Vad hände i valet? En valanalys med kristna förtecken.

Idag är det dagen efter valet och många svenskar förundras och förfäras över valresultatet, några mer, andra mindre, men jag kan faktiskt inte säga att jag är överdrivet förvånad.

Den utveckling som vi såg igår och som vi kommer fortsätta se i samhället är resultatet av en mycket djupare struktur än att några få svenskar skulle råka vara rasister. Att några vågar erkänna att de är rasister och röstar på SD är inget annat än ett resultatet av denna djupare struktur.

Det vi lever i idag är inget som växt fram över en natt, inte heller har det växt fram de senaste fyra åren under det borgerliga styret, nej grunden för det som sker har lagts för längre sedan och har successivt tagit över det svenska (och världs-) samhället.

Jag talar givetvis om marknaden.

Marknaden är också en av de största orsakerna till avsaknad av Gudstro i västvärlden. Den låga människosynen och frånvaron av Gudstro är något som är intimt sammankopplat. Låt mig därför börja med frånvaron av Gudstro, den andliga krisen.

Den andliga kris vi upplever i samhället idag skylls ofta på en allmänt formulerad sekularisering, alltså att människor befriats från de många ok som religionen lagt på dem och med det har de också kastat bort sin tro, man har kastat ut barnet med badvattnet skulle man kunna säga om man vill vara snäll. Man byter ut den gamla gudstron mot en tro på något rationellt, ett vetenskapligt förnuft.

Jag menar istället att detta rationella, vetenskapliga, förnuft kan beskrivas som att man vänder sig från en Gud till en annan.

Vårt marknadsstyrda konsumtionssamhälle har fått ersätta gudstron, detta är ingen stor nyhet, att vi ger upp Gud för världsliga fördelar. Det berättas om det redan i gamla testamentet när folket vände sig till de avgudar som fanns i landet för att få fördelar i (handels) kontakterna med andra folk.

När Luther utlägger budet ”du skall inga andra gudar hava jämte mig” menar han att den allra farligaste avguden på jorden inte är ett religiöst fenomen, utan ”att förtrösta på penningen”.

Denna avgud, Mammon, är något som vi västerländska människor, kristna som icke-kristna, kämpar med och faller för. Så ofta att vi inte ens ser vår dyrkan, vårt fall, som ett egentligt fall!

Denna förlorade Gudstro, eller omvändelse till Mammon, går också hand i hand med en förändrad människosyn. Det verkar som om människor i vår tid har svårare och svårare att bygga bestående relationer med andra människor både i familjesituationer, arbetsplatser och i samhället. Den amerikanske idéhistorikern Christopher Lasch skriver ”Vårt samhälle har gjort det allt svårare att nå fram till djupa och bestående vänskapsförhållanden, kärleksförbindelser och äktenskap” och det tror jag att många kan känna igen sig i, om inte personligen så åtminstone genom sina observationer.

Hur kommer då detta sig?

Jo, det överordnade värdet, det överordnade kriteriet för ekonomiska och andra beslut är lönsamhet.

En sund, rationell människa låter sig ledas av maximal egennytta och detta förväntas enligt marknadens regler leda fram till samhällets bästa. Adam Smith, menade att om varje människa helhjärtat följer egenintresset så leds hon ”av en osynlig hand till att befordra ett syfte som inte ingick i hennes intention”.

Detta innebär alltså att vi av marknadens husgud, Mammon, uppmuntras att inte bara i ekonomiska spörsmål ha egenintresset, den personliga lönsamheten, som ledstjärna. Alla mänskliga beslut ska underkastas den kalkylerade egennyttan helt enkelt.

Mammon leder oss alltså att tro att till exempel äktenskapet är ett sätt att maximera tillfredsställelsen i jämförelse med att inte vara gift. Äktenskapet underkastas marknadens analys och är bara tillfredsställande så länge familjens gemensamma produkt motsvarar eller överträffar det man satsar i det. Med denna modell betyder det bland annat att skilsmässor är godtagbara och goda om det innebär att ena eller båda parter på det sättet kan maximera sin egennytta.

Också vår Gudstro underkastas denna analys, vad ger den mig? Vad får jag ut av den? Vad behöver jag satsa för att få maximal vinst? Många anser idag inte att en Gudstro ger lika mycket som man behöver lägga in i den, och väljer därför bort den.

