Gud eller Världen

Här är den predikan jag höll i Rommenäs 2010-09 26
Den har en hel del gemensamt med min valanalys, men sätter in den i ett vidare perspektiv.

Det jag tror har berört oss alla mest under veckan som gått är valresultatet, och då tänker jag kanske mest på att sverigedemokraterna kommit in i riksdagen.

För den som bryr sig om sina medmänniskor, den som bryr sig om Guds befallningar, bland annat den i tredje moseboken 19:34 där det står ”Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var ju själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud.”, För den som vill följa det och dessutom bryr sig om det Jesus sagt om att älska sin nästa som sig själv och bemöta andra som man själv vill bli bemött, alltså kort sagt för den som valt Gud, så är det ganska självklart att bli upprörd över en sådan attityd till invandrare som sverigedemokraterna står för och som de blivit invalda i riksdagen på.

Men är det så konstigt egentligen?

Många av oss, inklusive mig själv, är upprörda över hur själviska människor blivit och hur kallt vårt samhälle blivit, hur saker som telefoner, datorer, tv-program och märkesfixering tar över allt mer av vår tid och våra tankar. Vi tycker det är sorgligt och ledsamt att folk inte ser igenom detta och hur ytligt det egentligen är.

Men är det så konstigt egentligen?

Vi ber om väckelse, vi ber för att människor ska upptäcka Jesus och kunna få frälsning, förlåtelse och befrielse, men våra kyrkor töms sakta men säkert på folk. Vi bedrövas över att allt fler vänder ryggen åt Gud helt enkelt.

Men är det så konstigt egentligen?

Är det så konstigt att människor sätter sin egen ekonomi före att ta emot invandrare?
Är det så konstigt att människors fokus hamnar på världsliga saker?
Är det så konstigt att väckelsen inte kommer?

Nej, det tycker jag inte, för allt detta är resultatet av ett system, en politik, en ekonomisk modell, en avgud, som vi i det rika västlandet byggt upp under många många år.

Så det är inte så oerhört konstigt egentligen, det är inte rätt och riktigt, men det är inte heller konstigt.

Den situation vi lever i idag är inte en situation som växt fram över en natt, inte ens under de senaste fyra, åtta, tolv eller sexton åren. Nej grunden till den situation vi har idag lades för länge länge sedan, redan Jesus varnade oss för detta och i gamla testamentet kan vi läsa om hur Israel gång på gång avföll till samma avgud.

I Gamla testamentet kallades avguden Baal. Enligt en av mina gamla böcker så betyder Baal ungefär ägare och symboliserar växten. Baalsdyrkan var alltså dyrkandet av ägande och tillväxt.

Jesus varnar oss för Mammon, och samma gamla uppslagsbok säger att det betyder förmögenhet eller jordisk egendom ”vid vilket människan fäster sitt hjärta så att det drages bort från Gud” för att använda den exakta ordalydelsen.

När Luther utlägger budet ”du skall inga andra gudar hava jämte mig” menar han att den allra farligaste avguden på jorden inte är ett religiöst fenomen, utan ”att förtrösta på penningen”. Genom historien har samma gamla avgud haft många olika namn, men idag skulle vi kalla vår avgud, samma avgud nu som då, för marknaden. Marknadskraften.

Hur har det kunnat bli så här då?

För att komma fram till hur vi ser på Gud så tror jag att vi först behöver se på hur vi ser på varandra och det verkar som om människor i vår tid har svårare och svårare att bygga bestående relationer med andra människor. Både i familjesituationer, arbetsplatser och i samhället. En amerikan som heter Christopher Lasch skriver att ”Vårt samhälle har gjort det allt svårare att nå fram till djupa och bestående vänskapsförhållanden, kärleksförbindelser och äktenskap” och det tror jag att många kan känna igen sig i, om inte personligen så åtminstone genom det vi ser runt om oss. Äktenskap och relationer är inte vad de en gång varit, eller hur?

Hur kommer då detta sig?

Jo, marknaden, det vi lever i, säger att det överordnade värdet, det överordnade kriteriet för ekonomiska beslut och också alla andra beslut är lönsamhet, vinst.

Marknadens regler säger att en sund, rationell människa låter sig ledas av maximal egennytta och detta förväntas då leda fram till samhällets bästa. Adam Smith, som i slutet på 1700 talet formulerade hur marknaden skulle funka, något som gäller än i dag, menade att om varje människa helhjärtat följer egenintresset så leds hon ”av en osynlig hand till att befordra ett syfte som inte ingick i hennes intention”. Tänk mest på dig själv så gynnar det alla i slutänden. I snart 250 år har vi sett att det inte är sant, men vi fortsätter ändå att upprepa det.

Detta innebär alltså att Mammon, marknaden uppmuntrar oss att inte bara i ekonomiska frågor ha egenintresset, den personliga lönsamheten och vinsten, som ledstjärna. Alla beslut vi tar ska tas med egennyttan som grund.

Mammon får oss alltså att tro att till exempel ett äktenskap är ett sätt att maximera egennyttan, vinsten, tillfredsställelsen i jämförelse med att inte vara gift. Äktenskapet underkastas marknadens analys och är bara tillfredsställande så länge familjens gemensamma produkt motsvarar eller överträffar det man satsar i det. Med denna modell betyder det bland annat att skilsmässor är godtagbara och goda om det innebär att ena eller båda parter på det sättet kan maximera sin egennytta jämfört med att fortsätta vara gift.

I konsekvensens namn så använder folk samma analys när det gäller sin tro på Gud. Vad ger den mig? Vad får jag ut av den? Vad behöver jag satsa för att få maximal vinst?

I den kalkylen så händer det ganska ofta att vi, och med vi så menar jag vi västlänningar som har det förhållandevis gott ställt, vi kommer fram till att det kostar alldeles för mycket tid, engagemang och pengar att följa Jesus och därför väljer bort honom.

