Hur röstar en kristen?

Detta är den predikan som jag höll i Svanskog idag, 2010-09-12

Om en vecka idag kommer Sverige att gå till val.
Det är en viktig dag, en dag när du får utöva en av de mest grundläggande av våra rättigheter, nämligen att få vara med och bestämma vem som ska styra över våra liv de närmaste fyra åren.

Du har möjligheten att få bestämma vem du ska bildligt talat lägga våra liv i händerna på, som ska få styra över hur vi ska tas om hand när vi är sjuka, som ska få styra över hur våra barn ska utbildas, som ska få bestämma vår ekonomi… Så det är ett allvarlig val vi gör. Fyra år framåt ger vi den här makten till att göra gott och ont i våra liv åt en grupp människor, en regering.

Många ägnar mycket tid åt att propagera för detta, många är politiker på olika nivåer och lägger ner många, många timmar att berätta vem man ska välja, men ingen av politikerna talar om det viktigaste val du någonsin kommer att göra, ingen av politikerna talar om att det finns någon som du utan minsta rädsla kan lägga ditt liv i händerna på, både bildligt och bokstavligt, någon som håller alla löften och som aldrig kommer göra något annat än det bästa för alla!

Det valet, det där riktigt viktiga valet handlar inte heller bara om fyra år, du behöver inte oroa dig för att det om fyra år ska komma någon annan och ändra på allt som byggts upp och ersätta det med något annat, det valet är ett val för livet och inte bara detta livet, utan för det eviga livet.

Jag talar så klart om valet att välja Jesus, valet att ge sitt liv till Honom och att leva sitt liv tillsammans med honom. Det är valet som politikerna inte talar om, kristna eller inte, men när allt en gång ställs på sin spets är det enda valet som någonsin betyder något.

Vad ger då Jesus för val löften? Vad ger Han den som väljer Honom och vad kräver Han i gengäld?

Att försöka förklara vad Jesus är, vem han är och vad man väljer när man väljer honom, ja tänk den som hade förstånd att kunna förklara Gud fullt ut…
Det är det bara Gud själv som kan och därför är det väl inte mer än rätt att vi tittar i bibeln för att se vad Jesus, säger om sig själv, vem han är och vad han ger för vallöften.

Om vi först tittar lite på vem Jesus är. Vem är han som jag tycker du ska välja?

Jag använder mig gärna av bibel 2000 på Internet när jag ska söka efter olika saker och när jag nu hade tänkt försöka förklara vem Jesus är så sökte jag helt enkelt på frasen ”jag är den jag är”…
Det kan verka lite konstigt att söka efter en sån sak för att få reda på vem Jesus är, men resultaten jag fick talar för sig själv. Det som kom upp var bara fyra ställen i bibeln, inte mer, där någon säger ”jag är den jag är” det första stället är 2 Mosebok 3:14, ni vet stället som handlar om Mose och den brinnande busken och då säger Gud ”Jag är den jag är. Säg dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem.”

Det är alltså tydligt att Gud är ”Jag är”, men vem mer än Gud kan säga så? ”Jag är den jag är”? De tre andra ställena är:

  • Johannesevangeliet 8:24 Därför sade jag att ni skall dö i era synder. Ty om ni inte tror att jag är den jag är skall ni dö i era synder.”
  • Johannesevangeliet 8:28 Och Jesus sade: ”När ni har upphöjt Människosonen skall ni förstå att jag är den jag är och att jag inte gör något av mig själv utan talar så som Fadern har lärt mig.
  • Och till sist Johannesevangeliet 13:19 Jag säger det redan nu, innan det sker, för att ni, när det har skett, skall tro att jag är den jag är.

Ni ser säkert mönstret lika tydligt som jag, Jesus är ”Jag är”, Jesus är Gud, och då kommer vi till den andra frågan; Vad vill då Gud erbjuda oss genom Jesus? Vad ger han oss för löften för att vi ska välja honom?

