Israel, ekonomin och världens undergång

Jag sitter såhär dagen innan midsommarafton, den djupt hedniska högtid vi ska fira imorgon, och läser i ”Flammor – Profetisk tidskrift”, samtidigt som jag försöker skriva ett PM om de gammaltestamentliga profeterna och skriva ett litet inlägg på bloggen.

Det första som slår mig är hur vi i allmänhet, både kristna och andra, tänker runt profeterande. I den ”profetiska” tidskrift jag läser handlar det nästan uteslutande om olika former av förutsägelser inför framtiden. Det är väl också det vi främst tänker på när vi hör om någon som profeterar?

Men är det det bibliska sättet att se på det? Var förutsägelser om framtiden en profets huvudsakliga sysselsättning? Nej, knappast.
Att vara ett språkrör för Gud, att peka på synd och förfall och visa på vägen bort från det. DET är profetens huvudsyssla!

Förutsägelser finns med, det förnekar jag inte, men om vi tror att de är det enda så behöver vi nog tänka om. När vi försöker förutsäga framtiden i allmänhet, och världens undergång i synnerhet, så behöver vi gå framåt med yttersta ödmjukhet och försiktighet, åtminstone om vi ska hålla oss till bibeln.

Det andra jag funderar på denna torsdag handlar om Israel och krig.
Många kristna idag hävdar att staten Israel är uppfyllandet av en biblisk profetia, att den stat vi nu ser i mellanöstern är det Israel vi läser om i bibeln. Att det i våra dagar finns en stat som heter Israel ska inte förkastas som oviktigt, men jag ska ärligt erkänna att jag har svårt att se de tydliga likhetstecknen mellan denna stat och det Israel det talas om i nya testamentet. Jag har många gånger försökt få svar av sk ”israelvänner” på en del frågor, men mina frågor har ignorerats eller så har jag fått ett goddag yxskaft svar. Kanske finns någon som kan hjälpa mig förstå detta?
Några bibelställen som jag skulle vilja få förklarade är dessa:

Galaterbrevet 6:14-16 Men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen. Omskärelsen har ingen betydelse och inte förhuden heller, det är fråga om en ny skapelse. Frid och förbarmande åt dem som vill leva efter denna ordning, åt Guds Israel.

Här verkar det ju onekligen som att också de oomskurna, alltså icke-judarna, är en del av Israel, inte bara judarna, eller det vi ser som staten Israel idag.

Efesierbrevet 2:11-12 Kom därför ihåg att ni som av födseln var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallas omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand, kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen.

Också här verkar det ju som att det är att ”vara i Kristus” som är definitionen på att vara medborgare i Guds Israel, inte att vara jude.

Romarbrevet 9:6-7 Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt, ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn.

Dessa verser kanske talar för sig själv?

En naturlig följdfråga är för mig denna: Hur kan (de icks-kristna) judarna vara Israel, när de förnekar att Jesus är Kristus? Det är ju just att vara i Jesus Kristus som ger medborgarskap i Israel!

Ytterligare frågor jag ställer mig i det här sammanhanget är dessa:
Judarna lever i det gamla förbundet. Behöver de inte Jesus för att komma till Gud? (Joh 14:6) Om de behöver det, hur kan de då (utan att omvända sig) vara Guds Israel?
Ska de som följer Jesus, den kristne Guden, använda våld för att upprätta Guds rike?
Vad säger judendomen om Jesus? Vilken Ande hade han menar de? (Matt 12:31)
Är staten Israel ett fredens rike? Följer den Jesu, fredsfurstens, bud?

Jag har ibland blivit anklagad för ersättningsteologi, kanske är det något jag gör mig skyldig till, men jag försöker verkligen förstå hur man får det att gå ihop!
Gör det mig till antisemit? Knappast. Jag försöker inte säga något om ett enda av de semitiska folken och lägger inga värderingar i en individs värde beroende på vilken nation man tillhör.

Den tredje saken jag funderar på så här på förmiddagen är vårt ekonomiska system.
Jag tänkte raljera och generalisera lite för att få fram min poäng, jag är medveten om att det jag nu skriver inte är hela sanningen, men jag har ändå upplevelsen av att det finns åtminstone ett gryn av sanning i detta.

Många som intresserar sig för den yttersta tiden har på senare tid (kanske tidigare också, men det vet jag inte) fokuserat på den ekonomiska krisen. Tidskriften Flammor är ett exempel och bloggen aletheia.se ett annat

Vad är det nu som är så konstigt med det? Är det inte ett tidstecken?
Nej, det är inte konstigt och Ja, det är ett tidstecken.

