen minns vi också Marias helt unika roll i det som hänt!

Marias ord, som så ofta upprepas i hennes egen lovsång, kan hjälpa oss förstå hur vi kan förhålla oss till henne och det hon gjort på ett sunt och uppbyggligt sätt.

Det första jag tänker på är att av de sex meningar som Marias lovsång innehåller, så handlar fem om Gud, INTE om Maria själv och den enda vers som Maria själv har del i, ja den handlar om vad Gud gör med henne, vad Gud låter ske med henne.

I detta tycker jag vi kan ta Maria till föredöme!

Att ha ett sådant fokus på Gud, att vara så ärligt ödmjuk och inte på något sätt upphöja sig själv, eller låta sig bli upphöjd… Ja, ett verkligt föredöme för oss är hon!

Det andra jag lägger märke till är hur det är Gud som handlar, det är Gud som liksom har kontrollen över situationen och som är Herre och Frälsare.

Maria framställs inte, och är inte, ursprunget till nåden, nådens källa, drivkraften bakom frälsningen eller något sådant, utan hon förundras över vad Gud låter hända med en vanlig enkel flicka och den förundran kan vi, och bör vi också dela med henne. Förundran och vördnad för Guds handlande, inte inför en människa.

Det som händer med Maria, att hon föder Gud själv, är något som gör henne helt unik som människa.

Hon är för alltid förbunden med julens under då Gud sänder sin frälsning till oss genom det lilla Jesusbarnet, som ska komma att uppfylla allt det som Maria nämner i sin lovsång.

I detta är Maria unik och alla släkten sedan den där allra första julen minns Maria med tacksamhet och prisar henne salig.

Vad innebär det att prisa någon salig?
I Matteus 5, bergspredikan, finner vi ju de berömda saligprisningarna, som Jesus själv uttalar.
Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.
Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet.

Ja ni känner igen saligprisningarna och det finns ju fler.

Jesus prisar de fattiga i anden, de som sörjer, de ödmjuka, de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de barmhärtiga, de renhjärtade, de som håller fred och de som förföljs för rättfärdighetens skull.

Salighet innebär på ett tydligt vis att de som besitter dessa förmågor, eller befinner sig i vissa situationer, är lyckliga av den anledningen och att vi tackar Gud för detta.

Och just så ska vi prisa Maria salig.

Det betyder inte att vi ska be till henne, eller upphöja henne, utan det betyder att vi ska tacka Gud för henne och det Gud låtit ske med henne och ha henne som exempel, precis som vi ska ha de som prisas saliga i bergspredikan som exempel.

Maria är ett exempel i lydnad inför Gud och exempel på någon som gör sig själv liten för Guds skull, INTE ett exempel på någon slags himladrottning som styr över allt.

Maria säger alla släkten [ska] prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig
Maria är alltså salig för det som Gud låter ske med henne och vi ska minnas henne för Guds skull.

För det Gud gjorde med henne ska vi prisa henne salig
Det var Guds handling med henne som gjorde henne salig, lycklig, och som vi ska upphöja.

Inte minst nu i jul när Guds under i Maria lyser som allra klarast och Gud är oss som allra närmast kan vi ha Maria som exempel och låta Gud få den plats, i centrum för våra liv och familjer, som är Hans och ingen annans.

Vi ber:
Tack för Maria
Tack för det Du lät ske med henne
Tack för frälsningen du lät komma till världen som ett barn, fött av Maria
Tack för det exempel du givit oss i Maria
Ett exempel av Ödmjukhet
Ett exempel av Lydnad
Ett exempel av Självförsakelse
Låt oss på samma sätt följa dig, göra din vilja
När Julen står för dörren tänker vi på hur du kom in i världen, in i din skapelse, och att du gjorde det som människa och genom en människa, Maria.
När julen står för dörren ber vi om samma lydnad som Maria visade
Så att vi Delar med oss av vårt överflöd
Så att vi ser de svaga
Så att vi ser de fattiga
Så att vi ser de sjuka
Ge oss mod att säga ja till din kallelse, på samma sätt som Maria sa ja, att göra något för dessa minsta som du kallar dina bröder.