Som ni säkert märker hamnar man lätt i en ”hönan eller ägget” argumentation när det gäller förlorad gudstro och ökat inflytande av mammon. Vad som kom först är egentligen inte intressant, att marknaden leder oss bort från Gud eller att vår brist på Gudstro leder oss till marknaden. Det intressanta är resultatet.

Jag kommer garanterat skriva mer i detta ämne, men jag nöjer mig med att konstatera vad det betyder för valet igår.

Om marknadens regler, den maximala egennyttan, ska få styra så blir människosynen lidande, andra människor blir reducerade till att vara endera en hjälp för min egennytta eller ett hinder för densamma.

Vad är till exempel en arbetslös eller en långtidssjuk? Är det något annat än ett hinder för min egennytta? Eller har personen bakom stämplarna ”arbetslös” eller ”sjuk” ett annat värde oberoende av min egennytta?

Marknaden och politiken som förs i marknadens namn säger att det är riktigt att på bekostnad av andra berika sig själv, en långtidssjuk är ett hinder för min skattesänkning och därför säger den rationella kalkylen att det är godtagbart att sänka den sjukes ersättning.

Igår såg vi nästa steg i denna marknadens logik.

Marknadens regler, de regler som gör det möjligt att reducera människovärdet för sjuka och arbetslösa, säger också att det är riktigt att reducera värdet på invandrare om de står i vägen för min egennytta. Igår visade det sig att många upplever att invandrare står i vägen för deras egennytta och då valde de i konsekvensens namn att rösta på det som de upplevde gynnade dem själva mest.

Som kristna tror vi att varje människa är skapade av Gud, till Guds avbild och värdet på varje människa är därför omätligt och lika för alla och denna syn är helt oförenlig med Mammon-Marknadens syn på människor.

Jag är införstådd med att man kan välja att dra en yttre gräns för hur mycket marknaden ska få diktera, samtliga svenska partier gör detta och det enda som egentligen skiljer dem åt är var man drar den gränsen.

Innan Jesus kommer så gäller hans ord från Matt 26:11 att vi alltid kommer ha fattiga hos oss, men det betyder inte att fattigdom, sjukdom och utanförskap är något positivt utan bara att vi människor är oförmögna att på egen hand rätta till problemet fullt ut och tills Herren kommer menar jag ändå att det är vår plikt att arbeta för Guds rikes spridning och därmed också arbeta för att gränsen hela tiden flyttas så att fler och fler kan få känna att de är Guds avbild och oändligt värdefulla och det gör vi genom att så långt vi kan begränsa Mammons framfart.

Glöm inte heller att be för våra politiker, inklusive Jimmie Åkesson, de behöver våra förböner!

Guds frid önskar jag er alla!

Relaterade artiklar:
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=226536
http://www.dagen.se/blogg/ledarblogg/2010/09/existentiella-darrningar-efter-sds-valframgang
http://www.dagen.se/blogg/jaktlund/2010/09/visa-sd-ett-annat-exempel
http://www.dagen.se/blogg/utrikesbloggen/2010/09/vill-du-ha-elfsberg-eller-elfsborg-i-din-valvaka
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=226370
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=226401
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=226457
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=226464
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=226471
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=226541
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=226566
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=226564
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=226558
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=226555
http://www.expressen.se/nyheter/val2010/1.2144082/mp-sprakroren-alla-rodgrona-ska-med
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7819275.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7819978.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/article7818763.ab
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valet2010/miljopartiet/article7819172.ab

Det här inlägget postades i Undervisning. Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till Vad hände i valet? En valanalys med kristna förtecken.

  1. Tore Eriksson skriver:

    Fantastiskt bra skriven artikel, Lennart. Lite lång bara.

    Jag tror att socialismen inte hade behövts om kristendomen hade varit en motkraft mot marknaden. Men nu är det tyvärr tvärtom så att vi kristna glatt delar säng med den, precis som jorden kungar och köpmän. (Upp 18) I vår iver att tävla om antisocialistiska slagord, har vi satt upp alla väktare på muren åt det hållet – och lämnar helt öppet för tillbedjan av den moderna versionen av tillväxtguden Baal.

  2. Ping: Gud eller Världen | Hälleberget

  3. Ping: Är Jesus kommunist? | Hälleberget

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s