Förutom de här tre ställena i Johannesevangeliet där Jesus rakt ut säger ”Jag är den jag är” så finns det sju ställen till som vi brukar kalla ”Jesu sju ”jag är””, där han understryker sitt namn ”jag är” och sedan talar om vad vi får om vi väljer honom, de här sju ställena skulle man kunna kalla Jesus vallöften.

Det första vallöftet finner vi i Johannesevangeliet 6:35 där det står: Jesus svarade: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta. Våra svenska partier lovar att alla ska kunna äta sig mätta, och varje regering har hittills misslyckats med att hålla det löftet till alla i vårt land. Jesus däremot ger oss istället löftet om ett andligt bröd, det bröd som vi får ta emot när vi firar nattvard och minns hans död på korset, minns att Han är brödet och det brödet bjuds verkligen åt alla, utan undantag.

Det andra vallöftet kan vi läsa i Johannesevangeliet 8:12 Sedan talade Jesus till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” De vi kan rösta på nästa söndag lovar alla en ljus framtid på olika sätt och för olika grupper i samhället. Jesus vill inte bara ge en ljus framtid till olika utvalda grupper, nej han vill ge ljuset med stort L, Livets ljus, till alla som väljer honom!

Det tredje vallöftet finns i Johannesevangeliet 10:9-10 Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.
Våra partier och politiker säger att att genom dom, genom deras grind, ska vi komma för att få del av det de kan erbjuda, men det enda de kan erbjuda är pengar och välfärd. Som svar på det erbjuder Jesus liv, och liv i överflöd, ett evigt liv, ett liv tillsammans med vår skapare, ett liv i Fred och Frid.

Ett fjärde löfte finns i Johannesevangeliet 10:11 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig,
Här skulle man kunna säga att Jesus talar klarspråk när det gäller våra politiker, ja alla härskare med väldigt få undantag i hela världen faktiskt. Våra ledare ger inte sina liv för oss, de stannar inte kvar och ställer allt tillrätta, nej snarare tvärt om. Vi har väl alla funderat över fallskärmar och avgångslöner hos de ledare som avgått, till och med om de misslyckats med att ta hand om oss! Jesus däremot, han håller ut ända till slutet, Han känner oss var och en och överger oss aldrig!

Det femte löftet, som finns i Johannesevangeliet 11:25 låter så här: Då sade Jesus till henne: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Partierna i Sverige talar om hur de ska ta hand om oss de närmaste fyra åren, att de ska ge oss bra liv i fyra år, men Jesus slår dem med hästlängder, han ger oss inte bara ett bra liv i fyra år utan ett evigt liv, ett liv som sträcker sig från idag och fram i evighet!

Det sjätte löftet finns i Johannesevangeliet 14:6 Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Varje parti och politiker vill att vi ska gå deras väg, att vi ska följa dom till det de ser som ett bra samhälle, men det enda de kan göra är att flytta runt oss lite, fram och tillbaks, här på jorden. Jesus väg däremot leder rakt upp till himlen, till Gud!

Till sist det sjunde löftet från Johannesevangeliet 15:5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. Detta är väl kanske det som mest liknar ett riktigt vallöfte egentligen, kom till mig så går det bra, gå till de andra så går det åt helvete. Skillanden är bara att våra politiker talar bildligt medan Jesus faktisk talar bokstavligt.

Det var då vallöftena och om jag får säga vad jag tycker så slår de här löftena vilket parti som helst, vilken dag som helst och det bästa är att det inte handlar om att man ska välja Jesus och sen får Han se hur budgeten ser ut innan han infriar sina visioner, nej väljer vi Jesus, så uppfyller Han sina löften till oss direkt!

Men betalningen då? Normalt sett så säger ju en politiker att om man ska kunna infria löftena så behöver vi avstå från något. Ska vi få något på det ena området så måste vi avstå på det andra. Men hur är det med Jesus då?

Med alla de löftena så borde vi ju få dra ner ordentligt på en massa andra områden om de ska uppfyllas? Men är det så? Vad säger bibeln om vad det kostar att välja Jesus och bli räddad eller frälst, vad kostar det att få del av hans löften?

