Vägen, sanningen och livet. Är det så enkelt egentligen?

Vägen till livet är temat för idag och det skulle kunna bli världens kortaste predikan, för det vi behöver veta om vad som är vägen till livet får vi reda på i Johannesevangliet 14:6 där Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

Klart.

Jesus är vägen, sanningen och livet.
Det tror jag de flesta vet att vi kristna tror.

Det låter ju jättefint och bra, eller hur?
Men vad betyder det?
Vad innebär det?
Vad får det för konsekvenser?
Hur tar det sig uttryck?

Det kanske inte är lika självklart, men jag tänkte ta en tur genom bibeln för att se vad vägen kan vara. Förhoppningsvis kan det bli lite klarare för oss allihop.

I Apostlagärningarna används uttrycket ”Vägen” på ett nytt sätt, ett sätt som inte har att göra med transporter och resor, det används för att beskriva de som följde Jesus. I Aposlagärningarna 9:2 handlar det om hur Paulus, eller Saul som han hette då, fick tillåtelse att förfölja de som följde Jesus och det står: ”om han fann några som hörde till Vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem.”

Det finns fler ställen i Apostlagärningarna som använder uttrycket ”Vägen” på det sättet (19:9, 19:23, 22:4, 24:14 och 24:22), alltså som en beskrivning för de som följer Jesus. De som följer Jesus brukar man ju också benämna på ett annat sätt, ett mer välbekant sätt kanske, nämligen ”församlingen” eller ”kyrkan”.

Det finns också andra sätt att beskriva kyrkan och församlingen och ett som är populärt finner vi i första korintierbrevets tolfte kapitel. Där beskrivs kyrkan som Kristi kropp!

I verserna 12-14 står det såhär: Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många.

Och budskapet till de som ingår i församlingen finner vi i vers 27: Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den.

Att döpas är att bli del av Kristi kropp, församlingen det kan vi tydligt se i verserna i första korintierbrevet som vi nyss läste ”Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp”, men det är också att få del av Jesus på ett personligt sätt och det kan vi läsa i Romarbrevet 6:4-5 ”Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han.”

Nu ska jag försöka mig på en liten sammanfattning av detta.
De som hör till Vägen är de som följer Jesus.
Vägen är en omskrivning för församlingen.
En annan omskrivning för församlingen är Kristi kropp.
Att döpas är att döpas in i församlingen, men också in i Jesus själv.
Att vara en del av församlingen är att vara del av Jesus.
Jesus säger att han är Vägen!

Vägen, Kristi kropp, Församlingen och att personligen tillhöra Jesus hänger alltså väldigt intimt ihop.

Jag kan inte exakt förklara HUR, alltså PÅ VILKET SÄTT allt detta hänger ihop, det tror jag inte någon kan göra helt och fullt, utan det får vara ett mysterium, men ATT det hänger ihop, det tycker jag är ganska tydligt.

Och när det nu hänger ihop så kommer det att få konsekvenser för den som väljer Vägen, den som väljer Jesus, och det är ganska radikala konsekvenser.

Paulus skriver till de Efesos som lärt känna Jesus och valt Vägen i Efesierbrevet 4:20-24 ”Ni har lärt känna Kristus – såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till.”

Att höra till Jesus, att följa Vägen är så stort att Paulus jämför det med att bli en helt ny människa!

Det är allvarliga konsekvenser det.

I de texter som är föreslagna för dagen i kyrkoåret får vi lite ledning i vad det kan innebära att ”sluta leva som förut”, som Paulus skriver. I första tessalonikerbrevet 5:9-11 står det så här: Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Därför skall ni trösta och bygga upp varandra, så som ni ju också gör.

Och i Johannesevangeliet 13:34-35 så får vi ett nytt bud av Jesus när han säger: Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek.”

Vi ska trösta och bygga upp varandra, och vi ska visa varandra kärlek!

Det är konsekvenserna av att följa Vägen, och jag tror inte att så många protesterar, utan tycker att det är ganska bra saker som Jesus säger.

Men är vi beredda på vad det betyder i våra liv?

Vad betyder kärleken till vår nästa?
Vad betyder Jesu kärlek, den kärlek som vi ska visa för våra medmänniskor?

Vad säger Jesus?

I Lukas 4:16-21 förklaras vad som ska känneteckna Jesu kärlek, vad för slags budskap Jesus kom hit till oss med, vad för slags kärlek vi, som nya människor, ska visa varandra och världen runt omkring oss. Hur vi ska trösta och bygga upp varandra.

Lukas 4:16-21 alltså: Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sade: ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig.”

Att följa Vägen, att följa Jesus är att förkunna och leva ett liv som innebär just detta: ett glädjebud till de fattiga, befrielse för de fångna, syn för de blinda och frihet för de förtryckta!

Det är stort!
Det är inte ”Bara bara”.

Jesus förklarar vad vi har att göra när vi följer honom, han förklarar det på många sätt och många gånger och Lukas är den evangelist som bevarat mest av det budskapet åt oss. Hör vad det står i Lukasevangeliet.

11:41-42 Nej, ge de fattiga vad som finns på era fat, så blir allt rent för er. Ve er, fariseer, som ger tionde av mynta och vinruta och alla grönsaker men glömmer rättvisan och kärleken till Gud.

12:33-34 Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er en penningpung som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv kan nå och där ingen mal förstör. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.

14:13-14 Nej, när du skall ha en fest, så bjud fattiga och krymplingar, lytta och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning; belöningen får du vid de rättfärdigas uppståndelse.”

18:22-25 Då sade Jesus: ”Ett återstår för dig: sälj allt du äger och dela ut åt de fattiga, så får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.” När han hörde detta blev han bedrövad, för han var mycket rik. Jesus såg att han var bedrövad och sade: ”Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.”

Det är inte ett helt lättvindigt och bekvämt evangelium, men det är sant!
Det ÄR vad det innebär att följa Vägen fullt ut!

Också Jakob skriver i sitt brev, i andra kapitlet och verserna 15 och 16 vad det innebär att göra just detta, att verkligen ta evangeliet på allvar: Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: ”Gå i frid, håll er varma och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver?

Lätt? Nej
Bekvämt? Nej

Men omöjligt är det inte, för minns det som står i Filipperbrevet 4:13 Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft.

Det är kärlek, det är att leva efter Evangeliet, det är att följa Jesus, att följa Vägen, Vägen till Livet!

Amen

Det här inlägget postades i Predikan, Undervisning. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s