Jesus går ju till och med emot en av marknadens grundregler när han säger att man ska älska andra som sig själv och att man ska bemöta andra som man själv vill bli bemött, det betyder, för att tala marknadsspråk, att man enligt Jesus behöver satsa lika mycket och oftast mer än man förvänta sig får ut av det. Åtminstone här i livet och det är ju det vi har lärt oss att räkna med.

När han hörde detta blev han bedrövad, för han var mycket rik. Jesus såg att han var bedrövad och sade: ”Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!”

Så står det faktiskt och det skrämmer många i dagens samhälle, för det går rakt emot det som Mammon vill att vi ska tro, tycka och känna och därför menar jag att idag är Mammon, marknaden, och allt den för med sig, den största orsaken till avsaknad av Gudstro i västvärlden och därför tycker jag inte att det är konstigt att vi inte ser väckelse av samma slag som vi gjorde förr.

Marknadens värden är bara sådana som kan mätas, alltså pengar eller saker, telefoner, datorer och bilar och därför tycker jag inte heller att det är konstigt att människors fokus hamnar på världsliga saker.

Men det första jag tog upp då, att några, ganska många också, väljer att rösta på ett invandrarfientligt parti, är inte det konstigt? Bara för att vi lever i en marknadsekonomi behöver vi väl inte tycka illa om invandrare? Eller?

Vår avgud, Mammon, är något som vi västerländska människor, kristna som icke-kristna, kämpar med och faller för. Vi faller så ofta att vi inte ens ser vår avgudadyrkan, vårt fall, som ett riktigt fall och det är det som är den verkliga faran, för om vi inte ser och förstår det och låter marknadens regler, den maximala egennyttan eller vinsten, få styra så blir människosynen lidande, andra människor blir helt enkelt bara endera en hjälp för min egennytta och min vinst eller ett hinder för detta.

Vad är till exempel en arbetslös eller en långtidssjukskriven? Är dom något annat än ett hinder för min egennytta, ett problem för min vinst?

Marknaden och politiken som förs i marknadens namn säger att det är riktigt att på alla sätt maximera sin egennnytta och man kan därför på bekostnad av andra berika sig själv, en långtidssjukskriven är ett hinder för min privatekonomi och därför säger den rationella kalkylen att det är godtagbart att sänka den sjukes ersättning.

I valet såg vi nästa steg i marknadens och Mammons logik.

Marknadens regler, de regler som gör det möjligt att reducera människovärdet för sjuka och arbetslösa om de står i vägen för min vinst. Samma regler säger också att det är riktigt att reducera värdet på invandrare om de står i vägen för min egennytta och min vinst. I valet visade det sig att många upplever att invandrare står i vägen för deras egennytta och då valde de i konsekvensens namn att rösta på det som de upplevde gynnade dem själva mest. Allt enligt det system vi lever i och har byggt upp, så det är inte ett dugg konstigt att det blev som det blev.

Men lösningen då?

Lösningen är inte att övertyga folk om att invandringen inte är ett hot eller ett ekonomiskt problem, lösningen måste vara något anat, en radikal förändring av hela systemet, ett återställande av människovärdet så att människor i allas ögon får vara så värdefulla att egennyttan och den ekonomiska vinsten inte kan tillåtas komma främst.

Som kristna tror vi att varje människa är skapad av Gud, till Guds avbild och värdet på varje människa är därför omätligt och lika för alla och kristnas och Guds syn på människor är helt oförenlig med Mammons, Marknadens syn på människor.

Jag är införstådd med att man kan välja att dra en yttre gräns för hur mycket marknaden ska få diktera, alla svenska partier gör detta och det enda som egentligen skiljer dem åt är var man drar den gränsen.

Nu kan det låta som att jag står här och propagerar för någon slags socialism? Det kan jag helt ärligt säga att jag inte gör, för socialismen är inget annat än ett sätt att förhålla sig till marknaden, begränsa marknaden, inte att vara emot marknaden.

Hade bara den kristna församlingen, den kristna kyrkan, följt sin Herres bud, råd och varningar om mammon så hade socialismen inte haft någon funktion, den hade aldrig funnits och det är det jag pratar om, inte finna nya sätt att förhålla sig till mammon utan att helt och hållet bryta med mammon, med marknaden.

Hur ska vi göra det då?

Kan vi göra det?

Innan Jesus kommer så gäller hans ord från Matt 26:11 att vi alltid kommer ha fattiga hos oss, men det betyder inte att fattigdom, sjukdom och utanförskap är något positivt utan bara att vi människor är oförmögna att på egen hand rätta till problemet fullt ut och på grund av den otillräckligheten kommer de alltid finnas hos oss.

Men tills Herren kommer menar jag ändå att det är vår plikt att arbeta för Guds rikes spridning och därmed också arbeta för att fler och fler kan få känna att de är Guds avbild och oändligt värdefulla utan att tryckas ner av andra människors själviska egennytta, utan att bli offer för marknadens vinst och det gör vi genom att så långt vi kan begränsa Mammons framfart tills Herren avsätter honom.

Vi ska förkunna ett evangelieum som i grunden innebär befrielse, inte bara en andlig befrielse utan också en praktisk sådan, en befrielse från förtryck av alla slag. Vi kommer inte att nå fram innan Jesus kommer, men vårt jobb är ändå att jobba för det.

För det är ju faktiskt så som Jesus säger: Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Därför står valet mellan Gud eller mammon

Gud eller marknaden

eller för att ta dagens tema, Gud eller världen

Amen

Det här inlägget postades i Predikan, Undervisning. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Gud eller Världen

  1. Ping: Är Jesus kommunist? | Hälleberget

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s