I kan titta i Efesierbrevet 2:8-9 där det står Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.

Helt gratis alltså, det är Guds gåva, vi behöver inte ge upp något alls! Fantastiskt, eller hur?

Men det finns en liten hake, det gör det ju alltid, och den är att om du tror, om du tar emot det som Gud ger dig gratis, så kommer ditt liv att förändras och du kommer vilja följa Jesu väg, gå i Hans fotspår mer och mer och dina andra val kommer att påverkas av att du en gång valt Jesus.

Att du valt Jesus kommer alltså att visa sig i hur du röstar nästa söndag, så är det och det är inget att försöka dölja. Vad menar jag med det då? Hur kommer det visa sig?

Hör vad det står i Jakobsbrevet 2:8 Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder: Du skall älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt.

Att vi älskar vår nästa som oss själv, att vi sätter våra medmänniskors väl lika långt fram som vårt eget välbefinnande, det kallar Jakob, Herrens bror, för ”Kungsbundet”, så viktigt är det!

Vad kommer detta betyda nästa söndag då? Jo det kommer helt enkelt betyda att du inte kommer sätta dina privata intressen främst när du röstar, utan du kommer också se till din nästas bästa.

Vem är din nästa då? Vem är det du ska bry dig om lika mycket som dig själv när du röstar? Som kristna tar vi ju Jesus som exempel i våra liv och att Jesus är den som befriar och upprättar de slagna, de fallna, syndarna, det behöver vi heller inte undra över, det är evangelierna fyllda av exempel på och att du, som följer Jesus ska ta hand om dessa samhällets minsta, det kommer direkt från Jesus egen mun i Matteusevangeliet25:34-40 där det står: Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’

Kapitlet fortsätter med de som inte tagit hand om de minsta, Herrens bröder, men det får ni läsa själva när ni kommer hem.

Vi ska ta hand om vår nästa och de minsta och det ska vi göra hela tiden, Guds ord, bibeln, ger oss inga undantag från att följa Jesus och valdagen är inget undantag och det tror jag att alla kan förstå och ställa upp på.

Däremot tror jag inte att alla är överens om vilket politiskt alternativ som kan tillgodose detta, vilket politiskt alternativ som mest tar hand om vår nästa och de minsta, Herrens bröder, och den oenigheten tänker jag inte debattera här ifrån predikstolen, absolut inte.

Jesus var ingen politiker, men hans budskap var i allra högsta grad politiskt!

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=225227
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=225165
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=225030
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=225393
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=225385
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=225518
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=225541
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=225790
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=225815
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=225862
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=225899
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=225900

Det här inlägget postades i Predikan. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Hur röstar en kristen?

  1. lewanu skriver:

    Tack för en bra predikan. Jag tänkte speciellt på ”Vem är din nästa då? Vem är det du ska bry dig om lika mycket som dig själv när du röstar? Som kristna tar vi ju Jesus som exempel i våra liv och att Jesus är den som befriar och upprättar de slagna, de fallna, syndarna, det behöver vi heller inte undra över, det är evangelierna fyllda av exempel på och att du, som följer Jesus ska ta hand om dessa samhällets minsta, det kommer direkt från Jesus egen mun” för det har varit efter mig på ett speciellt sätt i dag. Det finns så många runt oss som har det jobbigt men det finns ingen stans för dem att vända sig.
    Jag tror att det politiska arbetet är viktigt och har redan röstat men jag tänker på det ”arbetet” som pågår varje dag. Dessa personer som jag har pratat med idag har alla genomgående haft det problemet att det inte finns någon för dem att vända sig till, som har tid eller kärlek över för dem. Det finns så få människor som kan tänka sig att dela med sig av sina ”privata” liv och tid. I kyrkan, de som nu gått dit, har de tur om någon hälsar på dem och ännu större tur om någon verkligen ”ser” dem och har tid. Det är vår tids och vårt samhälles allra största problem tycker jag. Det borde ”levas” ut mer och predikas mindre, eller i allafall levas ut lika mycket som det predikas.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s