Det konstiga kommer i steget efter.

Om någon (jag har försökt) kritiserar den nuvarande ekonomiska ordningen, kapitalismen, marknadsekonomin, så möter man förfärade rop om att inget annat alternativ finns. Att marknadsekonomin i grunden är god, att ekonomisk frihet är viktig och gudagiven och så vidare.
Marknadsekonomin behövs som ett skydd mot den förfärliga kommunismen och planekonomin till exempel.

Det jag inte förstår är hur dessa profetiskt intresserade personer kan missa att det är just marknadsekonomin, kapitalismen, som kommer tvinga oss att ta på oss det som de så gärna kallar odjurets märke!

Man talar om hur hemska tidstecknen är, svält och hungersnöd och så vidare, men glömmer helt bort att det är mammon som skapar denna ondska! Mammon är bra och får på inget sätt begränsas!

Hur går detta ihop?

Som en brasklapp, för att inte en eventuell diskussion ska urarta, vill jag påpeka att jag inte tror att kommunismen är lösningen. Också kommunismen går i Mammons band, det kan ingen som har ögon att se med och öron att höra med förneka.

Lite naivt tror jag då att svaret på alla dessa tankar jag har står att finna hos den som är bibelns ”kärna och stjärna”, Jesus!

Hurdan profet var han?
Vad sa han om Mammon, ekonomin?
Hur definierade han Israel, vilka som var Abrahams barn?

Jag vet vad jag tror, jag vet vad jag läser i bibeln, men jag behöver, som ni ser, räta ut en del frågetecken.

Det här inlägget postades i Nyhetskommentarer, Undervisning. Bokmärk permalänken.

5 kommentarer till Israel, ekonomin och världens undergång

 1. Marcus skriver:

  Tack för ett tänkvärt inlägg! Det där med profetia är ju inte bara att statiskt förutsäga saker som ska hända utan mer att tolka tidens tecken och vad Gud vill att vi ska göra och hur vi ska förhålla oss till det som sker. I slutändan vinner ju Gud ändå, även om vägen dit kan vara krokig för oss små människor.

  Då jag själv är en av skribenterna på Aletheia vill jag bara påpeka att jag i oktober 2008 skrev ett inlägg med titeln ”Guds dom över mammon eller början på New World Order”
  (http://aletheia.se/2008/10/29/guds-dom-over-mammon-eller-borjan-pa-new-world-order/)

  Ett citat:
  ”Är det vi ser just nu i världen Guds dom över mammon eller är det en lömsk plan för att bereda vägen för New World Order? Ärligt talat – är dagens världsordning någonting att kämpa för att bevara? Vårt nuvarande ekonomiska system i världen är korrupt och bygger mycket på låtsaspengar, orättvisor och en fri marknad som delvis är satt ur spel.

  ….

  Jag tror att det är ett orättfärdigt finansiellt system som går under, jag tror inte det är något noga planerat för att förbereda världen på ”en stark ledare”. Därmed inte sagt att nya möjligheter inte dyker upp och att nya (och nygamla) aktörer inte kan dra nytta av situationen. Så i förlängningen är det samtidigt ett av flera steg mot den slutliga Nya Världsordningen. ”

  Vänliga hälsningar
  Marcus, Aletheia

 2. Andreas skriver:

  Hej, en tanke när det gäller ditt ”Israel-problem”. Jag tror att ganska många gör en slags skillnad mellan löftena som gavs till Abraham och hans efterkommande barn och sedan att det är de Jesus-troende som är Guds sanna Israel. Ungefär som att man ser att vissa löften är givna till Judarna som etnisk folkgrupp, löften som Gud tänker hålla och att man inte sätter det i motsats till att det sanna Israel är kyrkan. Kanske något sådant.

  Vad det gäller att profeterna och deras verksamhet så håller jag verkligen med dig, visst talade de om framtiden och mycket om till exempel kommande domar men det tycks ha funnits ett ordentligt fokus på att peka ut synd och föra människor tillbaka till Gud.

  Eskatologiska spekulationer är jag nära nog allergisk mot och jag tycker som du att man behöver vara väldigt ödmjuk och inse att man kan ta väldigt fel och även inse att man kanske tolkar sin omvärld utifrån redan förutfattade meningar.

 3. David Wedegård skriver:

  Ja det här med Israel är inte lätt.. Själv är jag i ”det finns inga klara svar på den frågan”-fasen. Har också funderat en del kring den, men inte blivit klokare. Det som dock är en nål i min sida är just detta: Kan Gud bryta sitt förbund med sitt folk? Om det vore slutsatsen så blir även min tro ganska relativ, och en Gud som inte är den samme igår, idag och i all evighet. Hur det sen förhåller sig till staten Israel och folkslag osv. är väldigt spekulativt.