Högbergskyrkan i Ludvika, Fjärde Advent 2011

Det här inlägget postades i Ludvika, Predikan, Undervisning. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Maria – Orsak till frälsningen och Nådens källa…

 1. Peter Hall skriver:

  När du nu ändå är inne på, att ifrågasätta Marias betydelse i skriften, så borde du ta tillfället i akt, att också ifrågasätta, om huruvuda Gud och Jesus är samma person. Det är ju också en dogm, konstruerad av människor.
  Vad beträffa Maria, så fick hon sitt uppdrag, för att Gud utvalde henne. Jag undrar hur många, som är engagerade i Guds ord, som egentligen är utvalda.

  • Hej igen Peter,
   Jag blir lite osäker på vad du menar med ditt inlägg.
   Jag får intrycket att du är upprörd eller arg, men det är svårt att avgöra i skrift.

   Jag tror inte på Jesu gudomlighet för att det är en dogm, utan för att det finns bibliska bevis för det, läs mitt inlägg här: https://halleberget.net/2010/08/22/jesus-min-herre-och-min-gud/

   Att acceptera att Jesus är Herre bara för att en människa, påve eller inte, säger det, skulle aldrig falla mig in.

   Just denna dogm, om Jesu gudomlighet, menar jag att man kan tro på eftersom den är biblisk, medan andra dogmer, som Marias eviga jugfrudom, direkt motsäger bibelordet (vilket jag tar upp i detta inlägg).

   Sedan undrar jag om du verkligen läst hela detta inlägget.
   Jag förnekar inte alls det som bibeln har att säga om Maria, tvärt om lyfter jag fram det. Det jag ifrågasätter och förnekar är alla dessa andra titlar och mänskliga påhitt som sägs om henne och strider mot skriften.

   • Peter Hall skriver:

    Lennart,
    Det är inte Jesu gudomlighet jag ifrågasätter. Det är kyrkomötets beslut, att sätta likhetstecken mellan Gud och hans son, som skulle de vara en och samma person. Jesus intygar på flera ställen i skriften, att ”Fadern är större än jag”. Varför kan vi inte komma överens med honom, att han är Guds enfödde son? Gud har ju själv vittnat om detta. Luk.9:35
    Marias jungfrulighet varade endast så länge hennes man Josef inte hade kommit vid henne. Däri har du rätt. Jesus hade ju ”köttsliga” bröder enligt skriften, så där råder inga
    tvivel.
    Förlåt mig, att jag fick dig att tro, att jag är arg. Jag ställer mig bara frågande, varför man inte konsekvent följer skriftens innebörd.

 2. Alma-Lena skriver:

  Maria är en sådan tuffing. Dogmer om att hon fötts, inte av en jungfru, Anna var barnlös efter ett långt äktenskap, men genom obefläckad avlelse. Man menar att Maria föddes genom att Anna fick en kyss av Joakim. Är ju bara för att förneka att hon var en kvinna som representerar vanliga kvinnor.

  Allt detta tal om Maria som semper virgine och himladrottning är också bara ett sätt att detronisera Bibelns oerhörda feminism. Samma gäller dem som menar att Josef var Jesu biologiska far, eller någon annan man. Man vill inte se att här var endast en kvinna befruktad av Helig Ande(också ett kvinnligt väsende enligt GT) inblandad i att föda Guds son.

  Maria är en tonåring som inte räds något. Hennes lovsång är ett trotsigt uppror mot makt och rikedom. Att hon är ödmjuk på samma gång är ju något som visar att hon nog var speciell(vilken tonåring är ödmjuk?). Att Gud valde rätt tjej för uppdraget som faktiskt kunde kostat henne livet visar hennes lovsång.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s