  Sen har ju du och jag haft lite diskussioner om marknadsekonomi osv 😉 ett samtal jag gärna fortsätter att ha med dig, för du ställer saker på sin spets. Men något jag har mycket svårt för att ta till mig av din kritik av det kapitalistiska och marknadsekonomiska systemet är att det bara är jämmer och elände. För det är också ofrånkomligt så att det ekonomiska, globala system som växer fram med handel mellan världens alla länder OCKSÅ bidrar till fred och försoning. Och då inte sagt att det även finns mycket problem med systemet, där kapitalvinst är det som upphöjs till gud. I Lukasevangeliet 16:8-12 står det om mammon så här:

  ”Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. ”Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör. Ja, jag säger er: använd den ohederliga mammon till att skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i sticket.

  Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ge er det som skall tillhöra er?”

  Jesus är på det klara med vilken Herre det är vi skall tjäna, men verkar också vara på det klara med att även den ohederlige mammon kan ge oss mycket gott. Hur vi nu hanterar den ohederlige mammon är kärnfrågan. Jag skulle vilja läsa (och nej jag har inte läst allt i din blogg, så tipsa mig gärna) om ett förslag från din sida om vilket system eller vad vi då skall göra för att skapa en bättre värld och ett system som inte förtrycker eller är orättvis. Och jag söker i första hand personer som med sina liv visar hur livet i sann politisk anda följer Jesu fotsteg och liv och det för mig osökt till nästa fråga, Hur går det med din nya smartphone/android-telefon? 😛

  Med all respekt för din kamp, vi är på samma sida av alla streck, du är bara lite mer än mig 🙂

  Fridens// David Wedegård

  • Ja du David, vi har haft lite diskussioner och det hoppas jag vi fortsätter med 🙂

   Som du mycket riktigt påpekar i texten från Lukas så ger Jesus oss också instruktioner där. Detta är precis det jag vill ha, exempel på hur marknadsekomonim motiveras utifrån bibeln för jag har oerhört svårt att se hur man skulle kunna göra det.

   Å andra sidan ser jag inte Luk 16:8-12 som något som självklart legitimerar marknadsekonomin heller (och det kanske inte heller var din mening) utan Jesus är tydlig med att mammon, marknadens gud, pengarna, inte är tillförlitlig, men att vi om vi vet vad vi gör kan dra nytta av det.

   Mammon ses hur som helst inte som god.

   Sedan menar jag att vi visst ska förvalta det vi fått på ett bra sätt, därför engagerar jag mig till exempel i miljöfrågor, och prylgalen som jag är så köper jag både en prius och en miljömärkt telefon, trots att jag inte behöver… Jag är som Paulus som vet vad som är rätt men ändå är oförmögen att göra det… Jag försvarar inte min konsumtion, snarare bekräftar jag din antydan om att det är dubbelmoral.

   Du skriver att marknaden gett oss fred och stabilitet, men det gör inte att den per definition är god, då den OCKSÅ gett så mycket ont. På samma sätt har ett visst våldsanvändande bevisligen avslutat en del krig, men det kan aldrig förvandla våld till något gott.

   Jag menar ändå att marknadsekonomin metodiskt har dödat fler än något krig hittills och har dessutom ett stort antal krig eller militära aktioner på sitt samvete och skadan av detta är betydligt större än nyttan. Freden marknaden kommer med är i vissa fall dödligare än krig. (tex sudan och nigeria)

   När det sedan gäller vilket politiskt eller ekonomiskt system jag förespråkar så är jag mycket kluven i det. Många anklagar mig för att vara både det ena och det andra, kommunist inte minst eftersom jag tycker att fokus på ekonomin ska ligga på rättvis fördelning, åt alla efter behov, snarare än ekonomisk vinst i varje läge.

   Men jag tror inte att kommunismen är rätt väg, lika lite som marknadsekonomin. Det är mänskliga konstruktioner och sådana är alltid otillräckliga. Har skrivit om det här: https://halleberget.wordpress.com/2011/06/03/svenska-kyrkan-hoger-eller-vanster/ och särskilt här: https://halleberget.wordpress.com/2010/11/01/ar-jesus-kommunist/

   Det blev lite långt detta…
   Gott att höra av dig. Ska visa dig min nya fina telefon när jag kommer till skolan 🙂

 4. Ping: Guds folk och Israel… | Hälleberget

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s